Op 20 juni 2008 is het ‘Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf’ opgericht (kortweg: het Forum Levenslang) vanwege de zorgen over het toenemende aantal levens langgestraften en het ontbreken van beleid voor deze groep, waarmee Nederland niet voldeed aan het EVRM. Inmiddels is er een toetsingsprocedure. In 2017 is het Besluit Advies college Levenslanggestraften in werking getreden. In 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een wettelijke regeling aangekondigd die voorziet in een procedure voor de (eventuele) voorwaardelijke invrijheidstelling van levenslanggestraften door de rechter. Op 31 maart 2023 bestaat het Forum 15 jaar.

Tijdens dit symposium ter gelegenheid van het derde lustrum van Forum Levenslang zullen verschillende expert s vanuit hun kennis en ervaring hun visie geven op de juridische, gedragskundige, ethische en maatschappelijke aspecten, die aan de orde zijn bij de oplegging en tenuitvoerlegging van de levens lange gevangenisstraf. Daarbij wordt ook ingegaan op de praktische knelpunten. Met de kennis van deze deskundigen én die van u als deelnemer hopen wij “brandstof” aan te leveren voor het aangekondigde wetsvoorstel.

Dagvoorzitter is mr. Willem Anker (1953) Advocaat sinds 1979 na een carrière op het Ministerie van Justitie bij de Directie TBR en Reclassering. Sinds 1991 startte hij het kantoor Anker en Anker Strafadvocaten te Leeuwarden met zijn broer Hans. Sinds een jaar is Mr. Anker gestopt met zijn praktijk, maar blijft hij druk in het veld.

Sprekers zijn prof. mr. S. Meijer, hoogleraar penitentiair recht, Radboud Universiteit over rechtsvergelijkende aspecten; Annette Nobuntu Mul, oprichter van Ubuntu Society, voorzitter van Ubuntu Nederland en hoofddocent Internationale School voor Wijsbegeerte (“Ubuntu: levenslang gedeelde menselijkheid”); Christine Otten, schrijfster van een bijzonder literair oeuvre. Christine wordt geïnspireerd door haar ervaringen als schrijfcoach in de gevangenis. Ze is medeoprichter van de ‘Stichting Blocknotes, schrijver binnen en buiten’, die creatief schrijven inzet voor de talentontwikkeling en empowerment van mensen in detentie; en prof. mr. J. ten Voorde, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Leiden over ‘Levenslange gevangenisstraf: de ultieme vergelding?’

Kijk hier op de website van Stichting Forum Levenslang. En bekijk hier het programma en alle benodigde informatie.