De redactie van Nieuw Wij hanteert de volgende uitgangspunten:

  1. Uw reactie dient geen persoonlijke kwalificaties te bevatten over auteurs van artikelen;
  2. Uw reactie dient geen persoonlijke kwalificaties te bevatten over andere bezoekers;
  3. Uw reactie dient geen belediging (of stigmatisering, veralgemenisering, etc.) te bevatten over bevolkingsgroepen, religies, levensovertuigingen of maatschappelijke en politieke standpunten van auteurs, bezoekers of andere deelnemers aan Nieuw Wij;
  4. Op Nieuw Wij worden regelmatig levensbeschouwelijke thema’s behandeld. Waarheidsclaims, gebaseerd op heilige boeken of dogmatische uitgangspunten in tradities, zijn onwenselijk. Reacties die erop gericht zijn anderen de religieuze maat te nemen, of gericht zijn om een dergelijke reactie uit te lokken, worden verwijderd;
  5. Uw reactie dient inhoudelijk van aard te zijn en aan te sluiten op de behandelde thema’s in het artikel zelf;
  6. Er is ruimte voor luchtigheid en humor, maar ironie en sarcasme lenen zich meestal slecht voor een digitaal platform waar mensen elkaar niet persoonlijk kennen;
  7. Uw reactie dient niet te verwijzen naar niet-herleidbare content, inhoudelijke standpunten of discussies van/via andere media;
  8. Uw reactie dient kort en bondig te zijn. Reacties die onnodig uitweiden en niet bij de behandelde thematiek blijven, kunnen eventueel niet worden geplaatst;
  9. U dient gebruik te maken van een geldig e-mail adres zodat de redactie eventueel contact met u kan opnemen in geval van overtreding van deze huisregels.

De redactie van Nieuw Wij behoudt zich het recht om bij overtreding van deze huisregels uw reactie te bewerken, niet te plaatsen of achteraf te verwijderen.

De bezoeker krijgt in bovenstaande gevallen altijd ter herinnering een verwijzing naar deze huisregels. Bij herhaaldelijke overtreding zal het IP-adres van de bezoeker geblokkeerd worden.

Wilt u algemene feedback geven over Stichting Nieuw Wij, de website en/of de artikelen, stuurt u dan een mail aan de redactie.