De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek, GroenLinks, Stichting Steunfonds DISK, Emmaus Parkwijk en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede Kamerlid van GroenLinks. Ze wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.

De volgende vijf genomineerden zijn door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde):

Anna Kowalska van POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen in Den Haag. POLKA, met inmiddels 30 vrijwilligers en twee locaties, is vijf jaar geleden opgericht om Poolse vrouwen goed te informeren, te activeren en integratie in de lokale samenleving te stimuleren. Dit met als doel de weerbaarheid, economische en maatschappelijke zelfstandigheid van Poolse vrouwen te vergroten en hun potentieel beter te benutten.

Nancy Nijsten, uit Heerlerheide weet uit eigen ervaring wat armoede is en begon met uitdelen van brood vanuit haar kofferbak. Nu verzorgt ze de voedselvoorziening voor zeker honderd gezinnen in Parkstad.

Ninny Duarte projectleider van Volhouders Rotterdam en zelf slachtoffer van de toeslagenaffaire, zet zich in om de relatie tussen slachtoffers en overheid te herstellen. Met het Volhouders-project bieden slachtoffers elkaar ondersteuning en herstellen zij samen van wat er is gebeurd. De focus ligt op het bevorderen van emotioneel herstel en het bieden van
heling, zodat zij weer vol vertrouwen hun leven kunnen voortzetten.

Saskia Brandewijn zet inmiddels zeven jaar ervaring in de bijstand en isolement om in vrijwilligerswerk bij een cliëntenplatform. Daar adviseert ze overheden hoe cliënten wel/niet
te ondersteunen.

Sannie Post, Rian van Pelt en Ellen van Zuylen namens Broodje Aap & Linke Soep uit Tilburg. Deelnemers en vrijwilligers praten, koken en eten met elkaar. Een lage drempel naar nieuwe contacten en plannen voor de toekomst.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Hub Crijns (voormalig directeur DISK), Kees Vendrik (oud-collega van Ab in de Tweede Kamer), Nora Kasrioui (winnaar 2018), Job de Haan, (bestuurslid De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1500 euro beschikbaar.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl.