Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke, onderbelichte perspectieven, oude en nieuwe kunst hoor je meer over de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. Het christendom had een cruciale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor-als tegenargumenten waren gebaseerd op de Bijbel. Dit had een impact op miljoenen mensen.

Lees en bekijk meer op deze webpagina van het museum.