Geschiedenis Wereldraad van Kerken in Amsterdam

De Vredeswandeling linkt Wereldraad, wereld, kerk en Amsterdam. De ervaring van de Tweede Wereldoorlog was een belangrijke motivatie om de Wereldraad op te richten in 1948. De maatschappelijke betrokkenheid van de Wereldraad is altijd een belangrijk element geweest van verantwoordelijke samenleving (1948) tot aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, een 7-jarig thema van de Wereldraad nu. We belichten de kerkgeschiedenis van Amsterdam in oecumenisch perspectief.

Inhoud Walk of Peace

Op deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede. Daarom geeft de route bijzondere aandacht aan:

  • de geschiedenis en het lot van de joodse bevolking van Amsterdam in de 2e Wereldoorlog. En aan andere vormen van onrecht en geweld, zoals de Armeense genocide.
  • de inzet van kerken en kerkelijke organisaties om mensen recht te doen en vrede te bevorderen. We gaan langs het Wereldhuis, Sant’ Egidio, Leger des Heils en het Drugspastoraat.
  • de geschiedenis die Amsterdam heeft in het opnemen van vreemdelingen, vaak vluchtelingen (Joden, Hugenoten, Armeniërs en vluchtelingen nu).
  • de kerkelijke geschiedenis van Amsterdam: het oorspronkelijk rooms-katholieke karakter, met al zijn kerken en kloosters, de alteratie in 1578, waarna de Gereformeerde godsdienst tot 1795 een voorkeurspositie had. Toch gold Amsterdam – als handelsstad – als een religieus tolerante stad.
  • de welvaart van Amsterdam die mede te danken is aan de VOC en WIC. Daarmee komt gelijk de geschiedenis van de slavernij, kolonialisme aan de orde.

Praktisch

De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 bent u welkom in de Hoftuin. (achter de Hermitage, ingangen aan Nieuwe Herengracht, Weesperstraat en Nieuwe Keizersgracht; nabij metrohalte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht; tram 9 en 14, halte Waterlooplein)

Voor het vertrek spreekt Fernando Enns de deelnemers toe. Hij is voorzitter van de Werkgroep Pelgrimage van de Wereldraad van Kerken en hoogleraar doopsgezinde vredestheologie en ethiek aan de VU.

Vanaf 13.00 uur gaan de deelnemers in kleine groepen op weg. Op verschillende plekken langs de route staan we stil, om iets te doen, om iets te geven of te ontvangen bij verschillende ‘pleisterplaatsen’ langs de route. De vredeswandeling eindigt op de Dam, waar een delegatie van de Wereldraad de deelnemers zal ontvangen en het muziekkorps van het Leger des Heils zal spelen.

Aanmelden

U kunt zich vooraf aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats. Hiermee wordt de oprichting van de Wereldraad van Kerken (23 augustus 1948) officieel herdacht. Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich voor de viering kunt aanmelden.

Informatie/ vragen

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij
Henk Meulink, raadvankerkenamsterdam@gmail.com of
Willemien Boot, Willemien.Boot@protestantsamsterdam.nl

Hoftuin (achter de Hermitage)

Nieuwe Herengracht 18a
Amsterdam
Toon op Google Maps