Dertig jaar geleden wijdde de theoloog Edward Schillebeeckx in zijn boek Mensen als verhaal van God ook aandacht aan de democratie. Hij vroeg zich af hoe een meer democratische kerk zou kunnen bijdragen aan een geschiedenis van heil en bevrijding. Zijn centrale uitgangspunt daarbij was Gods bevrijdende aanwezigheid in de geschiedenis van lijden en onderdrukking – in het bijzonder in het verzet hiertegen. Kan de kritische visie van Schillebeeckx een inspiratie zijn voor hedendaagse politieke vragen? Hoe kunnen theologische bronnen en religieuze leefvormen oproepen tot een ander, bevrijdend perspectief?

Op het symposium van 13 december willen wij in gesprek gaan over hoe een theologie in de geest van Schillebeeckx kan bijdragen aan ons denken over democratie vandaag. De inzichten van onder andere hoofdsprekers Herman Van Rompuy (oud-voorzitter van de Europese Commissie), Ellen Van Stichel (onderzoeker aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving) en Stephan van Erp (hoogleraar Edward Schillebeeckx, Radboud Universiteit Nijmegen) zullen in de ochtend het startpunt vormen van de discussie, die in de middag wordt voortgezet in drie workshops over klimaatverandering, democratiseringsprocessen op organisatieniveau en de dominicaanse visie op democratie.

Dit symposium is een samenwerking van de Edward Schillebeeckx leerstoel (Radboud Universiteit Nijmegen) en het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (Amsterdam).

Meer informatie over programma en aanmelding volgt binnenkort.

Radboud Universiteit Nijmegen

Comeniuslaan 4
Nijmegen
Toon op Google Maps