Template

Wie is Shielta Ramautarsing?
Ik ben geboren en getogen in Nederland met Surinaams-Indiase roots. Opgegroeid in meerdere culturen, weet ik wat het is om te schakelen tussen werelden, perspectieven, waarden en normen. Door mijn levenservaringen heb ik een diep begrip van de blokkades bij in- en uitsluitingsmechanismen en vormen zij mijn drijfveren om mij in te zetten voor een gelijkwaardige en vreedzamere wereld. Ik doe dat door personen, medewerkers en leidinggevenden te empoweren om in hun eigen kracht en (moreel) leiderschap te staan. Ook geef ik stem aan vrouwen- en kinderrechten, door taboe’s op het thema geweld bespreekbaar te maken.

Voor welke organisatie(s) werk je?
Ik ben eigenaar van Wij Zij & Ik Coaching en Advies: www.wijzijenik.nl en vanuit die hoedanigheid verbonden aan diverse (overheids) organisaties. Via trainingen, workshops en coaching richt ik mij op het in gang zetten van bewustzijns- en transformatieprocessen om tot een inclusieve en duurzame organisatie te komen.

Met welk initiatief/project draag je bij om discriminatie te verminderen?
Ik ben mijn werk en mijn werk is gericht op het vergroten van gelijkwaardigheid, vanuit de ont-moeting met de ander en vanuit verbinding. Ik vind het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn en invulling kunnen geven aan hun bestaansrecht. Ik richt mij op de blokkades die ontstaan als daar geen invulling aan kan worden gegeven door uitsluitingsmechanismen, machtsmisbruik, slachtoffer- en dadergedrag. Ik heb dit gedefinieerd als een bestaansrechttrauma. Ik kijk wat er in de onderstroom speelt, wat je nog uitsluit in jezelf, hoe je dat kan insluiten en hoe daar stem aan kan worden gegeven. Dit is een bewustwordings- en transformatieproces. De transformatie die op persoonlijk vlak tot stand komt, is nodig voor de transformatie in een organisatie of in de maatschappij om tot inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbinding te komen.

Hoe bereik jij het brede publiek met jouw werk?
Ik geef lezingen, trainingen, workshops. Tevens ben ik auteur van het boek: De kracht van Zijn wie ik ben.

Welke EN/EN identiteiten bezit jij?
Als freedom fighter kom ik op voor gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.
Als transformatiedeskundige empower ik anderen om in hun eigen kracht en leiderschap te staan.
Ik heb zelf een rolmodel gemist en hoop dit voor anderen te zijn.
Als sister draag ik bij aan sisterhood samen met ander vrouwen.
En last but not least ben ik een trotse moeder

Waarvoor kunnen mensen jou bellen of welke vraag heb jij aan mensen of organisaties?
Mensen kunnen mij bellen of mailen voor lezingen, coaching, workshops of trainingen.

Bekijk diverse filmpjes over de En/EN-campagne op het YouTube kanaal van Nieuw Wij Bron: youtube.com

Wil je ook een EN/EN-kaart ontvangen en deze delen op sociale media? Dat kan! Stuur een mail naar [email protected]. Mail een hoge resolutie foto van jezelf (meestal > 2 MB) en vermeld in de mail 5 identiteiten (persoon, beroep, hobby, maatschappelijke rol, etc). Dan krijgt u meestal binnen een dag uw persoonlijke En/En-kaart retour!

EN EN Header-presentatie – LOGO

Deel van Dossier

Nieuw Wij LAB!

In het project Nieuw Wij LAB staat de vraag centraal hoe we discriminatie  in de…