Hoe duid jij de huidige mainstream media?

“Ik kan daar heel duidelijk over zijn. Ze komen over als eerstejaarsstudenten, die een essay moeten schrijven en vervolgens geen idee hebben hoe ze dit aan moeten pakken. Dan nemen ze maar klakkeloos alles over van een niet te verifiëren bron. Berichtgeving is vaak oppervlakkig, niet kritisch en soms op het banale af. Daarbij ontbreekt totaal het verantwoordelijkheidsgevoel. Wat een artikel met mensen en met groepen doet lijkt de journalisten koud te laten. Of het een links, rechts of een ‘neutrale’ krant of programma is maakt niet zoveel uit. Redacties en programmamakers lijken blind te zijn voor nuance en verlamd te zijn door de angst om ‘politiek correct’ gevonden te worden. Kortom, ze zijn er om de status quo in stand te houden.

Een goed actueel voorbeeld van hoe slecht het gesteld is met de huidige mainstream media is de Nederlandse berichtgeving over de invoering van Trumps’ toegangsverbod voor moslims. Terwijl op Twitter de hashtag #muslimban ‘trending’ is, en ik daar elke seconde de ontwikkelingen van volg, is het in de Nederlandse media een soort van een oninteressant nieuwsfeitje. Business as usual. Zouden we niet de normale programma’s moeten onderbreken met een ‘Breaking News’ segment? Moeten we niet allerlei experts optrommelen om te praten over hoe dit een inbreuk is op internationale mensenrechtenverdragen? Is dit niet tegen onze democratische en rechtstatelijke waarden? Of gelden die regels niet als het om moslims gaat? Ik blijf met heel veel vragen zitten.”

Wat zou er moeten veranderen om het functioneren van de media te verbeteren?

“Misschien ben ik te pessimistisch, maar ik denk dat mainstream media zoals we die kennen langzaam aan het sterven zijn. Misschien moeten we niets veranderen. Misschien moeten we meer aandacht vestigen op onafhankelijke, opkomende media-initiatieven en deze steunen. Websites die onderzoek doen, feiten controleren en kritisch reflecteren. Ik ben daar meer in geïnteresseerd en minder in het redden van een zinkend schip.

Als ik wordt geïnterviewd voel ik mij vaak als een object. Het gaat dan niet om de boodschap die ik uit wil dragen, maar om hoe ik eruit zie. Ik ben altijd huiverig over het eindresultaat: hoe zal ik nu weer eens geframed worden? Ik ben twee jaar geleden door een nationale krant geïnterviewd. Het ging over vrijheid, maar de vragen die ik gesteld kreeg waren beschamend. Vragen die niet gesteld zouden worden aan een witte Nederlander. Vragen die zo persoonlijk zijn en er niet toe doen. Zoals: ‘ben je besneden?’ Ik word dan geacht te glimlachen en daar normaal antwoord op te geven.

Er is druk als je met de media omgaat. Ik probeer altijd heel zorgvuldig te zijn en waak ervoor dat ik niet opeens een ‘spreekbuis’ ben voor de moslims en tot een model-moslim wordt gebombardeerd. Onlangs ben ik geïnterviewd door De Correspondent, waar het gesprek weliswaar goed verliep, maar er uiteindelijk toch een beeldbevestigende kop werd bedacht, namelijk dat het bijzonder is dat ik een feministische moslima ben. Op Nieuwwij hebben jullie daar over gepubliceerd, waar ik het op hoofdlijnen wel mee eens was. Als je namelijk je huiswerk doet, zie je hoe normaal mijn ideeën zijn binnen de islamitische gemeenschap. Ik beperk ook om die reden mijn media-optredens.”

Kun je voorbeelden noemen van media, of mediafiguren, die het goed doen?

“Helaas moeten ik voorbeelden uit de VS geven. Ik vind Democracy Now en The Intercept heel goed. Ze zijn uitgesproken kritisch en doen goed onderzoek. Ik ken geen vergelijkbare voorbeelden uit Nederland. Het Engelse The Guardian lees ik ook graag.

Stel dat ik een eigen mediabedrijf zou hebben, dan had ik zeker veel tijd en energie gestoken in onderzoek, feitenchecks, en kritische reflectie op de manier van berichtgeving. Kwaliteit is leidend en die moet bewaakt worden, en daarbij zal een soort nationale ombudsman nodig zijn. Zo’n kritische blik helpt ook als je het mediasysteem echt grondig wil veranderen. Je moet niet naïef zijn over het mediasysteem. Elk systeem kent machthebbers, en er zijn geldstromen die belangen dienen en dus andere belangen willen wegdrukken. Wie betaalt, die bepaalt. Als het mediasysteem het toelaat ontstaat er vanzelf meer ruimte voor meer vrouwen, meer culturen en meer opvattingen.”

 

Nawal Mustafa studeerde rechten en internationaal recht, is islamitisch feministe en werkte eerder voor Amnesty International.

Blik op media | Deel 1: Cemil Yilmaz
Blik op media | Deel 2: Peter Breedveld

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Publicist

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Al 8 reacties — praat mee.