Ontmoet Daoud Nassar online van 14.00 tot 15.00 uur

Corona heeft een grote impact op de mensen in Palestina, zo ook op Tent of Nations. Sinds maart 2020 zijn er geen vrijwilligers en groepen meer geweest, wat de familie en het land extra kwetsbaar maakt voor geweld van buitenaf. Daarnaast zijn de juridische procedures zenuwslopend en blijven deze veel energie vragen. Tijd dus voor een update en een ontmoeting met Daoud Nassar (grondlegger en leider van Tent of Nations Bethlehem) via Zoom. Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur deze dan samen met je aanmelding mee!

Ben je nog niet zo goed bekend met Tent of Nations, of wil je je er vooraf weer goed in verdiepen? Bekijk dan de uitzending van ‘Het Vermoeden’ of het interview van Henri Veldhuis met DaoudNassar of één van de andere kortere filmpjes op www.tentofnations.nl.

Bekijk één van de volgende drie documentaires, inclusief introductie en nabespreking in kleine groepen, van 15.30 – 17.00 uur

Je kunt kiezen uit één van de onderstaande documentaires (allemaal Nederlandstalig, of met Nederlandse ondertiteling), die elk Tent of Nations in Bethlehem in een bredere context plaatsen.

The Stones Cry Out – over Palestijnse christenen (2014)
De familie Nassar van Tent of Nations is niet alleen Palestijns, maar ook christen. Deze documentaire geeft inzicht in de situatie, de pijn en dilemma’s van Palestijnse christenen en kerken in Israël en de bezette gebieden. Bij het ontstaan van de staat Israël zijn veel Palestijnse christenen vluchtelingen geworden. Ze raakten niet alleen hun land en bezittingen kwijt, maar vaak ook hun identiteit en geloofszekerheden. Door de bezetting van de Westbank krijgen Palestijnse christenen met weer nieuwe vragen te maken: hoe ga je om met onderdrukking, vernedering en onrecht?

Five Broken Cameras – over geweldloos verzet bij onteigening Palestijns land (2011)
Tent of Nations bevindt zich in gebied C van de Westbank, waar landonteigening door de Israëlische autoriteiten aan de orde van de dag is. Zo ook in het dorpje Bilin, dat geconfronteerd wordt met de muur die Israël bouwt op hun landbouwgrond. De Palestijnse landarbeider Emad legt vast hoe in 2005 de bulldozers kwamen om olijfbomen uit de grond te trekken ten behoeve van de muur, hoe de vele vreedzame protestacties en de gestaag vorderende bouw van de scheidingsmuur elkaar afwisselen, hoe de strijd grimmiger wordt en er dodelijke slachtoffers vallen. Een indringend document over de strijd van een dorp tegen geweld en onderdrukking.

In de ban van Israël – over de Israëllobby in Nederland (2011) – Tegenlicht
Steun voor Tent of Nations is van belang op praktisch niveau, maar zeker ook op politiek niveau. Opkomen voor de rechten van Palestijnen en kritisch zijn op Israël wordt in Nederland echter al snel gelabeld als antisemitisch. Het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda. Nederland is een trouwe bondgenoot van Israël en die sentimenten zitten diep. Israël blijft dat zorgvuldig koesteren en regisseren zodat op elk gewenst moment de
steun van Nederland kan worden ingezet. Er bestaan verschillende lobbygroepen en politieke partijen die zich inzetten voor Israël. Ondanks het feit dat hun motieven divers zijn, is het doel eensgezind.

Aanmelden
Meld je uiterlijk woensdag 10 februari 2021 aan via [email protected]. Vermeld in je mail of je je alleen aanmeldt voor de ontmoeting met Daoud Nassar of ook voor één van de documentaires. Vermeld de titel van de documentaire die je wilt zien. Je ontvangt een bevestigingsmail met een link en verdere informatie op vrijdag 12 februari 2021.

Online

Let op: dit evenement vindt online plaats!