Alle geselecteerde boeken en bladen hebben een link met levensbeschouwelijke en/of culturele diversiteit. Mist er volgens jou een titel, laat het ons weten via [email protected]!

1. Bede aan de zee – Khaled Hosseini (De Bezige Bij | augustus 2018)
Op 2 september 2015 spoelde de driejarige Alan Kurdi aan op de Turkse kust. Zijn familie deed een poging Syrië te ontvluchten en veiligheid te vinden in Europa. Khaled Hosseini was zelf ook ooit een vluchteling die ver van zijn thuisland Afghanistan opgroeide. Deze ervaring speelt altijd een belangrijke rol in zijn romans en in zijn welzijnswerk. In Bede aan de zee komen deze werelden samen. Het is een onvergetelijke vertelling over het lot van vluchtelingen, met beeldschone illustraties van Dan Williams.

2. Een bijna eindeloze afstand – Tahereh Mafi (Blossom Books | oktober 2018)
Het nieuwe boek van Tahereh Mafi, Een bijna eindeloze afstand, is gebaseerd op haar eigen ervaringen als tiener. Het is 2002, een jaar na de aanslagen van elf september. Het is een turbulente en verwarrende tijd. Zeker voor iemand als Shirin, een zestienjarig moslimmeisje dat het zat is om altijd aangestaard, beledigd of zelfs aangevallen te worden. Ze is het zat dat mensen haar niet zien om wie ze is, maar altijd direct een oordeel klaar hebben en denken te weten wat zij denkt of voelt.
Ocean James is de eerste persoon in tijden die haar echt lijkt te willen leren kennen, maar ze komen uit twee schijnbaar onverenigbare werelden. En Shirin heeft de muur om zich heen zo zorgvuldig opgebouwd dat ze niet zeker weet of ze wel in staat is om hem af te breken.

3. Zinzoekers. Dialogen over religie tussen oost en west – Thomas Quartier en Paul van der Velde (Berne Media | augustus 2018)
In dit boek gaan de benedictijner monnik Thomas Quartier en de kenner van oosterse religies Paul van der Velde met elkaar in dialoog. Ze leggen elkaars betrokkenheid bij christelijke en oosterse spiritualiteit naast elkaar. Ze vertellen elkaar over hun ervaring met pelgrimages, kloosters, rituelen, kunst en cultuur. Beiden leven hun spiritualiteit, zij het op verschillende wijze. Quartier als monnik die een religieuze levensvorm heeft gekozen, Van der Velde als reiziger en kunstenaar die de oosterse culturen belichaamt. En beiden doceren vanuit hun geleefde spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

4. We zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar – Thomas Merton (Berne Media | november 2018)
De trappist Thomas Merton was met spiritualiteit bezig lang voordat het mode werd. Zijn zoektocht naar de kern van wat leven is en de rol van God herkent hij ook bij vertegenwoordigers van andere religies, met wie hij uitgebreid correspondeerde. Hij is zo een pionier geworden van de interreligieuze dialoog, steeds op zoek vanuit de eigen geloofstraditie, maar met een open oog voor de wijsheid in andere tradities. De eerlijke en open manier waarop hij deze zoektocht beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer: voor de zoeker die maar niet vindt, maar ook voor de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden.
Mertons doel was vrij zijn van alles waarachter je je verstopt en groeien in liefde. Voor dit boek zijn citaten uit zijn hele levenswerk gekozen en verzameld.

5. Een vrouw alleen – Ilana Hammerman (De Bezige Bij | januari 2019)
Wanneer de man en de zus van Ilana Hammerman kort na elkaar overlijden besluit ze een wereldreis te maken. Als oudere vrouw alleen ontdekt ze dat er voor haar geen barrières bestaan, ze kan gaan en staan waar ze wil en niemand houdt haar tegen. Met deze vrijheid in gedachten keert ze terug naar Israël, om daar naar de bezette gebieden te reizen. Ze wil het dagelijks leven onder die bezetting meemaken, er met de mensen praten en hen helpen waar ze kan. Zo smokkelt ze in haar oude auto Palestijnse kinderen voorbij de checkpoints en de bezettingsmuur zodat ze voor het eerst naar het strand kunnen. Ze merkt daarbij dat ze een vreemde positie inneemt: ze is in staat om de repressieve en vaak surreële regels naar haar hand te zetten, maar tegelijkertijd maakt ze impliciet onderdeel uit van de bezetting.
Een vrouw alleen is een pijnlijk eerlijk en prachtig geschreven verslag van de Israëlische bezetting – een blik in een bestaan dat voor alle partijen onhoudbaar is.

6. Ongeneeslijk religieus – Gerko Tempelman (Kok | november 2018)
In Ongeneeslijk religieus vertelt filosoof en theoloog Gerko Tempelman zijn geloofsverhaal. Want dat verhaal is precies het geloofsverhaal van onze moderne tijd. Het is een verhaal over het verdwijnen van God, maar ook een verhaal waarin het nog opvallend vaak over God blijft gaan. Sterker nog: het is een verhaal van een verwarrende comeback van God in de hedendaagse filosofie. Een wederopstanding, zo je wilt, maar dan verzonnen door atheïstische filosofen. Gerko Tempelman neemt deze denkers onder de loep. Om te zien of je er iets mee kunt als je ongeneeslijk religieus bent, zoals hij. Een toegankelijk geschreven boek over een actueel onderwerp, vol met persoonlijke ervaringen en verfrissende gedachtenkronkels.

7. Verborgen verhalen – Tina Rahimy (Ten Have | januari 2019)
In Verborgen verhalen tekent Tina Rahimy verhalen op die prachtig, confronterend en uitzonderlijk zijn, die je uit je bubbel halen. Tina Rahimy is zelf ook betrokken bij elk verhaal.
De vluchteling, net aangekomen in Italië, de vrijwilliger, die vanuit menselijkheid snapt welke zorg hier nodig is, de Marokkaans-Nederlandse jongen uit Rotterdam. We horen vaak over hen, maar wat zeggen ze zelf? Hun stemmen kunnen ongemakkelijk aanvoelen en blijven vaak ongehoord, als ruis op de achtergrond.
Tina Rahimy kwam zelf ooit als vluchteling naar Nederland en promoveerde als politiek filosoof op processen van in- en uitsluiting. Zij is lector Superdiversiteit aan de Hogeschool in Rotterdam.

8. Gevangen in zwart-witdenken. En hoe we kunnen ontsnappen – Babah Tarawally (Ten Have | september 2018)
Babah Tarawally woont even lang in Nederland als eerder in zijn land van herkomst, Sierra Leone. Door witte en zwarte mensen is hij op talloze manieren gelabeld: als asielzoeker, vluchteling, allochtoon, migrant, Afrikaan en zwarte man. Of hij wordt gewaarschuwd voor de ‘boze witte man’. Maar hij is ooit juist voor het oorlogsgeweld van ‘boze zwarte mannen’ gevlucht. Aan de hand van zijn levensverhaal maakt hij duidelijk dat we niet gevangen hoeven te blijven in zwart-witdenken.
Een bevrijding om te lezen.

9. Brieven aan God en andere mensen – Paul van Vliet (Balans | oktober 2018)
In zijn ‘autobiografie van nooit verzonden brieven’ ontloopt Paul van Vliet niets en niemand meer. Hij is niet langer de theaterman, niet de cabaretier, de zanger of de entertainer. In mei 2018 speelde hij zijn allerlaatste show. Hij is het podium afgestapt, het applaus is verklonken. De lichten in de zaal zijn uit.
Maar hij is terug als schrijver. Met Brieven aan God en andere mensen verschijnt een andere, veel minder bekende Paul van Vliet. Een gedreven, maar ook kwetsbare, soms eenzame man. Iemand die leven en dood, armoede, liefde, vriendschap, God en de oorlog onder ogen ziet op een directe, geestige en toch altijd diepzinnige manier. Van Vliet schrijft openhartig, scherp soms, al is hij van nature mild en relativerend.
Los van het schouwburgpubliek waarin hij zolang was ondergedompeld, laat hij zich in dit boek op een zeer persoonlijke manier kennen.

10. Wees lief voor deze ziel. Veertig vensters op Leonard Cohen – Frank Kazenbroot (Berne Media | september 2018)
In dit boek opent de schrijver Frank Kazenbroot veertig vensters op de spirituele en religieuze kracht van Cohens poëzie. Hij volgt de dichter-musicus van zijn geboorte in 1934 tot aan zijn sterven in 2016. Cohen bleef de joodse traditie, waarin hij geboren werd, altijd trouw maar hij onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Zelf volgde Cohen een mystieke weg en deelde dat via zijn liederen met zijn publiek.
In zijn krachtige teksten worden motieven uit die oude tradities verweven met de ervaringen van een man van deze tijd. Seculiere en religieuze taal gaan in zijn liederen hand in hand waardoor thema’s als liefde, sex, eenzaamheid, pijn, genade, gebrokenheid, God en verlangen opnieuw gaan leven.
Bekende liederen zijn: Suzanne, Hallelujah, Anthem en You want it darker. In dit boek worden ook minder bekende liederen belicht, bijvoorbeeld het lied The Window uit 1979. Dit lied heeft in het boek een belangrijke plaats gekregen: het verenigt prachtige muziek met mystieke poëzie. De titel van het lied Gentle this soul met daarin de uitnodiging van Cohen om lief te zijn voor de ziel van een gebroken mens – is gekozen als titel voor dit boek.

11. De islam begrijpen. Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen – Adrien Candiard (Berne Media | september 2018)
Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.
Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? En hoe kunnen we toch het ‘ware gezicht’ van de islam achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we tot slot te weten komen hoe deze godsdienst – met een miljard gelovigen – onze levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt? In dit uiterst heldere boek legt Adrien Candiard uit, zonder alles te willen oplossen, waarom de islam niet eenvoudig is, maar hij geeft ons wel meer inzicht.

12. Verhalen van de rabbi – Hein Stufkens (Berne Media | november 2018)
Scènes uit het wonderbaarlijke leven van de Mensenzoon – verrassend anders verteld –
In dit boek worden de wonderbaarlijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus herverteld met de vloeiende pen van Hein Stufkens. Het bevat levendige dialogen tussen Jezus en zijn leerlingen en beschrijft de gebeurtenissen op geloofwaardige wijze.
De lezer krijgt gaandeweg sympathie en bewondering voor deze unieke rabbi die zich in heel zijn optreden laat leiden door gehoorzaamheid aan zijn roeping. Hij wordt voor de lezer herkenbaar in zijn méns zijn, maar door alles heen klinkt ook het mysterie van zijn bijzondere bestemming.
Het boek ontroert en inspireert, én het nodigt uit om de originele verhalen en teksten uit de vier evangelies en het Thomas-evangelie opnieuw te lezen. Een aanrader, ook voor gebruik in vieringen en in het godsdienstonderwijs.

13. Rond de tafel – Maaltijd vieren in liturgische contexten – Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (Berne Media | september 2018)
Meals are hot. Eucharistie en Avondmaal, maar ook onze dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek. Af te lezen aan het aantal eetclubs, buurtmaaltijden, tv-kookprogramma’s is eten in onze cultuur van onverminderd grote betekenis. Deelname aan Eucharistie en Avondmaal worden minder vanzelfsprekend. Wat hebben deze liturgische praktijken ons in de 21e eeuw te zeggen? Staan zij in verband met ons dagelijks eten en drinken en zo ja, hoe? Wat zijn volgens de Schrift belangrijke aspecten van de maaltijd? Met wie wordt er maaltijd gevierd en wie bepalen dat?
In deze bundel belicht een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd. Hun bijdragen zijn in drie thema’s ondergebracht.

14. Migratie. Serie Elementaire Deeltjes – Han Entzinger (AUP | oktober 2018)
Er zijn weinig onderwerpen die al zo lang het maatschappelijk debat domineren als migratie. In dit Elementaire Deeltje beschrijft Han Entzinger op een toegankelijke manier heden en verleden van de (internationale) migratie. Waarom migreren mensen? Wat is het belang van grenzen? Hoe kan migratiebeleid het meest effectief zijn? Entzinger gaat in op de belangrijkste migratietheorieën en staat stil bij de hedendaagse problematiek van vluchtelingen en de specifieke situatie in zowel Nederland als België. Hij sluit af met een aantal aanbevelingen om de migratie in betere banen te leiden.

15. Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reisgids – Johanneke Bosman (Berne Media | oktober 2018)
Reis met deze gids langs fysieke plaatsen, maar vooral langs het legendarische leven van Sint Nicolaas en de daaruit voortgekomen tradities en feesten. Het boek is niet bedoeld om een standpunt in te nemen in welke discussie dan ook, maar wel om te gidsen langs de oorsprong en gebruiken van het huidige Nederlandse en buitenlandse Sinterklaas- en Sint Nicolaasfeest.
Kijk met de ogen van een 4de eeuwse christen naar een bijzondere bisschop; met de ogen van een middeleeuwer naar een heilige met popsterachtige grootheid; met de ogen van andere Europeanen naar metgezellen van de Sint en met eigen ogen onbevangen naar de oorsprong van de Nederlandse Sinterklaas voortgekomen uit de Nicolaas van de 4de eeuw. Laat u verwonderen door de verhalen; laat u intrigeren door de bouwwerken en kunst en misschien laat u zich inspireren door de geest van Sint Nicolaas om iets te geven en te delen aan en met anderen.

16. Casablanca. 100 moderne & traditionele Marokkaanse gerechten – Nargisse Benkabbou (Veltman | september 2018)
Eenvoudige en uitnodigende recepten waarin de traditionele Marokkaanse kookkunst wordt gecombineerd met verfrissende, eigentijdse inzichten.
De afbeeldingen op het voor- en achterplat zijn Berberse fibula’s. Deze sierspelden, die van oorsprong werden gebruikt om kledingstukken mee dicht te maken, hebben traditionele symbolen en patronen; vandaag de dag komen ze veel voor als decoratieve elementen op sieraden, maar ook in de architectuur.

17. Norman – Merel Hubatka (Wereldbibliotheek | januari 2019)
Norman is het meeslepende en verbijsterende verhaal over een jonge man, die diep in de jungle van Nieuw-Guinea zijn idealen probeert te verwezenlijken. Hij staat in het oog van een stormachtig conflict van wereldformaat waarin Joseph Luns, Prins Bernhard, president Kennedy, Soekarno en Willem Oltmans beurtelings aanzet komen. Iedereen doet in die strijd zijn uiterste best zo veel mogelijk voordeel te behalen voor hemzelf of zijn land. Vooral Prins Bernhard.
De amper twintigjarige Norman Taborsky reist naar Nederlands Nieuw-Guinea om er bestuursambtenaar te worden. Het is 1959 en het Nederlands gouvernement is hard aan het werk om de Papoea’s op weg te helpen naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Norman krijgt een buitenpost in Akimoega toegewezen. Daar moet hij de Papoea’s overhalen hun boomhutten te verlaten en zich in de moerassige laaglanden te vestigen – een moeizaam proces.
Af en toe verneemt hij wat nieuws uit zijn oude wereld, maar hij is vooral bezig met het lot van de Papoea’s. Ook als er Nederlandse marineschepen arriveren en Indonesische parachutisten het oerwoud infiltreren. Terwijl er een oorlog dreigt tussen Indonesië en Nederland breekt er in de jungle malaria uit, leeft een oude stammenstrijd op, begeeft zijn radio het, probeert de vrouw van zijn baas hem te verleiden, krijgt hij een machinegeweer cadeau en verliest hij alles wat hem lief is. Norman zet zijn leven op het spel om te redden wat hij nog redden kan.

18. Kardinale deugden – Rik Torfs (Polis | oktober 2018)
Nu we de totale vrijheid hebben bereikt, heeft het weinig zin meer om over zonden te spreken. Als vanzelf wordt het toch weer interessant om over deugden na te denken: een positieve eigenschap waarover we beschikken of een goede manier van handelen. Rik Torfs treft die deugden aan op onverwachte momenten, wanneer we ons met humor proberen te beschermen, de eindeloosheid van onze wereld toch begrenzen of eenvoudigweg praten met elkaar. Even scherpzinnig als verontrustend beschrijft Torfs hoe wij, hypermoderne mensen, meer mens proberen te zijn en hoe we onderweg het spoor bijster raken. Een teveel aan rationaliteit ligt volgens hem bijna altijd aan de basis van overspannen gevoelens over onszelf en foute inschattingen van de wereld, of het nu gaat over de manier waarop we ons persoonlijke geluk benaderen, over migratie denken of met onze eigen sterfelijkheid omspringen. Net omdat mensen geen rationele of volmaakte wezens zijn, is het beter om van de nood een deugd te maken.

19. Het ware leven – Alain Badiou (Polis | januari 2019)
Jongeren hebben een nieuwe wereld voor zich. Nu aan oude tradities en hiërarchieën steeds minder belang wordt gehecht, lijken de mogelijkheden legio. Jonge mensen moeten zich bewust worden van deze nieuwe toestand en de moed vinden om samen hun vrijheid aan te wenden. Socrates werd ervan beschuldigd de jeugd te corrumperen. Als de filosofie daartoe in staat is, moet ze de jongeren aanzetten om weg te blijven van de platgetreden paden en nieuwe wegen te verkennen. Weg van het lege marktdenken of het terugverlangen naar oude goden en ongelijkheden, op zoek naar het ware leven.

De eenentachtigjarige Alain Badiou houdt een bevlogen pleidooi, gericht aan de jeugd. In drie hoofdstukken, voor iedereen, maar in het bijzonder voor de jonge mannen en vrouwen van nu, roept hij op om de wereld te veranderen.

20. Lastige waarheden – Othman El Hammouchi (Polis | november 2018)
In Lastige waarheden veegt de jonge filosoof Othman El Hammouchi de vloer aan met clichés die een heldere kijk op de dingen in de weg staan. Hij schrijft over de plaats die moslims innemen, de rol van God in een goddeloze tijd, de gebreken van ons onderwijs en onze naïeve kijk op de wereldpolitiek.

We brengen onze dagen door in absolute vrijheid. We hoeven naar niemand meer te luisteren. We doen ons eigen ding. Het verleden, de traditie en de zwaarbevochten wijsheden die generaties hebben doorgegeven hebben geen belang meer. Vormt die permanente afbraak werkelijk een voorwaarde voor ons geluk, vraagt Othman El Hammouchi zich af. Zijn we geen slaaf geworden van hedendaagse dogma’s? Hebben we waarheid, schoonheid en rechtvaardigheid niet onterecht uit ons leven geschrapt? In een samenleving die worstelt met zichzelf belangen die vragen iedereen aan. Zonder schroom of schrik tracht Othman El Hammouchi te achterhalen hoe we de knoop in de westerse ziel kunnen ontwarren.

21. De eeuw van de vrouw – Alexander de Croo (Polis | november 2018)
De toekomst is bezig en ze is vrouwelijk. Alleen hebben we dat nog onvoldoende begrepen. Vrouwen en hun rechten vormen de sleutel tot de vooruitgang die ook onze samenleving broodnodig heeft. Wij denken in Europa nogal snel dat we onze zaken goed geregeld hebben. Het is de rest van de wereld die een probleem heeft. Maar dat is lang niet zo. En dat moet beter. Mede door zijn werk als minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft Alexander De Croo ontdekt dat de rol van de vrouw wereldwijd, dus ook bij ons, met te weinig ambitie en te veel vooroordelen wordt ingevuld. Hij houdt in De eeuw van de vrouw een gloedvol pleidooi voor de volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De voorbeelden die hij aanhaalt, zijn even ontstellend als verhelderend, of het nu gaat om genderverschillen, de loonkloof, de beroepskansen of de rol van de vrouw in het gezin. De eeuw van de vrouw is een ware eyeopener.

22. Boeroes. Een familiegeschiedenis van witte Surinamers – Karin Sitalsing (Olympus | oktober 2018)
Op 20 juni 1845 kwamen zo’n vijftig arme Nederlandse boerengezinnen aan in Suriname. Vruchtbare grond, ruimte, woningen, vee: alles zouden deze kolonisten krijgen. Maar toen ze aankwamen was er niets, behalve moeras, muggen en allesverzengende hitte. Binnen een halfjaar was de helft van de immigranten overleden. De 167 overlevenden trokken naar Paramaribo en omgeving.
In de loop der generaties zijn de Nederlanders van toen Surinamers geworden, en een deel van hen is teruggekeerd naar Nederland, onder wie de moeder van Karin Sitalsing. De schrijfster gaat op zoek naar het verhaal van haar voorouders, “witte Surinamers’ die bekendstaan als “Boeroes’. Haar familiegeschiedenis is er een van een weinig bekende bevolkingsgroep die zich overal weet aan te passen, maar daardoor misschien wel nergens helemaal thuis is.

23. Het pad van de mensheid – Henk Diepenmaat (Parthenon | augustus 2018)
Onze samenlevingen kraken: plastic soup, klimaatproblemen, zorgproblemen, eenzaamheid. Het zijn kenmerken van een overgangstijd. De vaak zelfgerichte menselijke aard lijkt onmachtig het tij te keren.
Toch volgt de menselijke soort onbewust al honderdduizenden jaren met ups en downs een verborgen verbeterpad: van jagers-verzamelaars via landbouwgemeenschappen, stadstaten en moderne natiestaten naar de laat-moderne wereld van nu.
Door het herkennen en bewust volgen van dit ‘Pad van de mensheid’ kunnen we maatschappelijke ontwikkelingen enorm verbeteren en versnellen. Het biedt de mensheid nieuwe mogelijkheden voor maatschappelijke innovatie. Een gezamenlijk optreden als ‘Team Wereld’ ligt dan ook voor de hand.

24. Een zelfgekozen einde. Waarom mensen zelfmoord plegen – Jesse Bering (Nieuw Amsterdam | oktober 2018)
Jesse Bering was succesvol als wetenschapper en schrijver. Toch moest hij tussen zijn dertigste en veertigste vaak aan zelfdoding denken. Met het vervagen van deze gedachten kwam bij hem de vraag op waarom de mens niet alleen suïcidale gedachten heeft, maar er in sommige gevallen ook naar handelt. Is de ontvankelijkheid voor zelfdoding een uniek evolutionair gegeven van onze soort?
Op basis van persoonlijke verhalen, journalistiek onderzoek en de meest recente wetenschappelijke kennis probeert Jesse Bering de suïcidale geest te doorgronden.
Toegankelijk, persoonlijk, diepgaand, een boek als dit over zelfdoding was er nog niet.

25. Verbinding – Sakyong Mipham (Ten Have | december 2018)
In Verbinding leert Sakyong Mipham de verloren kunst van het goede gesprek. ‘Verbinding’ staan vol praktische tips om beter te leren luisteren en begripvoller met de ander te praten. Mensen staan constant met elkaar in verbinding dankzij social media. Toch voelen velen zich juist niet meer verbonden met vrienden, familie en collega’s – noch met zichzelf. In ‘Verbinding’, vol inspirerend ideeën, keert Sakyong Mipham terug naar de basisprincipes van het goede gesprek.
Laten we vanuit onze innerlijke goedheid mindful met elkaar communiceren, voor meer verbinding met onszelf en met anderen, aldus Sakyong Mipham.

26. En dan nu het goede nieuws – Franka Hummels en Karin Sitalsing (Atlas, oktober 2018)
Van de enige vrouw met een snorkelvergunning voor de Leidse grachten, tot de ouders die de chauffeur die hun zoon doodreed steunen bij zíjn verdriet; van de veertienjarige die eigenhandig basisschoolkinderen aan hogere Citoscores helpt, tot de jongeren die dementerende ouderen bezoeken. Ze zijn overal: bijzondere mensen die haast achteloos en vaak tegen de stroom in een fijnere plek maken van hun straat, dorp of de wereld.
Journalisten Franka Hummels en Karin Sitalsing komen geregeld zulke verhalen tegen. Maar die halen lang niet altijd de krant, terwijl Hummels en Sitalsing er zelf wel altijd blij van worden. Daarom is het tijd om zulke verhalen een podium te geven. Wat drijft deze gedreven Nederlanders? Hoe kwamen ze op hun uitzonderlijke idee? In En dan nu het goede nieuws zijn twaalf verrassende verhalen verzameld om de lezer te verblijden.

27. Het koninkrijk van de angst – Martha Nussbaum (Atlas | oktober 2018)
Het politieke debat wordt gekenmerkt door een gepolariseerde verdeeldheid en het onvermogen om met elkaar te communiceren. Tot zover niets nieuws. Filosofe Martha Nussbaum ziet echter een simpel feit dat vaak over het hoofd wordt gezien als de kern van het probleem: politiek is altijd emotioneel. Mondialisering heeft bij miljoenen mensen in het Westen gevoelens van machteloosheid veroorzaakt, waardoor “de schuld’ wordt gelegd bij de ander (immigranten, moslims of culturele elites). De verkiezing van Donald Trump en de stem voor Brexit zijn hiervan de meest recente voorbeelden, maar Nussbaum bewijst dat deze “schuldpolitiek’ aan alle kanten van het politieke spectrum te vinden is. Zich baserend op zowel historische als hedendaagse voorbeelden, ontrafelt
zij in Het koninkrijk van de angst dit web van politieke gevoelens en biedt zij hoopvolle alternatieven.

28. Dans Shiva Dans – Joeri Boom (Podium | januari 2019)
Zes jaar geleden vertrok journalist Joeri Boom met zijn gezin naar India. Hij wilde breken met zijn bestaan als oorlogsverslaggever. In India en buurlanden Pakistan, Afghanistan, Bangladesh en Nepal bleek hij echter een nog onstuimiger leven tegemoet te gaan. Boom is getuige van bomaanslagen, aardbevingen, brandende dorpen en de terreur van moslimextremisten en hindoeradicalen.
Ook in zijn persoonlijke leven spaart Shiva – de hindoegod der Vernietiging – hem niet. Door een ongewilde echtscheiding verliest Boom zijn gezin; zijn beste vriend Jeroen Oerlemans wordt gedood door een sniper van IS; hij worstelt met drugs en wordt wegens een onwelgevallige reportage op een haar na India uitgezet. Murw gebeukt door de eindeloze conflicten in zijn leven besluit hij de strijd te staken en Shiva tot zijn metgezel te maken.
Dit maakt Dans, Shiva, dans! tot een onthutsend en persoonlijk verslag over de achterkant van een correspondentschap in India en Zuid-Azië.

29. Pietpraat. Over Zwarte Piet in België – Bambi Ceuppens (Houtekiet | november 2018)
Iedere winter steekt dezelfde discussie de kop op. Mag Zwarte Piet blijven of niet? De brave knecht wordt jaarlijks geanalyseerd, beschermd en verdedigd en werpt een schaduw over een van de oudste kinderfeesten van België. Lange tijd werd de controverse gezien als een Nederlands probleem, maar in 2015 plooiden ook een aantal Vlaamse spelers onder de kritiek. Ketnet en Studio 100 pasten hun beeldvorming aan: voortaan is roetpiet koning. Toch betekende dit niet het einde van het maatschappelijk debat.

30. Zijn naam was Youssef – Samira Atillah (Houtekiet | september 2018)
In Zijn naam was Youssef beschrijft Samira Atillah de tragische taferelen waarvan zij getuige was in Grande-Synthe. Een verslag dat alle verbeelding tart.

31. Eigendomsstrijd. De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname – Karwan Fatah-Black (Ambo-Anthos | september 2018)
Eigendomsstrijd van historicus Karwan Fatah-Black is een helder en toegankelijk boek dat nieuwe inzichten biedt in het debat over het Nederlands slavernijverleden. Het beschrijft de geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname. In de straten, huizen en erfjes van Paramaribo was de controle van de slavenhouder moeilijk vol te houden. Daar begon een vrije groep de fundamenten van een eigen gemeenschap te leggen. Terwijl de slavenhouders streden voor de controle over hun eigendom, zochten in de stad en aan de waterkant de slaven hun wegen naar vrijheid.
Aan de hand van de levens van deze grondleggers beschrijft Karwan Fatah-Black in Eigendomsstrijd de periode die voorafging aan de definitieve afschaffing van de slavernij in 1863. Het resultaat is een prachtig boek dat nieuw licht werpt op het Nederlandse slavernijverleden en de erfenis daarvan.

32. Hoe gaat het op school? Kleur, klasse en kansenongelijkheid in het onderwijs – Anousha Nzume (AUP | oktober 2018)
Na de bestseller Hallo witte mensen komt Anousha Nzume met een tweede boek over een belangrijk maatschappelijk thema: kleur, klasse en kansenongelijkheid in het onderwijs. In hoeverre krijgen alle kinderen in Nederland dezelfde kansen in het huidige onderwijssysteem?
In dit boek onderzoekt Anousha Nzume op haar unieke, informatieve en gevatte wijze welke rol culturele aannames spelen wanneer er wordt gesproken over taalachterstand versus meertaligheid; waarom zoveel kinderen van kleur, ook de derde generatie, te maken krijgen met onder-advisering. Want hoe kan het dat in de Randstad 70% van de kinderen met een migratieachtergrond naar het vmbo gaat, maar rond de 73% van de witte kinderen naar havo/vwo?
Net als in ‘Hallo witte mensen’ gaat Nzume op zoek naar antwoorden bij professionals, bij wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit het veld. Aan de hand van haar persoonlijke ervaringen als leerling van kleur, en als moeder van schoolgaande kindeen van kleur beschrijft zij hoe ongelijkheid in het onderwijs aan de orde van de dag is.
‘Hoe gaat het op school?’ is een noodzakelijk boek voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en voor ouders die wegwijs proberen te worden in de zoektocht naar de juiste school voor hun kind.

33. Zenpioniers – Paul de Jager (Asoka | oktober 2018)
Religieuze vrijheid wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Flexibel geloven, het combineren van elementen uit verschillende religies, is gemeengoed geworden. Maar dat is het nog maar kort. Voor de roerige jaren 60 was het Nederlandse landschap van godsdienst en zingeving strikt verzuild: je was of katholiek, of protestant of atheïst/humanist. Buiten die kaders treden was not done. Tot er pioniers opstonden. Ze waren nieuwsgierig en gingen op onderzoek uit. Vaak gaf een persoonlijke, diepe crisis ze nieuwe energie. In dit boek worden enkelen van hen geportretteerd. Pioniers die de moed opbrachten om de gebaande paden te verlaten en hun christelijk geloof te combineren met een andere zingevingsimpuls: die van het zenboeddhisme.
De geportretteerde zenpioniers laten zich in dit boek diep in hun ziel kijken. Chris Smoorenburgh, Jeroen Witkam, Jef Boeckmans, Elisabeth Dinnissen, Ton Lathouwers, Gea de Vries en Dick van der Vaart – waarom gingen ze op zoek naar nieuwe wegen van spiritualiteit? Welke wijsheid geven ze de eigentijdse zoekende mens mee? Hoe verbonden zij hun christelijke achtergrond met het zenboeddhisme? En hoe doet de generatie na hun dat?

34. Speltherapie voor verward Nederland. Omgaan met nationaliteit en diversiteit – André Droogers (AUP | augustus 2018)
Nederlanders weten niet meer wie ze zijn, laat staan wie ze willen worden. Ze verkeren al geruime tijd in een identiteitscrisis. Modernisering en globalisering zorgden voor nieuwe vormen van diversiteit. De toegenomen individuele vrijheid veroorzaakte uitbundige variatie. Daarnaast kwamen nieuwe Nederlanders binnen, met een eigen identiteit. De nieuwkomers willen meedoen, maar voelen zich afgewezen. De eigenheimers willen zichzelf blijven, maar voelen zich bedreigd.
Wat blijft er bij zoveel diversiteit over van de nationale identiteit? Ieder voor zich, en niet meer God en Oranje voor ons allen? Of zijn André Hazes, André van Duin, André Kuipers en André Rieu nu onze nationale helden?
Antropoloog André Droogers laat in Speltherapie voor verward Nederland zien dat iedereen die de eigen werkelijkheid probeert te begrijpen, speelt met betekenissen. Wie keuzes maakt, schept zowel diversiteit als verbondenheid. Alle identiteit, ook de nationale, is het resultaat van een spel met mogelijkheden.

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.