De vooraanstaande Duitse theoloog, filosoof en psychoanalyticus is vooral bekend van zijn dieptepsychologische lezing van bijbelverhalen. Hij benadert religie als de bewuste omgang met reddende oersymbolen. Drewermann is sterk beïnvloed door de psychologie van Jung en de filosofie van Kierkegaard. Nadat de Katholieke Kerk hem in 1991 als priester en docent op non-actief stelde wegens zijn kritiek op kerkelijke dogma’s, nam zijn invloed alleen maar toe: Drewermann werd Europa’s meest gelezen hedendaagse theoloog. Talloze mensen heeft hij geholpen om God op een nieuwe manier te verstaan en vrij van angst te leven.

Ontvangst met koffie/thee vanaf 13.00 uur. Het symposium wordt om 13.30 geopend door dagvoorzitter prof. Manuela Kalsky, hoogleraar Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving.

Sprekers zijn:
• Eugen Drewermann.
• Bert L. van der Woude, PKN-predikant en voorzitter van Stichting Drewermann Nederland.
• Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2020, voorganger van de Jesus Christ Foundation Church; ‘ik ben geboren in het land van de poëzie (India)’.
• Annette Merz, hoogleraar Nieuwe Testament PThU.
• Peter Nissen, remonstrants predikant en hoogleraar oecumenica.
• Jan de Vlieger, directeur uitgeverij Skandalon.

Ook wordt het boek ‘WEGEN NAAR MENSELIJKHEID. Over het Marcuscommentaar en de theologie van Eugen Drewermann’ gepresenteerd.

Grote Kerk Apeldoorn

Grote Kerk
Apeldoorn
Toon op Google Maps