Claartje Kruijff: “Door samen met dit schrijverscollectief thema’s uit het Onze Vader te agenderen hoop ik een gesprek te openen, een taal te zoeken die bruggen kan slaan, op het niveau van de ziel, waar hoofd en hart samenkomen. Onze binnenkant komt misschien wel te weinig aan het woord nu de buitenkant om ons heen vol, veeleisend en verwarrend is. Dat kan eenzaam en onzeker voelen.

Het eerste woord van het gebed vind ik al fascinerend: “Onze”. Het roept vragen op zoals bijvoorbeeld: wie is ‘ons’ tegenwoordig en verandert het je perspectief als je vanuit ‘ons’ denkt in plaats van vanuit ‘ik’. Ik zoek heilige ruimte omdat we naar mijn mening iets te behoeden hebben. Juist vanuit ons leven dat breekbaar is, vanuit onze afhankelijkheid, vanuit onze verhouding tot het mysterie van ons bestaan. Geloven heeft voor mij te maken met een ontmoetingsruimte, waarin dat wat ons kwetsbaar maakt kostbaar blijkt te zijn.

claartje
Claartje Kruijff Beeld door: Youtube/EO

De komende zeven maanden zullen we op Nieuw Wij steeds één centraal thema of woord uit het het eeuwenoude gebed centraal stellen om samen heilige ruimte op te delven. Binnen ons schrijverscollectief werken we aan verdieping en taal voor de thema’s die we in het gebed tegenkomen, ieder vanuit een andere context en eigen traditie.”

Team Heilige Ruimte

Het schrijverscollectief van Claartje Kruijff bestaat uit onderstaande personen. Voor meer informatie over hun werk en hun achtergrond kunt u op het bijbehorende profiel klikken.

De agenda

Elke maand gaat het schrijverscollectief op Nieuw Wij steeds één thema of woord uit het eeuwenoude gebed centraal stellen om samen ‘heilige ruimte’ op te delven. Hieronder vindt u de thema’s op een rij.

Maart – Heilig

Gebedsregel: Uw Naam worde geheiligd.

Het bijbehorende thema is: Heilig.

April – Wil

Gebedsregel: Uw wil geschiede. In de hemel zoals ook op aarde.

Het bijbehorende thema is: Wil.

Mei – Brood

Gebedsregel: Geef ons heden ons dagelijks Brood.

Het bijbehorende thema is: Brood

Juni – Vergeving en Schuld

Gebedsregel: Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

Het bijbehorende thema is: Vergeving en Schuld.

Juli – Verlossing

Gebedsregel: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

Het bijbehorende thema is: Verlossing.

Augustus – Ons

Gebedsregel: Onze Vader.

Het bijbehorende thema is: Onze.

September – Koninkrijk

Gebedsregel: Uw Koninkrijk Kome.

Het bijbehorende thema is: Koninkrijk.

Schrijf en doe mee

In deze zoektocht naar Heilige Ruimte gaan we niet met elkaar in discussie maar in gesprek. Dat betekent geen gesloten meningen of oordelen, maar eerder een ruimte waarin wij elkaar aanvullen, helpen te verdiepen en bevragen. Met en vanuit wederzijds respect.

Wilt u meepraten en meedenken? Dat kan door op sociale media te reageren, onder de artikelen op Nieuw Wij een reactie te plaatsen, of zelf geschreven bijdragen te sturen aan de redactie van Nieuw Wij. Houd daarbij rekening met onze huisregels.