Waarom vindt u dat er een islamitische versie van The Passion moet komen?

“Dit jaar keken er 3,2 miljoen mensen naar The Passion. Dat is een ongelooflijk aantal voor zo’n klein land als Nederland. Het is bijzonder knap dat de kerk, ondanks de leegloop, het verhaal van Jezus onder de aandacht van zoveel Nederlanders kan brengen. Ik denk dat het belangrijk is om ook islamitische verhalen op een dergelijke manier bekendheid te geven. We hopen met The Prophet, een islamitische variant op The Passion, de kennis van islam en het begrip voor moslims onder Nederlanders vergroot.”

Richt u zich op alle Nederlanders?

“Natuurlijk, we willen de islamitische boodschap zo brengen dat het iedereen aanspreekt en niet alleen moslims. We hopen dat het ons met The Prophet lukt om moslims en niet-moslims met elkaar te verbinden, zodat men elkaars gemeenschappelijke basis kan zien. Tegelijkertijd is het ook een nieuwe manier voor moslims om hun geloof te beleven. Zo willen we dus met The Prophet eenzelfde gevoel oproepen als The Passion doet: een religieus verhaal over Mohammed waar iedereen van kan genieten.”

Wat voor evenement gaat The Prophet worden?

The Prophet volgt het format van The Passion, maar dan met het verhaal van de profeet Mohammed over zijn vlucht naar Medina en later zijn overwinning in Mekka. Ook wij willen gebruik maken van Nederlandse popliedjes om zo de binding van islam met Nederland te benadrukken en te laten zien dat islam in Nederland past. Hopelijk maakt dit het evenement laagdrempeliger voor niet-moslims. We willen uiteindelijk net zoveel mensen bereiken als met de gewone The Passion.”

Denkt u dat er voldoende draagvlak is voor The Prophet?

“Jazeker. We zijn in gesprek met diverse partners, waaronder  islamitische koepelorganisaties, de publieke omroep en veel Turkse en Marokkaanse ondernemers. De eerste reacties zijn positief. Natuurlijk zijn er nog wel vragen en zorgen over de precieze invulling van het evenement, maar we blijven met alle partners in gesprek.”

Bent u niet bang voor controverse?

“Ach, er zal altijd controverse zijn, maar er zijn genoeg mensen die ook The Passion verschrikkelijk vinden. De opzet van The Prophet is om mensen bij elkaar te brengen en om het levensverhaal van Mohammed meer bekendheid te geven. Dat lijkt me een mooi streven waar niet veel op tegen kan zijn.”

Wanneer denkt u dat we de eerste versie van The Prophet kunnen verwachten?

“We organiseren zeer binnenkort een mediamoment, waar de initiatiefnemers de plannen in detail uit de doeken doen. We hopen tijdens de maand Ramadan, die dit jaar in juni valt, al een eerste uitvoering gereed te hebben.”

Tanja van Hummel

Tanja van Hummel

Filosoof en Schrijfcoach

Tanja van Hummel is filosoof en schrijfcoach. Tijdens haar filosofiestudie aan de Radboud Universiteit ontdekte zij een voorliefde voor …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.