Ga naar het festivalprogramma om alle activiteiten te bekijken. En je kunt ook tickets bestellen (vanaf 1 september 2024).

The Spirit: Manifest

1710782486728

Barmhartigheid, heldhaftigheid en vastberadenheid zijn de waarden die het wapen van Amsterdam draagt, en ons door de eeuwen heen hebben gevormd en beschermd.

Deze waarden vertegenwoordigen de ware geest van onze stad, die wordt gekenmerkt door diversiteit en veelstemmigheid. Helaas leven steeds meer mensen in hun eigen bubbel, waardoor we verder uit elkaar groeien. En dat terwijl we een eeuwenoud verleden delen waarin we in gebedshuizen bij elkaar komen om te eren, te leren, te vieren, te praten, te offeren en te rouwen. Tradities die langzaam dreigen te vervagen. Maar het verlangen om ergens bij te horen verdwijnt nooit.

Deze constante in onze menselijke ervaring herinnert ons eraan dat het nu tijd is om onze Amsterdamse waarden, die diep in onze geschiedenis en identiteit geworteld zijn, nieuw leven in te blazen:

We zijn barmhartig. Nu is het moment om samen te komen, om de solidariteit en de lach in onze stad te herstellen en de crises het hoofd te bieden.We openen onze deuren voor degenen die het het meest nodig hebben en steken onze hand uit naar degenen die het verst van ons afstaan.

We zijn heldhaftig. Het vergt moed om het onbekende te omarmen en vanuit een ander perspectief naar onszelf en anderen te kijken.

Nieuwe vertelvormen en vertellers helpen ons om onze eigen grenzen te verleggen en bestaande denkbeelden te herzien. Kunst, cultuur, rituelen en stilte zijn onze bouwstenen voor een vreedzame revolutie.

We zijn vastberaden. We zetten cynisme opzij en kiezen resoluut voor een pad van naastenliefde, compassie en kwetsbaarheid waardoor onze gemeenschap hechter wordt.

We staan voor gelijke rechten en vrijheid van liefde voor ieder mens van elke religie, cultuur, nationaliteit of achtergrond. Laten wij het wapen dat wij in ons hart dragen, belichamen:

De collectieve Geest van Amsterdam.

Ga naar het festivalprogramma om alle activiteiten te bekijken. En je kunt ook tickets bestellen (vanaf 1 september 2024).