Jos Douma, die in 2019 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken benoemd is tot Speciaal Gezant voor Religie en Levensbeschouwing, zal o.a. spreker zijn.

Gerthe Lamers zal aanwezig zijn met ‘Handvest voor Compassie Nederland’ ook bekend als “Charter for Compassion” van Karen Armstrong.

URI is een netwerk van mensen die samen willen werken aan samenlevingen, die streven naar vrede en rechtvaardigheid. In dat werken verzamelen mensen zich in ‘cooperation circles’ om bruggen te bouwen tussen religieuze en culturele verschillen en binnen en vanuit hun omgeving daaraan te werken. Ook wil men werken aan een “gezonde” aarde!

William Swing, een episcopaalse bisschop in San Francisco, stichtte URI, nadat hij een interreligieuze viering had voorbereid t.g.v. het vijftig jarig bestaan van de Verenigde Naties. Inmiddels zijn er meer dan 1000 CC’s/ cooperation circles, verspreid over meer dan 100 landen (een cc bestaat uit minimaal 7 leden, met daarin minimaal 3 tradities).

Sinds 2003 is URI ook in Nederland aanwezig. Ari van Buuren en Bart ten Broek waren de stichters van URI Nederland. Bart was directeur van de Juliana van Stolbergschool (Ede), die landelijk en internationaal bekend is geworden als de eerste christelijke-islamitische samenwerkingsschool in Nederland. Ook zullen zij spreken op 14 maart.

Om een grotere bekendheid te geven en ook om mensen uit te nodigen mee te doen aan het werken voor vrede, o.a. ook door godsdienstig gemotiveerd geweld, veraf en dichtbij, tegen te gaan vindt een Inspiratiedag plaats op 14 maart 2020, in het Westhoffhuis. Dorpsstraat 28, Lunteren. Wilt u bijwonen u en/of uw organisatie bent ook van harte welkom

Aanvang: 10.00 uur. Opgave: [email protected]