Morele dilemma’s centraal

In het interactieve theaterstuk ‘Lang zal hij leven!’ staat het morele thema euthanasie bij dementie centraal. De meningen over dit onderwerp zijn in de samenleving sterk verdeeld. De theatervoorstelling gaat diep in op dit thema en brengt onderliggende ethische vragen in beeld, zoals: Zijn emoties helpend of belemmerend in het zicht krijgen op wat goed is? Of: Ben je als familie aan elkaar gegeven? Hoe kom je samen verder als morele opvattingen onoverbrugbaar lijken te zijn? Casper van Dorp is namens Nachtzon Media als producent bij de toneelvoorstelling betrokken. “Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om het komen tot één zienswijze, maar om het open verkennen van elkaars morele uitgangspunten,” zegt hij. “We zoeken naar de overtuiging achter de stellige woorden, of naar richting bij een moreel vraagstuk.”

Creatieve samenwerking PThU, PKN en Nachtzon Media

De voorstelling is een creatieve samenwerking tussen de Protestantse Kerk Nederland (PKN), de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en productiehuis Nachtzon Media. De PKN is bij het project betrokken om het voor ambtsdragers en gemeenteleden van lokale kerken mogelijk te maken hier aan deel te nemen. Het theaterstuk is ontstaan vanuit het meerjarige onderzoeksproject Moral Compass Project met als doel om ethische thema’s op verschillende plekken in de maatschappij, bespreekbaar te maken.

Interactief theaterstuk

PosterAlgemeenFase1

De theatervoorstelling draait om een familiegesprek over euthanasie bij dementie en betrekt het publiek actief bij de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het is een creatieve manier om moreel ethische perspectieven op een maatschappelijke thema bespreekbaar te maken en verder verdiepen. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het publiek is op deze manier actief betrokken bij het familiegesprek over euthanasie. Aan de hand van scherpe vragen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

Actief aan de slag met morele dilemma’s

Dit najaar en volgend jaar staan zijn er al verschillende uitvoeringen geboekt, waaronder in Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Deventer en Heerenveen. Het theaterstuk brengt verschillende morele dilemma’s aan de oppervlakte, die binnen organisaties, kerken of in gesprekskringen kunnen worden besproken. Naast een twaalftal video’s, waar per video een ethisch dilemma centraal staat, worden ook posters en gesprekskaarten ontwikkeld om de gesprekken op gang te brengen. Daarnaast is het mogelijk specialisten op gebied van moraliteit en ethiek in te schakelen voor begeleiding of verdere verdieping van de thematiek.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over speeldata, locaties, programma en reserveren kunt u hier klikken.