In het Syrische klooster Mar Musa (‘Liefde voor de islam’) doen ze het! In Kirkuk (Irak) ook, in Mosul… ook in Sulaymaniyah leven ‘ze’ samen: Koerden, Arabieren, Turkmenen, Armeniërs, christenen, yezidi en moslims. “Alleen samen hebben we toekomst”, is een veel gehoord woord.

Programma

13.30 uur: Opening door Marcel Sarot
13.35 uur: Yosé Höhne Sparborth, inleiding op de vraagstelling
13.45 uur: Jacques Mourad, christenen en moslims in Syrië en Irak
14.14 uur: Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt Vredesliederen
14.30 uur: Rasit Bal, Inzet van moslims in Nederland voor interreligieuze dialoog en verdraagzaamheid
14.55 uur: Pauze
15.20 uur: Marcel Poorthuis, Vrijheid van godsdienst en interreligieuze dialoog in Nederland – vragen en uitdagingen
15.45 uur: Vocaal Theologen Ensemble, Vredesliederen
16.00 uur: Vragen en discussies
16.30 uur: Vocaal theologen Ensemble, Vredesliederen
16.45 uur: Afsluiting

Jacques Mourad
“Christenen en moslims in Syrië en Irak”
De Syrische monnik Jacques Mourad werd gevangen genomen door ISIS. Moslimvrienden bevrijdden hem. Sindsdien pleit hij hartstochtelijk voor samen werken aan vrede, door samen te leven. Hij leeft nu in Rome en in Noord-Irak.

Rasit Bal
“Inzet van moslims voor dialoog en verdraagzaamheid”
Rasit Bal is voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid en was coördinator van de imamopleiding InHolland.

Marcel Poorthuis
“Vrijheid van godsdienst en interreligieuze dialoog”
Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog in Tilburg.

Samenwerkende organisaties

Oecumenische Studentengemeente Utrecht, Raad van Kerken Utrecht, Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie, Rooms Katholiek Utrecht, Katholieke Vereniging voor Oecumene,
Tilburg School of Theology (TST), Raad van Kerken Nederland, Kerk en Vrede, PAX,
Mensen met een Missie, Cordaid.

Meer informatie/ aanmelden

Voor meer informatie: www.oecumene.nl en websites van de deelnemende organisaties.
Aanmelden voor deelname kan via secretariaat@oecumene.nl.

Janskerk

Janskerkhof 26
Utrecht
Toon op Google Maps