Geroepen om te leven. Dat is het thema van de viering. Na pianospel zingen de 180 aanwezigen het lied ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’. Diverse teksten uit Tenach, Koran en Bijbel worden voorgelezen, afgewisseld door muziek, samenzang en gebed.

De interreligieuze vredesviering op de eerste zondag van het nieuwe jaar is inmiddels een traditie in Zwolle. Dit is de 28ste viering en de urgentie lijkt de afgelopen jaren alleen maar groter te zijn geworden. Tijdens deze viering op 5 januari 2020 is namens het gemeentebestuur van Zwolle wethouder Klaas Sloots aanwezig.

Heilige boeken

“We zijn hier omdat we geloven -op verschillende manieren- dat we geroepen zijn. Geroepen om te leven, om het leven te heiligen, te beschermen, te redden en te vieren,” zo begint dominee Iemke Epema haar overweging. “Dat is wat doorklinkt in die prachtige teksten uit onze heilige boeken die we hebben gehoord, zowel in de Psalmen en Spreuken, als de woorden uit de Koran en het evangelie, dat het leven dat de Eeuwige, Allah, God ons gegeven heeft in de kern goed en heilig is. En dat het aan ons mensen is, om er zo mee om te gaan dat het ook goed zal worden.”

“Dat dit onze menselijke opdracht is, de kern van ons geloof. Dat geloof is er voor de mens en niet de mens voor het geloof. Het geloof is ons gegeven om het leven hier op aarde te laten opbloeien, om liefde, vrede en recht mogelijk te maken. Voor iedereen. Als gezamenlijke opdracht, een weg om te gaan. Voor ieder van ons een eigen weg, maar het doel, de richting van die weg delen we.”

Twee wolven

“Ik wil eindigen met een verhaal dat u mogelijk al wel eens gehoord hebt. Op een avond vertelde een grootvader aan zijn kleinzoon over de strijd die zich in zijn binnenste en dat van ieder mens afspeelt. Hij zei: ‘Mijn zoon, er is een strijd gaande tussen twee wolven. Een strijd van leven op dood. De ene wolf is een boze en bloeddorstige wolf. Hij wordt beheerst door woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen, valse trots, hoogmoed en wantrouwen. De andere is een vriendelijke en zorgzame wolf. Hij is vervuld van vreugde, vrede, liefde, hoop, nederigheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, medeleven en vertrouwen.’ De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: ‘En welke wolf wint?’ De oude man keek hem aan en zei: ‘Dat is de wolf die jij voedt’.”

Weg ten leven

“Laten wij onszelf in het komende jaar voeden met de heilige en leven brengende woorden uit onze tradities, met het goede dat de Eeuwige, Allah, God ons voorhoudt om uit te leven. Vlak voor ons ligt de weg ten leven.”

Na een gebed, een gedicht en een gezamenlijke vredeswens van vertegenwoordigers vanuit de joodse, moslim- en christelijke gemeenschap (zie foto), wensen alle aanwezigen elkaar vrede toe en wordt het lied Shalom Chaveriem gezongen.

Aan de viering werkten mee: Iemke Epema, Ahmed Erik, Ingrid Petiet, Jaap Cyklik, Muharrem Inci, Hanneke Buurman, Osama Alloush, Willem Mak (pianist) en Trio Haynt.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.