Het weekend vindt plaats bij de missiezusters van Steyl in Nederlands Limburg. Br. Thomas Quartier van de Sint-Willbrordsabdij in Doetinchem, docent liturgie en gevierd publicist zal op zaterdag twee conferenties verzorgen. Hij brengt ons een programma in dialoog met Thomas Merton. Hij schrijft: “De stem van Thomas Merton klonk ook buiten zijn kluis: vanuit de monastieke teruggetrokkenheid werd hij een van de toonaangevende pacifistische personen van zijn tijd. Hoe is het mogelijk om contemplatie en engagement met elkaar te verbinden?

Om dit te kunnen begrijpen, kan een monnik als Merton ons helpen. Gevoed door het diepe verlangen de weg naar binnen te bewandelen, eenling te zijn (monachus), wordt hij schrijver, leraar, activist. Zijn schrijven is de contemplatieve praktijk die hem zelf zijn geestelijk leven laat verdiepen. Als novicemeester deelt hij zijn inzicht met anderen. En als profetische stem verandert hij de wereld. Dat alles kan alleen maar door de roepstem van God te volgen, door een radicaal “zoeken naar God” (RB 58,7). Als monnik heeft hij de taak om te schrijven, te onderwijzen, zijn stem te laten klinken. Zijn cel wordt tot een profetische kiemcel.

Wat betekent de visie op Mertons monastiek leven als “profetische kiemcel” voor een huidige invulling van het monastieke leven binnen en buiten de kloostermuren?

Br. Thomas Quartier OSB, benedictijnermonnik en professor voor monastieke studies, zal zijn eigen ervaring in dialoog met Mertons monastieke leven en geschriften brengen – en de aanwezigen uitnodigen om hetzelfde te doen. Laten we samen een profetische kiemcel vormen, in het voetspoor van Thomas Merton als schrijver, leraar en activist.”

Klik hier voor meer (praktische) informatie.
Klik hier voor een interview met Willy Eurlings van de Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen.