Wat is het belang van Female Energy en waarom moet dit juist nu in het licht gezet worden?

“Onze patriarchale samenleving blijkt op vele fronten geen adequaat antwoord te geven op onze steeds complexer wordende samenleving. In het perspectief van de tijdgeest zien we dat de Vrouw door haar heldere directheid, openheid, compassie en oorspronkelijke, creatieve benadering van de dagelijkse werkelijkheid zich steeds nadrukkelijker profileert en zich krachtig een weg zoekt in de huidige complexe samenleving. Het is tijd om de compassievolle verbindende kracht van de Vrouw zichtbaar te maken en nog krachtiger in te zetten om te groeien naar een nieuw harmoniemodel.”

Wat bedoelen jullie met het ‘harmoniemodel’? 

“De lange, fascinerende geschiedenis van het spel tussen mannelijke en vrouwelijke energie blijkt in werkelijkheid een onuitputtelijke bron van scheppingskracht. In feite constateren we dat in het wisselend spel tussen matriarchale en patriarchale samenleving een boeiend spectrum van culturen zichtbaar was en is, waarbij de relatie man/vrouw toch gedurende een langere of kortere periode als een harmoniemodel beleefd werd. Een van de spreeksters tijdens het Female Energy Event is Annine van der Meer, matriarchaat-onderzoeker, historicus en auteur. Zij zal spreken over de vrouw en het vrouwelijke in de 21ste eeuw en de aspecten van samenlevingen in balans ofwel vreedzame en egalitaire samenlevingen.

De wereld van nu groeit – mede door de multiculturele samenleving – steeds sterker richting de Grote Transformatie en te verwachten valt dat het model van democratische gelijkwaardigheid tussen vrouw en man het harmoniemodel van de toekomst wordt. In de lezingencarrousel zullen juist ook vrouwen met multiculturele verbondenheid spreken over de vrouwenkracht vanuit hun achtergrond, o.a. Marukh Ahmad, Nazima Ramdin en Karin Nijman.”

Vanuit welke drive organiseren jullie het event?

“In 1991 zaaiden wij vanuit het kunstproject The Unifying Spiritual Field of the World kleine gouden Kiemplantjes over de wereld. Vanuit haar filosofie zien we alle mensen als ‘zaailingen’ van Moeder Aarde. Vanuit deze verbindende beleving wordt het Ik een Wij. Geïnspireerd op dit mondiale zaaiproject initieerden wij in 2010 het Manifest Female Energy waarbij wij aan 33 bijzondere vrouwen elk een klein gouden Kiemplantje stuurden en een grote Gouden Plant reserveerden voor het fenomeen Female Energy.

Het Female Energy Event van komend weekend is een ludieke manifestatie om de unieke creatieve kracht van de vrouw ‘onverbloemd’ zichtbaar te maken. Tevens biedt het ook de gelegenheid om samen met ons Oprah te bereiken of een bijzondere andere invloedrijke Vrouw voor te dragen om de 6de Gouden Plant van The Unifying Field op een bijzondere plek op de wereld te planten als ode aan de Female Energy.”

Waar staat de Gouden Plant voor?

“De Gouden Plant is het symbool van de spirituele geestkracht van de mens. Zij is het universele teken dat in wezen alle mensen in de geest met elkaar verbindt.

Wat heeft de wereld nodig op dit moment? Hoe dragen jullie hieraan bij?

“Het belangrijkste wat de wereld nodig heeft is de bewustwording dat we mede-scheppers zijn van onze werkelijkheid en de verantwoordelijkheid die dit nieuwe levensgevoel met zich meebrengt. Als beeldend kunstenaars hopen wij met onze kunstprojecten, beelden en denkbeelden de wereld te inspireren en te motiveren richting een Nieuwe Renaissance.”

Wat is jullie levensmotto?

“In diepste wezen is ieder mens een Bloem in de metafysische tuin van de wereld. Leven vanuit je hart, het Leven als Kunstwerk met de poëtische vraag: Which Flower are You? Welke Bloem ben Jij?” 

Bron: www.youtube.com

Over de Tempelhof:

De Tempelhof is een afspiegeling van de veranderingsprocessen in de wereld, een totaal-concept van de verbeelding van de universele beelden en denkbeelden van het kunstenaarsduo. Een 50 jaar lange zoektocht naar een nieuwe inspirerende symbiose tussen natuur en cultuur, economie en spiritualiteit, tussen Oosters en Westers denken, tussen individu en maatschappij. De poëtische verbeelding van de groei naar een betekenisvol Mens en Wereldbeeld.

De Tempelhof als totaal-kunstwerk is een afspiegeling van de hedendaagse mens op weg naar een nieuw universeel mens- en wereldbeeld; op weg naar een Nieuwe Renaissance.

Sharmila Angoelal

Verbindingslobbyist

Verbindt mensen en initiatieven die van “I have a dream” willen bouwen aan “We have a dream”
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.