We zullen deze stelling rond kernenergie vaker gaan horen. Kernenergie is inderdaad klimaatvriendelijk en veroorzaakt weinig CO2-uitstoot. Het probleem is echter het kernafval. En als er iets misgaat met een kerncentrale, dan zijn de gevolgen voor mens en natuur in een wijde omtrek niet te overzien. Denk aan de rampen in Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011).

Maar deze rampen zijn volgens de voorstanders toch de uitzonderingen. Kijk alleen al naar een land als Frankrijk waar meer dan veertig kerncentrales staan en de situatie al decennia onder controle is. In West-Europa zou zo’n ramp niet gebeuren.

Omdat over de opwarming van de aarde harde politieke afspraken zijn gemaakt, zal de roep om kernenergie toenemen. De klimaatdoelen moeten immers worden gehaald en als het gaat om biodiversiteit of andere kwetsbaarheden van de aarde, zijn er geen harde internationale doelen gesteld. Kernafval diep onder de grond verstoppen is daarom het devies. Bestuurlijk en economisch gezien lijkt dat een prachtige oplossing maar voor wie de aarde liefheeft en ecologische problemen niet wil doorschuiven, wringt dit behoorlijk.

Waarden in samenhang dienen

Schaadt een groen mantra het klimaat? Dat hoeft niet zo te zijn als je op tijd voldoende maatregelen treft. De klimaatmantra kan bovendien ook de aarde behoorlijk schade toebrengen. Het is maar welke keuzes je maakt. Denk aan grote zonneparken die ten koste gaan van natuur. En aan het openstellen van steeds meer kerncentrales. Deze verleiding vraagt om een doorleefd en spiritueel verzet. En om een politieke visie die er vanuit wil gaan dat we het klimaat en andere ecologische waarden juist in samenhang moeten dienen.

Het redden van de planeet gaat uiteraard over het tegengaan van klimaatverandering, en daarmee ook onze belangen op de korte en middellange termijn. Maar duurzaamheid gaat niet minder om een schone, veilige en groene aarde voor nu en later. Laten we daarom de duivel niet met Beëlzebub uitdrijven en kiezen voor een waarachtig groen klimaatbeleid.

Deze column is afkomstig van de website van Kerk en Milieu. Deze website wil “mensen toegang bieden tot de vele initiatieven die te maken hebben met onze zorg voor de schepping. We brengen nieuws en een activiteitenkalender met betrekking tot verdieping en bezinning rond duurzaamheid en geloof.” Het is één van de groene websites van de Raad van Kerken, mede ondersteund door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Theo Brand-2

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.