Template

Wie is Birgit Pfeifer?
Ik ben in 1965 geboren in Oostenrijk waar ik godsdienstwetenschappen en germanistiek studeerde. In 1993 emigreerde ik naar Nederland. Ik werkte een aantal jaren als docent en lerarenopleider bij Hogeschool Windesheim. In 2017 ben ik gepromoveerd bij Ruard Ganzevoort aan de faculteit Godgeleerdheid van de VU Amsterdam. De titel van mijn proefschrift is ‘School shootings – Existential concerns and implicit religion’. Dit onderzoek beargumenteert dat school shootings (schoolaanslagen) hun oorsprong vinden in een existentiële crisis. De daders zijn op zoek naar de zin van het bestaan, en vinden deze niet in traditionele religies of filosofische stromingen. De school shooting lijkt voor hen de enige uitweg uit de crisis en geeft aan hun leven een bijna religieuze betekenis.
In april 2019 werd ik geïnstalleerd als practor (soort lector in het mbo) Verschillen Waarderen. Mijn practoraat is verbonden aan de federatie christelijk mbo (vereniging van 7 mbo-instellingen) en Verus. Opdracht van het practoraat is om de scholen van de federatie te helpen om een veilige oefenplaats te worden voor dialoog en een plek om diversiteit te ontdekken en te leren waarderen.

Voor welke organisatie(s) werk je?
Federatie christelijk mbo, Verus, Windesheim

Met welk initiatief/project draag je bij om discriminatie te verminderen?
Als practor Verschillen Waarderen van 7 mbo-instellingen

Hoe bereik jij het brede publiek met jouw werk?
Het practoraat publiceerd regelmatig in vakbladen. Als practor verzorg ik workshops en keynotes rondom het thema diversiteit en inclusie in het mbo. Ik werk regelmatig ook samen met makers om kennis te delen via kunst.

Welke EN/EN identiteiten bezit jij?
Practor, lerarenopleider, vriendin, koordirigent

Waarvoor kunnen mensen jou bellen of welke vraag heb jij aan mensen of organisaties?
Onderwijs of jongerenwerk: inclusie, ontwikkelen van empathie en compassie, creëren van geborgenheid als pedagogische opdracht, jongeren wortels en vleugels geven, radicalisering als zingevingsvraagstuk, verschillen waarderen, schurende verhalen uit de samenleving

https://youtube.com/playlist?list=PLTVVK5_asWW3NTiY_oO8F-WHbilTyDAtb Bron: youtube.com

Wil je ook een EN/EN-kaart ontvangen en deze delen op sociale media? Dat kan! Stuur een mail naar [email protected]. Mail een hoge resolutie foto van jezelf (meestal > 2 MB) en vermeld in de mail 5 identiteiten (persoon, beroep, hobby, maatschappelijke rol, etc). Dan krijgt u meestal binnen een dag uw persoonlijke En/En-kaart retour!

EN EN Header-presentatie – LOGO

Deel van Dossier

Nieuw Wij LAB!

In het project Nieuw Wij LAB staat de vraag centraal hoe we discriminatie  in de…