Projectkader

Het Sociaal Cultureel Planbureau vermeldt discriminatie in haar publicaties als serieus fenomeen dat de samenleving kan ontwrichten. Nederland lijkt onder invloed van media, politiek en ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen steeds verder te polariseren. Men is voor of tegen, denkt wit of zwart, links of rechts. Een van de gevolgen van deze opdeling is uitsluiting van mensen op basis van bijvoorbeeld gender, afkomst, kleur of levensbeschouwing.

vsbfonds

Dit project voeren wij uit in samenwerking met het VSBfonds. Het VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in de Nederlandse samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten, waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen. Zo versterkt VSBfonds een samenleving waarin mensen ‘samenredzaam’ zijn en waarin het prettiger leven is. Met het project Nieuw Wij LAB wensen we mede invulling te geven aan de doelen van het VSBfonds.

Nieuw Wij LAB bestaat uit 4 fasen

Het project Nieuw Wij LAB bestaat uit 4 fasen, waarbij steeds de uitkomst van een fase input is voor een volgende fase.

VSBfonds-social-mapping-factsheet
4 fasen Nieuw Wij LAB

We brengen op het thema discriminatie (en polarisatie) deskundigen en sociale vernieuwers in beeld die via hun denk- en werkwijze een verandering in de samenleving teweeg brengen (fase 1). Fase 2 bestaat uit een publiekscampagne, waarbij we een breed publiek op het werk van deze sociale vernieuwers attenderen. Door hen vervolgens bij elkaar te brengen organiseren we een kruisbestuiving van ideeën (fase 3). Gekoppeld aan een aantal belangrijke stakeholders uit diverse maatschappelijke sectoren, van media en bedrijfsleven tot aan overheid en onderwijs, ontwikkelen wij tenslotte nieuwe projecten die een positieve maatschappelijke impact sorteren (fase 4).


Fase 1: Social Mapping onderzoek

fase-1-smc

Via de onderzoeksmethode social mapping inventariseren wij ‘best practices’ op het gebied van discriminatie in Nederland. De belangrijkste theorie waar de methode zich op baseert is die van sociale innovatie. Bij sociale innovatie worden effectieve oplossingen voor sociale vraagstukken ontwikkeld en ingezet om de ontwikkeling van een maatschappij op een positieve manier te beïnvloeden. In dit proces spelen de publieke en private sector beide een belangrijke rol, evenals traditionele non-profit organisaties.

We interviewen deskundigen en sociale vernieuwers die jarenlang actief zijn in het werkveld van discriminatie over de methoden die volgens hen effectief zijn in het tegengaan van discriminatie. Sociale vernieuwers zijn personen die nieuwe interventiemethoden hebben ontwikkeld of gebruik maken van bestaande interventiemethoden in een nieuwe context.

Lees het onderzoek

omslag1-619×875

Het social mapping onderzoek bestaat uit een uitgebreide analyse naar personen en initiatieven die allen op hun eigen manier werken aan maatschappelijke problemen. Dit onderzoek bestaat uit 5 delen:

  • Inventariseren van deskundigen die actief zijn op het thema discriminatie;
  • Offline onderzoek, interviews met deze deskundigen over hun werkmethode en netwerkpartners. In dit gesprek onderzoeken we ook welke discriminatiegronden men aanpakt (denk aan etniciteit, religie, gender, etc.);
  • Online onderzoek, sociale media analyse naar wie er online een belangrijke stem hebben in het maatschappelijk gesprek over discriminatie;
  • Visualisatie netwerk, de netwerken van deskundigen weergegeven in een netwerkkaart (‘social map’);
  • Netwerkconferentie, een bijeenkomst waarin de deelnemers aan het onderzoek op de hoogte worden gebracht van elkaars werk en netwerk en best practices worden gedeeld.

Wilt u het rapport lezen en gebruiken in uw werk? Stuurt u dan een mail aan het onderzoeksteam van Nieuw Wij via info@nieuwwij.nl om het rapport te ontvangen. Vermeld daarbij uw organisatie, naam, contactgegevens en werkveld waarin u actief bent.


 

Fase 2: Campagne

De resultaten uit het social mapping onderzoek bieden handvatten om deze toegankelijk te maken voor een breder publiek. Daartoe ontwikkelt Nieuw Wij een campagne die uitgaat van het gegeven dat mensen niet te reduceren zijn tot één identiteit of een aspect van hun identiteit.

De campagne draagt als slogan ‘EN/EN’ – een mens bestaat uit meerdere identiteiten en zo zijn er ook meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen te werken of samen te leven. De campagne zal de komende weken een prominente plaats krijgen op www.nieuwwij.nl en op sociale media.

ik ben en en