Template

Bekijk ook Andrea’s Engelse EN/EN-pagina!

Wie is Andrea Schouw-Naphegyi?
Ik ben expert mensenrechten. Ik zet mezelf als zelfstandig inclusief ondernemer in om vorm te geven aan een inclusieve samenleving. Dankzij mijn idealisme en doorzettingsvermogen doe ik dit ook in mijn vrije tijd. Ik ben Hongaarse, opgegroeid in het Hongaarse deel van Roemenië. Ik ben met mijn professionele leven als journalist bij de Hongaarse Afdeling van de Nationale Omroep in Roemenië begonnen. Ik ben doorgegaan als politiek adviseur. Tussentijd heb ik mijn Master diploma in Mensenrechten aan de Centraal-Europees Universiteit in Boedapest, Hongarije gehaald. Mijn professionele leven ging door bij de Raad tegen Discriminatie in Roemenië. Ik was de begeleider van het EU Twinning Project uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Justitie in Nederland. Zo ben ik mijn Nederlandse blonde prins tegengekomen. Onderweg naar Nederland in 2007 heb ik nog een tussenstop als MEP assistent bij het Europees Parlement in Brussel gemaakt. In 2017 ben ik met mijn blonde prins getrouwd. Wij hebben onze bruiloft zowel in Utrecht – woonstad – als in Cluj-Napoca – mijn geboortestad – gevierd. Op mijn dertigste hebben de eerste verschijnselen van een heel zeldzame, één op een miljoen auto-immuunziekte zich getoond. Ik heb een hele wagenpark – rollator, driewielfiets, rolstoel, extra wiel – verzameld om van mijn bewegingsvrijheid en deelname aan het maatschappelijk leven te kunnen genieten.

Voor welke organisatie(s) werk je?
Als expert mensenrechten heb ik in 2016 Bureau Zonneberg opgericht. Ik ben aangesloten bij diverse organisaties, zoals Inclusionlab en het Solgu. Ik ben betrokken bij het opzetten van lokale inclusie agenda’s bij diverse gemeenten in Nederland. Ik draai ook projecten om inclusieve vrijetijdsbesteding – samen genieten van speeltuinen, musea, culturele activiteiten, kunstwerkplaatsen, sporten – voor ieder kind mogelijk te maken. Ik zet mijn kennis en ervaring in voor een inclusieve samenleving. Dit betekent de optimale deelname van ieder persoon aan onze samenleving ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, geaardheid of beperking. Ik ben ook als vrijwilliger met het thema ‘inclusie’ bezig. Ik ben voorzitter van de vereniging Inclusie Nederland. Wij hebben met de leden elke maand een online inclusieborrel. Er zijn mensen met verschillende soorten beperkingen betrokken. Wij voelen onszelf veilig en op ons gemak. Wij bieden ondersteuning aan elkaar en nemen gezamenlijk acties om onze deelname aan de samenleving, dus inclusie te bevorderen.

Met welk initiatief/project draag je bij om discriminatie te verminderen?
Ik ben actiegericht, dus ik neem ook burgerinitiatieven. Ik woon in Utrecht Leidsche Rijn. Ik heb in 2018 met een vriend van mij die ook een rolstoel gebruikt, de foto wedstrijd- en expositie ‘Vrij rollen in Leidsche Rijn’ georganiseerd. Wij hebben de obstakels die wij in ons dagelijks leven ervaren in beeld gebracht. Wij hebben daardoor aan bewustwording en verbondenheid gewerkt. U in de Wijk Leidsche Rijn was bij de opening van de foto-expositie en het bekendmaken van de winnende foto’s. Kijk mee! Het was een succes, dus wij hebben in 2019 de foto-expositie ‘Vrij rollen in Utrecht’ georganiseerd. Deze was tijdens de maand oktober te bezoeken in de expositieruimte van het stadskantoor in Utrecht. Het was op de eerste verdieping bij de Afdeling Burgerzaken, waar elke dag honderden mensen rondlopen. Hieraan hebben wij ook een actiedag gekoppeld: medewerkers van de gemeente konden een rolstoel of een blinddoek kiezen, daarmee naar buiten gaan, een wandelingetje maken en wat kleine boodschappen doen. Jullie hadden hun gezichten vóór en ná deze actie moeten zien: zij hebben met andere ogen naar de expositie gekeken. Ik heb een column hierover en de Week van Toegankelijkheid (elk jaar de eerste week van oktober) geschreven.. Door kennismaking, gesprekken voeren en gezamenlijke acties organiseren worden de vooroordelen die tot discriminatie leiden, verminderd. Leren omgaan met diversiteit en verbondenheid neemt toe.

Hoe bereik jij het brede publiek met jouw werk?
Bij het opzetten van een lokale inclusie agenda bij een gemeente ben ik in contact met een breed en divers publiek. De agenda is het resultaat van co-creatie: gesprekken met inwoners, het organiseren van thematafels op diverse levensterreinen, zoals inclusief wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, vrijetijdsbesteding. Hierbij zijn zowel inwoners als belangenbehartigers, organisaties en bedrijven betrokken. Hiermee creëren wij draagvlak voor de uitvoering van de inclusie agenda. Als gevolg van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (geratificeerd door Nederland in 2016) zijn de gemeenten wettelijk verplicht om een lokale inclusie agenda op te zetten. Met mijn werk wil ik graag bij een gemeente de intrinsieke motivatie versterken om aan een inclusieve samenleving te werken. Dat voelt ieder inwoner: werkt de gemeente vanuit verplichting of vanuit overtuiging aan inclusie? Ervaart de gemeente diversiteit als ballast of als rijkdom?

Ik heb mijn achtergrond als journalist ook meegenomen naar Nederland. Ik moest wel een nieuwe taal leren om mijn gedachten en ervaringen met het brede publiek te kunnen delen. En het is gelukt! Ik bereik het publiek met mijn columns. Support is Nederlands grootste event dat onbeperkte mogelijkheden biedt voor mensen met een bewegingsbeperking en hun directe omgeving, van mantelzorger tot (zorg)professionals.

Welke EN/EN identiteiten bezit jij?
Liefdesimmigrant, dochter, vriendin, expert mensenrechten, diagnoseverzamelaar

Waarvoor kunnen mensen jou bellen of welke vraag heb jij aan mensen of organisaties?
Wil je weten hoe je jouw onbewuste vooroordelen kan overwinnen? Wil je leren om over onderwerpen die je nu moeilijk vindt een gesprek te kunnen voeren? Zou je over de acceptatie van een gezondheidstoestand willen praten? Wil je in contact komen met de vereniging Inclusie Nederland? Neem dan contact met mij op!

Bekijk diverse filmpjes over de En/EN-campagne op het YouTube kanaal van Nieuw Wij Bron: youtube.com

Wil je ook een EN/EN-kaart ontvangen en deze delen op sociale media? Dat kan! Stuur een mail naar [email protected]. Mail een hoge resolutie foto van jezelf (meestal > 2 MB) en vermeld in de mail 5 identiteiten (persoon, beroep, hobby, maatschappelijke rol, etc). Dan krijg je meestal binnen een dag de persoonlijke En/En-kaart retour!

EN EN Header-presentatie – LOGO

Deel van Dossier

Nieuw Wij LAB!

In het project Nieuw Wij LAB staat de vraag centraal hoe we discriminatie  in de…