Waarom gaan jullie vluchtelingen opvangen?

“Uitgerekend in het bijzondere jaar van de barmhartigheid is de confrontatie met een van de belangrijke werken van barmhartigheid erg groot: vreemdelingen opvangen. Het is een christelijke plicht om mensen te beschutten en te beschermen en als dan het meest essentiële ontbreekt met een beschutte plaats om te leven, dan moet daar naar vermogen wat aan gedaan worden. De zeven werken van barmhartigheid vormen een kernboodschap uit het evangelie en dat betekent dus de handen uit de mouwen steken en de daad bij het woord voegen.”

Gaat het om mensen uit Syrië? 

“Het gaat om statushouders. De toewijzing van deze mensen geschiedt door Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De accommodatie die wij beschikbaar kunnen stellen is niet direct geschikt voor gezinnen. Uit het tot nog toe gevoerde overleg is duidelijk geworden dat de 14 kamers het beste geschikt zijn voor alleenstaande vrouwen en mannen of bijvoorbeeld echtparen die wachten op hun kinderen.”

Hebben jullie wel ruimte voor die statushouders of maken jullie ruimte?

“Vorig jaar augustus hebben wij binnen het huiselijk overleg besloten om daadwerkelijk ruimte beschikbaar te stellen. Zoals bekend gaat het COA voor eerste opvang (noodopvang) alleen uit van grotere eenheden. Daarom heeft het allemaal zo lang geduurd. Overigens verblijft binnen de abdij reeds een vluchteling uit Eritrea.
De accommodatie is een half vrijstaand gedeelte van het zogenaamde abdijhuis. Daar zullen nog enkele kamers leeg gemaakt moeten worden en dan zal de accommodatie nog aangepast moeten worden. Daarover is contact met de gemeente en de woningbouwcorporatie de Kleine Meijerij.”

Hoe lang gaan de vluchtelingen blijven?

“Daar is nog weinig over te zeggen. Het is – zoals bekend – momenteel een enorme discussie om statushouders een definitieve woonruimte te bieden. Onze huisvesting is vooral bedoeld voor statushouders die wachten op een definitieve woonruimte in een definitieve ‘vestigingsplaats’. Statushouders worden immers toegewezen aan gemeenten.”

Gaat het om christelijke vluchtelingen of maakt de religieuze achtergrond niets uit?

“In principe willen we geen onderscheid maken. Wel hebben we aangegeven dat vestiging metterwoon zich natuurlijk moet kunnen verenigen met de omgeving. Bij de religieuze gemeenschap van de abdij past daarom denk ik het beste een bewoning door mensen met een christelijke achtergrond. Onze gasten voelen zich daarbij waarschijnlijk ook het beste thuis. En… een gevoel van erkenning en ergens thuis mogen zijn lijkt me erg belangrijk.”

Zijn er andere kloosters/abdijen die ook vluchtelingen opvangen?

“Er zijn heel wat religieuze gemeenschappen die hun verantwoordelijkheid in deze kwestie willen nemen. Ik weet van diverse zuster- en broedergemeenschappen dat zij meewerken aan daadwerkelijke opvang. Niet altijd betekent dat een daadwerkelijke huisvesting, maar wel het daadwerkelijk bieden van hand- en spandiensten.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.