Op 24 februari 2022 begon Rusland een oorlog in haar buurland Oekraïne. Deze oorlog, die nu al een jaar duurt, is geen lokaal conflict maar verdeelt het hele Europese continent – als we niet oppassen de komende decennia. De spanningen lopen zo hoog op dat de inzet van kernwapens niet wordt uitgesloten. De situatie lijkt politiek en militair vastgelopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken op welke manieren, en vanuit welke bronnen, een opening naar vrede in Europa gemaakt kan worden.

Programma

Erik Sengers (dagvoorzitter): Opening
Mgr. Everard de Jong: Inleiding
Gertjan Jelsma: Oorlog in Oekraïne en de Nederlandse krijgsmacht
Don Ceder: Internationale structuren in Europa en het mislukken van het overleg
Fred van Iersel: Uitspraken over oorlog en vrede van paus Franciscus
Jan Peters sj: Wegen naar een toekomst van verzoening en veiligheid
Erik Sengers: Uitwisseling met de deelnemers aan het symposium
Mgr. Jan Hendriks: Afsluiting symposium

Personalia

Mr. Don Ceder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie en woordvoerder defensie
Mgr. dr. Everard de Jong, bisschop, apostolisch administrator van het Nederlands militair ordinariaat
Prof. dr. Fred van Iersel, diaken, emeritus-hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht aan Tilburg University, en bestuurslid CSLK
Mgr. dr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
Lt. Kol. Gertjan Jelsma, hoofd expertisecentrum Koninklijke Militaire School
Prof. dr. Jan Peters, jezuïet, emeritus-hoogleraar Arabisch en Islamologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter van Pax Christi Nederland
Ddr. Erik Sengers, diaken legeraalmoezenier, en bestuurslid CSLK

Geïnteresseerd?

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan dit symposium, stuurt u dan een bericht aan [email protected].
Het CSLK zal u dan nader informeren.