Waarom een glossy over Mohammed?

“Wij wilden een medium maken dat een nieuwe doelgroep bereikt. De meeste boeken over de Profeet zijn op een ingewikkelde manier geschreven. Ze zijn niet echt toegankelijk voor een breed publiek. Zeker niet voor jonge moslims die de Arabische taal niet machtig zijn. Elk tijdperk heeft zo haar eigen communicatiemiddelen en kanalen. Op dit moment is dat voor ons de glossy.”

Wie hoopt u met het tijdschrift te bereiken, wat is de doelgroep?

“Iedereen die in Nederland of België woont, de Nederlandse taal spreekt en leest en open staat voor ‘denken over grenzen’ en ‘tussen denken’. Met ‘tussen denken’ bedoelen we dat je jezelf plaatst tussen verschillende gedachtes en niet gelijk een positie inneemt, maar juist luistert naar anderen.”

Wat is de boodschap van de glossy?

“We willen mensen informeren over Mohammed als mens en als Profeet. Verder proberen wij antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken die onze samenleving bezighouden. Denk hier bijvoorbeeld aan iets als radicalisering. Ook lanceren wij er nieuwe ideeën zoals de vlag van de vrede als tegenhanger van de IS vlag.”

Mohammed is binnen de islam de belangrijkste en laatste profeet. Is het maken van een glossy over Mohammed geen heiligschennis?

“Alle profeten in de islam waren moslim. Dat Mohammed belangrijker is dan ander profeten is een misverstand dat bestaat bij zowel moslims als niet-moslims. In Surah de Koe staat: ‘Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen de Profeten van God.’ Het probleem is dat sommige moslims de Profeet niet alleen boven de ander profeten verheffen, maar hem zelfs goddelijke eigenschappen toedichten. Dit is echter verboden in de islam. De Profeet heeft gezegd dat het de plicht is van elke moslim om zijn boodschap door te geven, al is het door middel van één vers uit de Koran. Wat wij met de glossy doen, is niks anders dan deze boodschap in een nieuw jasje doorgeven. In de toekomst zal dit misschien door middel van een app gebeuren, maar op dit moment gebeurt dat op papier in de vorm van een glossy.”

Wilt u in de glossy werkelijk mensen informeren over de persoon Mohammed, of is het tijdschrift ook een ‘sexy’ en slimme manier om islam media aandacht te genereren?

“De Profeet heeft geen media-aandacht nodig. Hij is niet weg te slaan uit de media. Wij willen enkel op een aantrekkelijke manier een nieuwe doelgroep informeren. Begrijp mij niet verkeerd, maar je hoeft niet elk artikel te beginnen met: ‘In Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle’. En ook niet iedere keer dat de Profeet genoemd wordt ‘Vrede Zij Met Hem’ te vermelden.”

U geeft aan dat u mensen door middel van de glossy wilt informeren over de profeet Mohammed. Gaat meer begrip voor de profeet ook zorgen voor meer begrip voor de islam als religie?

“Dat is wel wat wij hopen en dat is het streven. Alle kleine beetjes helpen. De Profeet werd ooit door Aisha de wandelende Koran genoemd. Dus als wij de mensen iets meer kunnen informeren, dan is de kans aanwezig dat zij ook meer zullen begrijpen van de Koran en de islam als godsdienst.”

Hoe gaat het eigenlijk met het begrip voor elkaar in Nederland? Ziet u al een nieuw wij ontstaan?

“Ik heb het idee dat het tegenwoordig veel minder gaat over de vraag voor of tegen moslims te zijn. De term “tussen denken” van Marli Huijer vind ik een mooie term voor de ontwikkeling die gaande is in de samenleving. Er is bij mensen steeds meer kennis aanwezig van elkaar. Dit hoeft overigens niet te leiden tot meer begrip voor elkaar. Het gaat nu meer over hoe wij elkaar kunnen vinden, begrijpen en met elkaar in discussie blijven. Ik zeg altijd: “Luisteren naar elkaar is een gratis medicijn.”

Rosa-van-Bottenburg

Rosa van Bottenburg

Trainer en religiewetenschapper

Rosa van Bottenburg doorliep de trainersopleiding van Nieuw Wij Leert en is afgestudeerd literatuurwetenschapper en religiewetenschapper …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.