De Iraans-Nederlander Hamid Jalalzadeh is arts-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een brief aan premier Rutte, die inmiddels is ondertekend door ruim 100 vertegenwoordigers uit diverse lagen van de samenleving. Op de website StopTheBan.nl is de brief na te lezen alsmede de namen van de ondertekenaars. Hieronder volgt de integrale tekst.

“Beste minister-president Rutte,

Wij Nederlanders zijn ongerust. Ongerust over het inreisverbod dat president Trump afgelopen week heeft ondertekend. Hierdoor wordt het voor mensen die afkomstig zijn uit Irak, Syrië, Libië, Jemen, Somalië en Sudan onmogelijk om naar de Verenigde Staten te reizen. Hoewel wij Nederlandse staatsburgers zijn, worden ook wij direct getroffen door deze maatregel, enkel vanwege onze afkomst. U bent onze minister-president. Wij vragen u om voor onze rechten op te komen. Daarom willen wij drie punten onder uw aandacht brengen.

1. Het inreisverbod is discriminerend

Niet alleen is het verbod onrechtmatig en een schending van het internationaal recht, het discrimineert ook op basis van land van herkomst. De betreffende bevolkingsgroepen worden op ongekende manier gestigmatiseerd en verdacht gemaakt. Ook als de maatregel ingetrokken wordt is de schade al gedaan: mensen uit de zeven landen zijn in de publieke opinie als verdacht en gevaarlijk neergezet. Wij verwachten van u dat u nadrukkelijk van deze beeldvorming afstand neemt en verklaart dat gehele bevolkingsgroepen op basis van hun afkomst of religie nooit schuldig kunnen zijn.

2. Het inreisverbod treft Nederlandse staatsburgers

Samen met ons worden duizenden Nederlandse staatsburgers direct getroffen door deze maatregel. Wij kunnen, ondanks ons Nederlands paspoort, niet meer naar de VS reizen. De Amerikaanse overheid gaat uit van onze dubbele nationaliteit, ook al registreert Nederland die niet meer sinds 2014. Bezoeken aan congressen, vervolgopleidingen, familiebezoeken of vakanties lijken voor ons verleden tijd. Wij worden door de Amerikaanse overheid gedegradeerd tot tweederangs-Nederlanders. We verwachten van u dat u zich daartegen verzet.

3. Het inreisverbod schept een precedent

Zoals het ernaar uitziet is het huidige inreisverbod één van de eerste controversiële maatregelen die we van president Trump mogen verwachten. Het schept een precedent. Uw reactie ook. Deze maatregel past binnen het huidige politieke klimaat waarin discriminatie de norm lijkt te worden. Nu zijn wij aan de beurt, morgen anderen.

U heeft samen met uw Duitse collega bij de Amerikaanse autoriteiten geïnformeerd naar de gevolgen voor ons. Dir is een kleine eerste stap waar wij blij mee zijn. Waar wij ons echter zorgen over maken is dat bedrijven als luchtvaartmaatschappijen zich conformeren aan onrechtmatig beleid van een buitenlands staatshoofd. Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat (particuliere) bedrijven Nederlandse staatsburgers discrimineren vanwege onrechtmatig beleid van buitenlandse mogendheden?

Met deze brief willen wij ook de aandacht vestigen op het lot van alle andere wereldburgers die door deze maatregel worden getroffen. Velen die door de VS als vluchteling waren geaccepteerd (in veel gevallen LGBT en andere minderheden) zijn nu gestrand. Wij willen dat u zich hierover uitspreekt en de waarden van het Vluchtelingenverdrag actief uitdraagt.

Wij hopen spoedig van u te horen,

Hoogachtend,
Ondetekenaars.”

De brief is na te lezen op www.stoptheban.nl.

Enis Odaci is eindredacteur van Nieuwwij.nl

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Publicist

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Al 19 reacties — praat mee.