Vluchtelingen

Als je iemand die nieuw is in Nederland wilt helpen met het vinden van een woning, is het van belang om te weten wat de precieze status van ‘de nieuweling’ in Nederland is om effectieve hulp te kunnen bieden.

Wachten op een verblijfsvergunning

Personen die als vluchteling in Nederland worden toegelaten, kunnen niet terug naar huis omdat hun leven daar in gevaar is. In de eerste instantie worden vluchtelingen opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc), waar zij moeten wachten op de uitslag van de verdere aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning. Meestal is deze verblijfsvergunning van tijdelijke aard en wordt pas later vastgesteld of iemand echt in Nederland mag blijven.

Een verblijfsvergunning. En nu?

Bij een verblijfsvergunning horen rechten en plichten. Het eerste recht is het recht op op een volwaardige woning buiten het azc. De eerste plicht is dat vluchtelingen er alles aan moeten doen om hun geld te verdienen om rond te komen en deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Het leren van de Nederlandse taal kan daarbij horen. Er zijn diverse instanties die hierbij kunnen helpen.

Een eigen dak boven het hoofd: sociale huurwoning

Meestal moeten vluchtelingen een aanspraak doen op een zogeheten ‘sociale huurwoning’, die gereserveerd is voor lagere inkomensgroepen die geen volwaardige huur kunnen ophoesten. De huur is tevens subsidiabel door de Belastingdienst. Een eerste stap om een vluchteling met een tijdelijke verblijfsstatus te helpen, is door deze aan te melden bij de gemeente en in te schrijven op de wachtlijst voor sociale huur. In de grote steden is dit Woningnet.nl. De meeste steden hanteren een voorrangsbeleid voor vluchtelingen. Een vluchteling moet namelijk binnen drie maanden huisvesting krijgen; anders kan de gemeente een boete opgelegd krijgen.

Arbeidsmigranten

Een arbeidsmigrant wordt in Nederland niet toegelaten als vluchteling, maar als iemand die in Nederland komt werken. Hier wordt ervan uitgegaan dat iemand in economische zin in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien en huur kan betalen. Er geldt derhalve in principe geen voorrangsregeling voor sociale huur, zoals deze voor de vluchteling wel geldt.

Er zijn toch verschillende mogelijkheden om de nieuwkomende migranten in Nederland snel aan huisvesting te helpen. Naast particuliere huur, kunnen ook woningcorporaties voor migranten huizen specifiek reserveren. Voor dit laatste kan informatie ingewonnen worden bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Ook is het mogelijk om arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten in leegstaande kantoorgebouwen. Meer informatie hierover kan worden ingewonnen bij het Expertteam Kantoorinformatie of op de website van de Rijksoverheid.

Andere hulp

Wanneer een vluchteling of arbeidsmigrant een dak boven zijn of haar hoofd heeft, zijn er nog genoeg praktische zaken waarmee hij of zij geholpen kan worden. Behalve iemand wegwijs maken in de Nederlandse taal en overheidsinstanties, kan omgaan met geld in een vreemd land ook nog weleens een probleem zijn. Zo weten vele migranten niet dat bijvoorbeeld op energiekosten kan worden bespaard door een energievergelijker op internet te raadplegen. Daarnaast zullen zij hulp nodig hebben bij het afsluiten van verzekeringen, zoals woonverzekeringen en de verplichte zorgverzekering. Ook hier kan het gebruik van vergelijkingssites helpen om de voordeligste passende verzekering te vinden.

Al één reactie — praat mee.