Eric van den Berg is eigenaar van ISI Media:
“Ik ben een optimist: 2050 is dichter bij dan we denken. Nog maar 40 jaar. Het internet is dan een respectabele tachtiger. Internet heeft religies in Nederland een stuk dichter bijelkaar gebracht. Er zijn meer crosscultured geloofsvormen ontstaan van individueel geloof over eigen religieuze grenzen heen. Maria met Mohammed, hand in hand bij de kerststal van het Haagse stadhuis. De imam die instant messages uitwisselt met de scriba en de premier om de duurzaamheid van het kleiner geworden Groene Hart te bespreken, uiteraard geolocated en via augmented reality gevisualiseerd. Tegelijkertijd is er ook de verafschuwing van mensen die zich daarvan afkeren. Mensen die door de globale impact en bereikbaarheid paradoxaal genoeg nieuwe media gebruiken om eeuwenoude geluiden te laten klinken voor de eigen kleine parochie. Iedereen grijpt zijn kansen om in dialoog en vanuit eigen inspiratie en passie geloofsgenoten te ontmoeten in een nieuw Partenia. Partenia was een virtueel bisdom en lag in Algerije, katholieken te midden van een moslimwereld en bekend van Gaillot, die door de paus te heterodox werd beschouwd en naar Algerije werd gestuurd. Gelukkig was er het internet…”

Jan Jaap de Ruiter is arabist aan de Universiteit van Tilburg:
“2050 is het jaar waarin ik, arabist, 91 jaar word. In Nederland wordt dan geen Arabisch meer gesproken. De oorzaak daarvoor kan tweeledig zijn. Ofwel Nederland heeft zich langs de lijnen van het begin van het nieuwe millennium verder ontwikkeld: populistisch, chauvinistisch, maar niet in staat de multiculturele en multireligieuze ontwikkelingen te stoppen. Zo zal het aantal minaretten in 2050 alleen maar zijn toegenomen, maar ook zal het aandeel van de bevolking dat zich religieus of spiritueel beschouwt ook toegenomen zijn. In de moskeeën wordt in elk geval geen Arabisch meer gesproken: Nederlands zal de voertaal zijn. Het kan ook zijn dat er in 2050 in Nederland geen Arabisch meer wordt gesproken omdat er door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de jaren ‘20 geen moslims meer zijn. Het ondenkbare is gebeurd: Europa werd weer gegrepen door een ideologie van haat en voor iemand er erg in had werden moslims weggepest en toen de val gesloten was op een nog veel effectievere manier uit de wereld geholpen dan indertijd de joden. In het eerste scenario bereik ik, bij leven en welzijn, mijn 91e verjaardag en in het tweede scenario zal ik in de jaren ’20 het leven laten omdat ik mijn mond als kaaskop Hollander –weer eens- niet kon houden.”

Ruard Ganzevoort is hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam:
“Niemand had gedacht dat de wereld zo mooi kon zijn. Eindelijk was de ommezwaai gemaakt en de technologie gebruikt om problemen op te lossen in plaats van ze te creëren. De hele energievoorziening was inmiddels duurzaam, er was genoeg voedsel voor iedereen en het werd ook nog eerlijk verdeeld, en de enorme wereldwijde verschillen in welvaart, onderwijs en gezondheid waren verkleind. Oorlogen, aanslagen en vluchtelingenstromen namen af. Als mensen van het ene land naar het andere verhuisden, dan kon dat zonder veel belemmeringen. De wereld was geen global village maar een global family waarin de mensen en hun goden vreedzaam samenleefden.
Tja. 2050. Geloof ik dat het zo zal zijn? Verwacht ik het? Nee, dat niet. Maar ik wil dromen van hoe de wereld eruit zal zijn. Ik wil geen nachtmerrie bedenken die mijn energie wegzuigt. Ik wil een visioen van hoe het zou kunnen worden dat me vertelt welke kanten ik op zou kunnen gaan.”

Mohamed Ajouaou is Hoofd Islamitische Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie:
“In 2050 is er nog steeds geen Hollandse hoofd-moefti aangesteld. Er is dan wel een Fatwaraad samengesteld waar verschillende islamitische stromingen in zitten. Een van de spannendste kwesties die dan aan deze raad wordt voorgelegd is het erfrecht. Veel islamitisch gezinnen hebben in 2050 een behoorlijk vermogen opgebouwd. Voor de jonge generatie moslims valt er, in tegenstelling tot de generatie moslims van begin 21ste eeuw, veel te erven. Dochters en kleindochters en in een beperkte mate zonen vragen zich af of het principe ‘Vrouw komt de helft toe van wat de man toekomt’, zoals de islamitisch religieuze wet voorschrift, te handhaven is. De inmiddels opgerichte Fatwaraad vindt van wel, maar adviseert ouders om zoveel mogelijk recht te zetten tijdens hun leven, bijvoorbeeld door veel te schenken aan de dochters. Echtgenotes zullen echter minder om een fatwa vragen. Ze zullen het Nederlandse recht hanteren, dus de helft van de nalatenschap opeisen als de man overlijdt.”

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.