“Hedendaagse spiritualiteit”, schrijft Knibbe, “beperkt zich niet tot de klassieke ‘verticale’ verlichting, waarin de yogi zich terugtrekt uit de wereld en vooral bezig is met zijn eigen verlichte staat. Als we rusten in Zijn, in onze verlichte aard, voelen we ons met alles verbonden en is ons hart ‘ontpantserd’. Vanuit dat verlichte besef van onderlinge verbondenheid waarin ‘het grote Hart’ is ontwaakt, is de moderne yogi een verlichte burger.”

Je oriënteren op Zijn

In de jaren zeventig ontwikkelde Knibbe zijn levensfilosofie, de ‘Zijnsoriëntatie’. Daarmee bedoelt hij letterlijk: “Je oriënteren op Zijn, de volkomen ongecompliceerde oergrond van je geest, van je Gewaar-Zijn. Wanneer je rust in Zijn ben je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden, die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep. Het is net alsof je uit een vernauwing stapt en opeens in een open ruimte staat. Die open ruimte blijkt intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je komt in contact met inspiratie, kracht en levenslust.”

Workshops

Voorafgaand aan de lezing van Hans Knibbe verzorgen twee docenten van het Han Fortmann Centrum ieder een workshop.

Workshop 1: ‘Wat is jouw bijdrage aan een leefbare wereld?’
“Hoe kom je er achter wat jouw bijdrage aan je omgeving kan zijn? Hoe kom je verder tot bloei? Door meditatie, innerlijk onderzoek en het delen van ervaringen proberen we dichter bij antwoorden op deze vragen te komen.” (Ted van Rijt, docent mindfulness en compassie)

Workshop 2: ‘Hoe kun je spontaan en met compassie handelen?’
“We gaan oefenen met de zogenaamde compassiecirkel. Zo leggen we ons toe op spontaan handelen in verbinding met onszelf en onze omgeving. Zo inspireren we elkaar ter plekke en klinkt dit mogelijk nog vele dagen door.” (Misha Beliën, docent zenmeditatie)

Nadere informatie en aanmelding

Datum en tijd: zaterdag 3 september 2022, 10.00 -15.30 uur (volledige programma). Men kan ook alleen de lezing van Hans Knibbe bijwonen (aanvang 13.30 uur).

Entree: € 37,50 (twee workshops, lunch en lezing). Alleen de lezing: € 15,-.

Locatie: Boeddhistisch Centrum Jewel Heart: Hatertseveldweg 284, 6532 XX  Nijmegen.

Meer informatie en aanmelding: zie website HFC: Themadag.

Over het Han Fortmann Centrum
Het Han Fortmann Centrum, opgericht in 1979, beoogt het bevorderen van persoonlijke groei, bewustzijn en levensplezier in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Daarbij baseert het centrum zich op wijsheidstradities uit de gehele wereld. Het centrum is genoemd naar de Nijmeegse priester en hoogleraar Cultuur en Godsdienstpsychologie, Henricus Martinus Maria Fortmann (1912-1970), die met publicaties als ‘Oosterse renaissance’ en ‘Heel de mens’ aandacht vroeg voor de samenhang tussen Oost en West, lichaam en geest, theorie en praktijk.