Mystiek in beeld

Mystiek en mystieke ervaringen zijn van alle tijden, plaatsen, religies en culturen. De belangstelling voor mystiek groeit in onze tijd. Maar wat is eigenlijk mystiek? Wat is een mystieke ervaring? En wat kan ik er mee? Vragen waar niet zo eenvoudig antwoord op te geven is. Zeker is dat het te maken heeft met de diepere lagen van de ziel, met innerlijke beelden die soms onuitwisbaar en onontwarbaar lijken……

Gelukkig zijn veel mystieke ervaringen, overdenkingen en zoektochten verwoord, bezongen of verbeeld. Prachtig, ontroerend, soms confronterend. Naast onze eigen ervaringen kunnen we putten uit een schat aan verhalen, gedichten, liederen en beelden.

Inhoud bijeenkomsten

In 10 maandelijkse bijeenkomsten onderzoeken Thom Breukel (tekenaar/auteur) en Maria Scherf (beeldend kunstenaar/ begeleider) samen met u wat die verhalen, gedichten en liederen ons te zeggen hebben. Centraal staan teksten uit diverse tradities en tijden. In het afgelopen seizoen hebben we o.a. Etty Hillesum, Eckhart, Teresa van Avila, Arvo Pärt en Jawlensky beter leren kennen. Komend seizoen putten we verder uit rijke bronnen – waarbij ruimte is voor uw inbreng. Te denken valt aan teksten van Teresia van Lisieux, Rabindranath Tagore, Mondriaan, Satie, Dag Hammarskjöld, Anselm Grün en Hildergard von Bingen.

Omdat de begrippen mystiek en mystieke ervaring moeilijk in woorden te vatten zijn, blijft het niet bij in gesprek gaan, maar komt het doen zeker aan bod: tekenen, schilderen, boetseren etc. in diverse technieken. Meditatie is onderdeel van elke bijeenkomst.

Wij bieden u tijd en ruimte voor verbinding, verwondering en verdieping. Wij vragen van u de intentie om deze ontdekkingsreis in zijn geheel aan te gaan! Ervaring is niet nodig, ieder is van harte welkom!

Data

5 september 2018, 10 oktober 2018, 7 november 2018, 12 december 2018, 9 januari 2019, 6 februari 2019, 6 maart 2019, 10 april 2019, 15 mei 2019 en 12 juni 2019.

Tijd

Van 10.00 – 13.00 uur.

Kosten

Kosten: € 130,-, vooraf te voldoen. Dit is inclusief materiaal, koffie/thee, teksten (betalingsregeling is mogelijk)

Informatie/ aanmelden

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor deelname? Dat kan bij:
Maria Scherf
e-mail frscherf@gmail.com
tel. 06 28194999

Huis op het Spui

achter de Oude Lutherse Kerk op het Spui

Handboogstraat 4
Amsterdam
Toon op Google Maps