Naast een lezingen-programma verzorgd door de Franse filosofe Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk en Christa Anbeek, worden ’s middags workshops rond bovengenoemde thema’s uit Chaliers werk aangeboden.

In Frankrijk is Catherine Chalier geen onbekende persoonlijkheid. Van oorsprong katholiek, bekeerde Chalier (1947) zich tot het jodendom en werd al gauw naaste medewerker en specialiste van Emmanuel Levinas. Vanuit diens filosofie van het ‘gelaat van de ander’ ontwikkelde ze een heel eigen spirituele en ethische visie. In haar denken passeren kwesties als ecologische verantwoordelijkheid, levensbeschouwelijke pluraliteit, bijbelse spiritualiteit en lichamelijkheid, gedenken en verzoenen en – vooral in haar recente boeken – de mystiek van het chassidische jodendom. Laverend tussen ethische waarachtigheid en spirituele wijsheid, inspireert haar werk het vrijzinnige denken over de relatie tussen persoonlijke keuze en gemeenschappelijke traditie.

Als religie de unieke manier is waarop jij vorm geeft aan wat je persoonlijk raakt, hoe vorm je dan nog een gemeenschap? De Franse filosofe Catherine Chalier – leerlinge van Emmanuel Levinas – stelt dat individuele vrijheid en verantwoordelijkheid alleen tot hun recht komen vanuit een oprecht gedeelde humaniteit. Ze pleit voor een vrije omgang met heilige teksten, die ook de Joodse stroming van het chassidisme eigen is. Dat maakt haar tot een uitstekende gesprekspartner voor wie wil nadenken over vrijheid, levenswijsheid en gemeenschapsvorming.

Doude-van-Troostwijk
Beeld door: Doopsgezind Seminarium (VU)/ RV

Programma

10.30 uur: Opening door Alex Noord, rector Doopsgezind Seminarium
10.40 uur: Geloven van wijs tot waarachtig: een introductie tot het werk van Catherine Chalier, Chris Doude van Troostwijk
11.00 uur: Jewish spirituality: wisdom, freedom and community Catherine Chalier (ENG)
11.40 uur: Co-referaat: Christa Anbeek, Remonstrants Seminarium (ENG)
11.50 uur: Co-referaat: Iris Speckmann, Doopsgezind seminarium (ENG)
12.00 uur: Response door Catherine Chalier
12.30 uur: Lunchpauze
13.30 uur: Workshop programma (NL)

1. Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren. Petra Galama
2. Traditie, toekomst en vergeving. Judith van der Werf
3. Hebben dieren een gelaat? Ecologische wijsheid. Jan Jorrit Hasselaar
4. Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof. Emanuel Foucaud-Royer en Emma Hartkamp
5. Chassidische wijsheid en vrijzinnig geloven. Theo Witvliet

15.45 uur: Caleidoscoop der columnisten & Joodse wijsheid en christelijke vrijzinnigheid: in gesprek met Catherine Chalier (CDvT)
16.15 uur: Sluiting
16.30 uur: Borrel

Toelichting bij de workshops

Workshop 1
In de workshop Zintuigelijke wijsheid: de mystiek van kijken en luisteren lezen deelnemers enkele woorden van Martin Buber (1878-1965). Onder begeleiding van Petra Galama reflecteren zij op de vraag hoe God zich kenbaar maakt in de innerlijkheid van de mens en op de weg die ieder van ons gaat.

Workshop 2
Kan vergeven altijd – of bestaat er ook zoiets als onvergeeflijkheid? Gezien de #MeToo-discussie is deze vraag weer hoogst actueel. In de workshop Traditie, toekomst en vergeving onderzoekt Judith van der Werf met deelnemers hoe spiritualiteit kan helpen bij onze positiebepaling ten aanzien van vergeven.

Workshop 3
In de workshop Hebben dieren een gelaat? brengt Jan Jorrit Hasselaar de vraag naar onze ecologische verantwoordelijkheid in verband met het werk van de opperrabbijn van Groot-Brittannië (1991-2013).

Workshop 4
Theo Witvliet laat in de workshop Chassidische wijsheid en het humanisme van Buber zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen ondanks alles. Een groepsgesprek.

Workshop 5
Kunnen we het geloof van de ander werkelijk begrijpen, accepteren dat hij of zij zijn of haar eigen waarheid heeft, zonder te vervallen relativisme? Emmanuel Foucaud- Royer & Emma Hartkamp hebben beide verschillende levensbeschouwelijke wortels. Hij groeide op in een Joods Christelijk, zij in een agnostisch gezin. Beide slaan nu samen de weg van het Jodendom in. Tijdens de workshop Wijsheden te kust en te keur: over het accepteren van andermans geloof brengen zij hun ervaringen in verband met een tekst van Catherine Chalier en verkennen zij om de grenzen en mogelijkheden van onderling begrip.

Entree/ aanmelden

Toegang: € 25,-, (inclusief lunch en borrel), over te maken via NL41 ABNA 0243493878, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van ‘Wijs en Waarachtig’. Het is mogelijk een bewijs van deelname aan te vragen (0,25 ECTS).
Inlichtingen en aanmelden via conferentie@doopsgezind.nl.
Meer informatie kunt u vinden op www.vrijzinnigetheologie.com.

Doopsgezinde Kerk

Frankestraat 24
Haarlem
Toon op Google Maps