Waarom doen we dit?

Het Sociaal Cultureel Planbureau vermeldt discriminatie in haar publicaties als serieus fenomeen dat de samenleving kan ontwrichten. Nederland lijkt onder invloed van media, politiek en ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen steeds verder te polariseren. Men is voor of tegen, denkt wit of zwart, links of rechts. Een van de gevolgen van deze opdeling is uitsluiting van mensen op basis van bijvoorbeeld gender, afkomst, kleur of levensbeschouwing.

vsbfonds

Dit project voeren wij uit in samenwerking met het VSBfonds. Het VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in de Nederlandse samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten, waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen. Zo versterkt VSBfonds een samenleving waarin mensen ‘samenredzaam’ zijn en waarin het prettiger leven is. Met het project Nieuw Wij LAB wensen we mede invulling te geven aan de doelen van het VSBfonds.

divider

Hoe werken we?

Het project Nieuw Wij LAB bestaat uit 4 fasen, waarbij steeds de uitkomst van een fase input is voor een volgende fase.

VSBfonds-social-mapping-factsheet1
4 fasen Nieuw Wij LAB Beeld door: Nieuw Wij

We brengen op het thema discriminatie (en polarisatie) deskundigen en sociale vernieuwers in beeld die via hun denk- en werkwijze een verandering in de samenleving teweeg brengen (fase 1).

Fase 2 bestaat uit een publiekscampagne, waarbij we een breed publiek op het werk van deze sociale vernieuwers attenderen. De campagne gaat op 3 februari van start.

We hopen met de campagne mensen te bereiken die hun deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid willen delen met een groter netwerk van partners die zich allen inzetten om uitsluiting en polarisatie tegen te gaan. Nieuw Wij wil netwerken aan elkaar koppelen en zo kruisbestuiving van ideeën organiseren (fase 3). Nieuw Wij stimuleert tenslotte graag nieuwe projecten die uit zo’n combinatie van netwerken en kennis kan ontstaan (fase 4).

divider

Netwerk van deskundigen en professionals

fase-1-smc

Via de onderzoeksmethode Social Mapping inventariseren wij ‘best practices’ op het gebied van discriminatie in Nederland. De belangrijkste theorie waar de methode zich op baseert is die van sociale innovatie. Bij sociale innovatie worden effectieve oplossingen voor sociale vraagstukken ontwikkeld en ingezet om de ontwikkeling van een maatschappij op een positieve manier te beïnvloeden. In dit proces spelen de publieke en private sector beide een belangrijke rol, evenals traditionele non-profit organisaties.

We interviewen deskundigen en sociale vernieuwers die jarenlang actief zijn in het werkveld van discriminatie over de methoden die volgens hen effectief zijn in het tegengaan van discriminatie. Sociale vernieuwers zijn personen die nieuwe interventiemethoden hebben ontwikkeld of gebruik maken van bestaande interventiemethoden in een nieuwe context.

Lees het onderzoek

omslag1-619×875

Het social mapping onderzoek bestaat uit een uitgebreide analyse naar personen en initiatieven die allen op hun eigen manier werken om discriminatie en polarisatie tegen te gaan.

Wilt u het rapport lezen en gebruiken in uw werk? Stuurt u dan een mail aan het onderzoeksteam van Nieuw Wij via [email protected] om het rapport te ontvangen.

Vermeld daarbij uw organisatie, naam, contactgegevens en werkveld waarin u actief bent. Vanwege privacy wet- en regelgeving kunnen wij alleen een geanonimiseerd rapport delen.

divider

Campagne: Ik Ben Én/Én! En Jij?

Logo-alleen tekst

De groep van 72 deskundigen en professionals die we hebben opgenomen in ons onderzoek is zeer divers qua werkwijze en samenstelling. Het overkoepelende thema in hun werk is: kijk niet op één manier naar mensen, reduceer hen niet tot één eigenschap. Discriminatie is een gelaagd probleem, en dat vraagt om een gelaagde aanpak.

Daarom heeft Nieuw Wij in samenwerking met KesselsKramer een campagne ontwikkeld die uitgaat van het gegeven dat mensen niet te reduceren zijn tot één identiteit of een aspect van hun identiteit.

De campagne draagt als slogan ‘IK BEN EN/EN. EN JIJ?’ – een mens bestaat uit meerdere identiteiten en zo zijn er ook meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen te werken of samen te leven. Klik op de videolink hieronder en laat je inspireren!

Trailer campagne: Ik ben En/En! En Jij? Bron: www.youtube.com
divider

Inspirerende voorbeelden

Een groot deel van de 72 deskundigen presenteert het eigen werk op www.nieuwwij.nl en via hun eigen sociale mediakanalen. En volg Nieuw Wij op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn voor meer informatie en voorbeelden uit het brede netwerk van mensen die zich dagelijks inzetten om discriminatie en polarisatie tegen te gaan.

Nieuw Wij Banner

Deskundigen en professionals over discriminatie en polarisatie

Nieuw Wij interviewde 72 deskundigen en professionals die allemaal op hun eigen manier op…

Interviews en Opinie

Naast deskundigen en professionals uit het social mapping onderzoek spreekt Nieuw Wij ook mensen die in de praktijk bouwen aan meer diversiteit en inclusie in woon-, werk en leeromgeving.

Agnes van der Sluijs: “Verbinding hoef je niet op te zoeken. Verbinding ís er”

Terugblik op de 'Ik ben Én/En. En jij?' campagne

Interviews Banner

Monaïm Benrida: “Gelijke kansen gaan over talenten van kinderen”

Deel 11 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

Fatima Boutaka: “Leerkrachten moeten naar zichzelf durven kijken”

Deel 10 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

Frans Jennekens: “Ik zeg altijd ‘Diversify or Die!”

Deel 9 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

Damn Honey: “Overheid wordt rijker van meer vrouwen aan de top!”

Deel 8 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

Sunny Bergman: “Het probleem is dat de witte blik nog altijd overheerst”

Deel 7 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Sue-van-Soest_landscape

Sue van Soest: “Je hebt een lange adem nodig om iets te veranderen”

Deel 6 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

Sophie Schers: “Genderdiversiteit is nog niet genormaliseerd”

Deel 5 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Jennifer Tosch

Jennifer Tosch: “Racism affects everyone! It’s the cancer on our society”

Deel 4 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

“Je moet met íedereen in gesprek blijven. Zo blijf je geloofwaardig”

Deel 3 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

Diversiteit ‘nice to have’? Nee, een ‘must have’, vindt Terence Guiamo

Deel 2 in de serie ‘Aanpak discriminatie en polarisatie’ van project Nieuw Wij Lab

Interviews Banner

“Bij RET moet ieder zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn”

Deel 1 in de serie 'Aanpak discriminatie en polarisatie' van project Nieuw Wij Lab

VSBfonds – social mapping – factsheet

Polarisatie kan helpen om discriminatie aan te kaarten

Enis Odaci: Zonder polarisatie verandert het bewustzijn niet