Wat bieden Wij?

Nieuw Wij Leert helpt scholen concrete invulling te geven aan hun burgerschapsonderwijs en levensbeschouwelijke vorming. Wij werken samen met scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO. Op deze verschillende onderwijsniveaus bieden Wij:

  • Schoolbreed onderzoek op het terrein van diversiteit en levensbeschouwing
  • Advies aan directies en besturen
  • Managementtraining
  • Professionalisering van docenten
  • Trainingen en workshops voor studenten
  • Opleidingen tot peertrainer
  • Projecten voor leerlingen
  • Gastlessen en gastcolleges
  • Bijdragen aan congressen en studiedagen door middel van lezingen en workshops

Voor wie werken Wij?

Wij werken voor alle onderwijsinstellingen die levensbeschouwelijke en culturele diversiteit hoog op de agenda willen plaatsen.

Basisscholen

Basisscholen hebben de opdracht om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met levensbeschouwelijke vorming en diversiteit. Nieuw Wij helpt scholen om vanuit hun eigen identiteit hieraan vorm en inhoud te geven, uitgaande van de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Middelbare scholen

Leerlingen van middelbare scholen zijn ervaringsdeskundigen als het gaan om zoeken naar wie je zelf bent en hoe het is om er wel of niet bij te horen. Ze worden bovendien via alle sociale media constant geprikkeld om een mening te vormen, iets wel of niet te ‘liken’. Dat geldt zowel voor personen als voor actuele ontwikkelingen. Daarbij laten ze zich niet zelden erg ongenuanceerd uit. Nieuw Wij biedt docenten extra trainingen en tools om gesprekken over deze thema’s te begeleiden. Met leerlingen gaan Wij aan de slag in aansprekende projecten en workshops.

MBO en HBO

Het MBO en HBO leiden studenten op voor de beroepspraktijk. Onze projecten sluiten daarop aan. Hoe begeleid je als docent studenten van allerlei achtergronden naar een stageplek en uiteindelijk naar betaald werk? Wat kom je hierin tegen? Hoe ga je om met radicalisering en grensoverschrijdende uitlatingen? Met studenten gaan Wij aan de slag in zowel bewustwordings- als empowermenttrainingen. Ook geven Wij gastlessen en colleges.

Wetenschappelijk Onderwijs

Binnen het WO zijn studenten en wetenschappers vaak uitsluitend op een cognitieve manier bezig met diversiteit en levensbeschouwing. Nieuw Wij wil hen uitdagen om ook vanuit hun eigen persoonlijke ontwikkeling in de praktijk bezig te gaan met deze thema’s. Dat kan door middel van onze bewustwordingstrainingen en stagemogelijkheden. Nieuw Wij heeft daarnaast ook zelf nauwe banden met diverse universiteiten en levert graag bijdragen aan het onderwijs en onderzoek op dit niveau.

Maak kennis met Agnes

Agnes van der Sluijs-2
Agnes van der Sluijs is programmaleider Diensten bij Nieuw Wij

Agnes van der Sluijs is coach, trainer en adviseur op het gebied van identiteit en diversiteit. Agnes is opgeleid in het systemisch werk en onderzoekt de dynamiek in familie- of organisatiesystemen. Ze begeleidt opstellingen waarin dit zichtbaar gemaakt wordt. In- en uitsluiting zijn hierbij een belangrijk thema. Als adviseur en programmaleider van Nieuw Wij Leert begeleidt Agnes diverse projecten rond identiteit, levensovertuiging en samenleving.

Lees hier een interview met Agnes over haar visie op onderwijs en samenleving.

Nieuw Wij trainersnetwerk

Nieuw Wij heeft een omvangrijk team van trainers opgeleid. Het team bestaat uit betrokken professionals met een trackrecord op het gebied van diversiteitseducatie. Het netwerk wordt gevormd door enthousiaste mensen van diverse achtergronden, junior en seniortrainers die allemaal graag bouwen aan een nieuw wij in het onderwijs. De trainers ontmoeten elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten en masterclasses die vanuit Nieuw Wij worden georganiseerd.

Maak alvast kennis met enkele van onze professionals.

Nieuw Wij inspireert

In de fotogalerij geven we een sfeerimpressie van inspirerende bijeenkomsten met docenten, studenten en onze trainers.

Contact

Ben je geïnteresseerd geraakt in Nieuw Wij Leert en wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw school of organisatie? Neem dan contact met ons op!

Nieuw Wij Leert

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.