Template

Wie is Geraldine Moodley?
Ik ben mensenrechten advocaat en voormalige operations manager die leiding gaf aan diverse en multiculturele teams. Ik heb voor vele internationale organisaties gewerkt waar het opzetten en ontwikkelen van vertegenwoordiging in het bedrijfsleven voorop stond. Ik ben een analyst en strateeg met ervaring in verschillende contexten en vakgebieden – deze competenties en ruime ervaring spelen een belangrijke rol in het aankaarten van een diversiteit-scan en analyse en het aansturen en verankeren van diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen organisaties, werkprocessen, leiderschap, teams en beleid.

Voor welke organisatie(s) werk je?
Ik ben adviseur en trainer diversiteit, inclusie en leiderschap. Ik werk voor zowel publieke organisaties als grote bedrijven en niche branche organisaties meestal met een internationaal bereik. Mijn specialisme is organisatieontwikkeling op DEI gebied en daarin de rechten van de mens en internationale arbeidsrecht in allerlei vormen voor niche gebieden is de focus aan best practice op industrie niveau.

Met welk initiatief/project draag je bij om discriminatie te verminderen?
Mijn training- en advieswerk is ontwikkeld op het gebied van discriminatie, met veel zorg om mensen ten eerste te verbinden met de kern, dan met de leerstof, daarna ervarend leren waardoor alles een logische plaats heeft. Dat maakt het meer tastbaar om gedrag te veranderen of aanpassen en ook bewustwording te scheppen. Mijn doel is, wetende dat discriminatie de grootste barrière is voor diversiteit, om complexe onderwerpen op verschillende manieren te presenteren zodat het verankerd kan worden in organisaties en in teams. En zodat leiders begrijpen waar beter op gelet moet worden. Om anti-discriminatie mechanismen te kunnen verankeren moet ik een grondige analyse uitvoeren, dan het totale overzicht in beeld krijgen en dan kan ik adviezen in een rapport opschrijven. Met trainingen leg ik aandacht op knelpunten, vervolgens het eigen gedrag, en ik streef ernaar om de veiligheid van personeel te verhogen.

Hoe bereik jij het brede publiek met jouw werk?
Mijn werk gaat over oplossingen, dat zijn details, een technische aanpak, strategie en processen die niet op sociale media thuishoren. Discriminatie leidt tot een rare smaak in mainstream media, en zelfs op LinkedIn gebeurt dat. Who cares, but we do!

Welke EN/EN identiteiten bezit jij?
Adviseur diversiteit en inclusie, moeder, mensenrechten advocaat, multicultureel, person of colour

Waarvoor kunnen mensen jou bellen of welke vraag heb jij aan mensen of organisaties?
Als bedrijven en organisaties diversiteit en inclusie op een overzichtelijke en strategische manier willen aanpakken en verankeren in de organisatiecultuur, kan ik helpen via diversiteitsscan en uitgebreid advies, gebaseerd op analyse en versterkt door training en teamdialoog. Ik heb brede ervaring, in verschillende sectoren en heb met diverse teams samengewerkt, in diverse omstandigheden. Ik zou het liefst een taskforce willen opzetten voor aanpak en richtlijnen rondom discriminatie, hoe je dat kan aanpakken op landelijk- en organisatieniveau en alles daar tussen in. Klachtenprocedures binnen organisaties moeten flink aangepast worden als we iedereen adequate bescherming en een stem kunnen bieden en diversiteit bevorderen

Bekijk diverse filmpjes over de En/EN-campagne op het YouTube kanaal van Nieuw Wij Bron: youtube.com

Wil je ook een EN/EN-kaart ontvangen en deze delen op sociale media? Dat kan! Stuur een mail naar [email protected]. Mail een hoge resolutie foto van jezelf (meestal > 2 MB) en vermeld in de mail 5 identiteiten (persoon, beroep, hobby, maatschappelijke rol, etc). Dan krijgt u meestal binnen een dag uw persoonlijke En/En-kaart retour!

EN EN Header-presentatie – LOGO

Deel van Dossier

Nieuw Wij LAB!

In het project Nieuw Wij LAB staat de vraag centraal hoe we discriminatie  in de…