Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.

In de Vredesweek organiseren meer dan tachtig lokale Ambassades van Vrede activiteiten in hun eigen buurt. Gezamenlijk geven zij het signaal dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar dat je er iedere dag aan kunt bijdragen.

Over het thema

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

Meer informatie over de Vredesweek en inspiratie voor lokale evenementen is te vinden op de website van PAX.

PAX_Logo_NL_WithSlogan_Print_FC