Wat doen jullie precies?

“Wij ontwerpen hedendaagse rituelen voor verschillende gelegenheden. Je kunt denken aan een opening van een bedrijf, teambuildings-rituelen of een bruiloft, maar ook kun je denken aan een festival. Today’s Rituals on Tour, bijvoorbeeld, is een festival-tour door Nederland wat ontworpen is voor een publiek dat nog niet veel in aanraking is gekomen met rituelen of er een bepaald beeld (vooroordeel) bij heeft.
We bieden laagdrempelige rituelen aan die gericht zijn op connectie en het creëren van een gezamenlijke herinnering, zodat er positieve gevoelens gegenereerd worden. Ons doel is om mensen bewust met elkaar in contact te laten komen om op die manier een magisch moment te laten ontstaan. We kiezen festivals die niet gericht zijn op spiritualiteit, omdat we daardoor opvallen en mensen nieuwsgierig worden en richten ons dus op een nieuw publiek wat niet vertrouwd is met rituelen.
Hierbij maken we gebruik van iets ouds en steken dat in een modern jasje. We zoeken naar rituelen die al bestaan en lezen erover wat voor effect deze rituelen hebben. Door veel te reizen komen we op nieuwe ideeën. Al brainstormend komen er allerlei creatieve ideeën naar boven waar iets uit ontstaat. Dat heeft vaak een link met elementen uit de traditionele rituelen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld geregeld water in onze rituelen, omdat water een belangrijk symbool is in veel oude tradities.”

Hebben jullie het idee dat mensen hier behoefte aan hebben?

“Ja, er is zeker behoefte aan diepgang, ook omdat veel rituelen verloren zijn gegaan. Het is voelbaar in de samenleving, want ook bedrijven roepen onze hulp in. Mensen zijn op zoek naar betekenis. Wij spelen in op die vraag door het bieden van een ritueel. Bij een opening kun je gewoon een lintje doorknippen, maar dat kun je veel meer uitdiepen. Uiteindelijk is het doel van een opening dat je samen een nieuwe fase ingaat.”

Wat is die behoefte aan diepgang?

“Vooral jonge mensen zoeken naar inhoud en zijn nieuwsgierig naar spiritualiteit, maar willen niet in een hokje gestopt worden. We zien een nieuwe beweging ontstaan, waarin jonge mensen uit het idee van ‘het moet zo en zo’ willen stappen. Een stroming waarin alles mag en iedereen mag zijn wie hij of zij is, waarin men uit z’n comfortzone stapt en waarin niets meer gek is. Onze generatie wordt wel de generatie van de nieuwe hippies genoemd.
Aansluitend daaraan willen wij een opening bieden voor iets nieuws. Mensen geloven vaak niet meer in een bepaalde religie, maar hebben wel behoefte aan rituelen en momenten van bezinning of magie. Daarin bieden wij geen oplossing, maar wel een opening. Vroeger ging men elke dag naar de kerk om even afstand te nemen van de wereld, dat was een moment van bezinning. Wij zijn individualistischer geworden en veel meer prestatiegericht. Mensen nemen minder tijd om een stap terug te zetten en tot zichzelf te komen. Today’s Rituals wil een moment creëren waarin ruimte ontstaat vanuit eigen interpretatie voor een magische ervaring. Buiten religie om, want daar zijn bepaalde regels waar je je aan moet houden en dat willen we niet.”

Waarom niet?

“Er leeft bij veel mensen een bepaalde angst voor religie en voor het zweverige imago van spiritualiteit. Ze denken dat, als ze die richting op gaan, ze hun hele leven moeten veranderen. Wij proberen door die moderniteit te laten zien dat het niet eng is. Wij willen een ingang bieden en de drempel verlagen, zodat mensen wel kunnen verdiepen, maar niet een etiket opgeplakt krijgen. Het woord spiritualiteit plakt meteen een stempel op, maar iemand kan al spiritueel zijn in het drinken van een glas water. Zodra je iets benoemt, haal je de magie weg, dan is er geen ruimte meer voor interpretatie. Iedereen mag het beleven zoals hij of zij het wil. Onze aanpak is gericht op een persoonlijke, vrije beleving waarbij ruimte is voor bijzondere, boven het leven uitstijgende ervaringen.
Daarom willen we ons niet vastbinden aan een bepaalde religie. We geloven wel in een verbinding met iets hogers; we zijn allemaal spirituele wezens. De energie die vrijkomt in een kerk of een moskee, ontstaat als mensen daar bewust mee bezig zijn. Dat heeft voor ons niets te maken met religie, maar heeft wel te maken met de energie die gecreëerd wordt op het moment dat mensen bewust besluiten om daar iets mee te doen. Voor een ritueel geldt dat ook: het is de intentie die er achter zit, waardoor het  kracht krijgt.
Een ritueel hoeft, wat ons betreft, ook niet per se herhaald te worden. Het kan opnieuw opgezet worden en herhaald worden, maar je kunt ook iets creëren zonder dat het verbonden is aan een religie. Wij noemen dat moderne rituelen (Today’s Rituals). Bepaalde combinaties zijn nieuw, maar dan nog is het geleend. Het is meer een verrijking van wat al bestaat. Het is niet nieuw, maar wel vernieuwend: creatiever en modern. We nemen geen standpunt in en claimen geen waarheid. Naar buiten kunnen we zodoende heel open zijn en dat kan veel mensen aantrekken.”

Lyan TodaysRituals-bohemian-0172Wat vinden jullie het leukst om te doen?

Lynn: “Ik krijg energie van het moment waarin deelnemers samenkomen en er iets ontstaat vanuit dat gevoel van samenkomen; wanneer verbinding tussen deelnemers ontstaat. Het moment dat er iets loskomt. Ik merk dat hetgeen we gecreëerd hebben werkt en het deelnemers in verbinding brengt met iets hogers in henzelf. Ik geloof dat dit hogere niet iets is buiten onszelf. Het is iets waar we allemaal deel van uitmaken.”
Nalan: “Deze ‘magische’ momenten beleef ik zelf nooit zo op het moment dat wij iets neerzetten. Ik wil het graag open laten voor interpretatie. Ik houd mij liever bezig met de organisatie. Wat ik vooral het leukst vind, is het proces van creëren, het laten ontstaan. En ook om zelf nieuwe dingen te ervaren, nieuwe dingen te bedenken, te schrijven, te inspireren en dan zien dat het wordt ontvangen.”

Welke reacties krijgen jullie?

“Overwegend krijgen we positieve reacties. Er wordt ons wel eens gevraagd om wat duidelijker naar onze doelgroep te zijn. Ook zouden we Today’s Rituals wat zakelijker kunnen aanpakken, maar dat past niet in onze werkwijze. Niet alle mensen begrijpen wat wij doen, maar dat is niet erg. Mensen die in ons geïnteresseerd zijn, hebben al een bepaalde mindset. Zij staan open voor nieuwe manieren en voor onze stijl van werken. Anderen gaan naar de reguliere organisaties.”

Doen jullie ook uitvaartrituelen?

Nalan: “Dat is niet onze main core, maar wij bieden rituelen op begrafenissen wel aan. De manier hoe er op dit moment in het westen wordt begraven, vind ik over het algemeen vrij statisch. Ik raak niet geïnspireerd door de reguliere begrafenisrituelen en ik zou het een uitdaging vinden hier nieuwe accenten te leggen. Je zou kunnen denken aan meer interactie en intimiteit tussen de aanwezigen, door bijvoorbeeld elkaars hand vast te houden. Een creatieve manier om er voor elkaar te zijn, zodat degenen die achterblijven zich gesteund voelen. Ik vind dat er sowieso meer aandacht mag worden gegeven aan het delen en vooral het leren ontvangen. Ik kan me voorstellen dat het voor achterblijvers heel fijn zou voelen als er bewust ruimte wordt ingepland voor het ontvangen van liefde en steun. Volgens mij mag dit best meer vorm gegeven worden.”

Waar dromen jullie van?

“Allereerst willen we dat Today’s Rituals een begrip wordt in de moderne ritualiteit met een stijl die herkenbaar is. Dat eventuele klanten ons gemakkelijk weten te vinden en dat wij daardoor wat kunnen toevoegen aan een bijzondere gebeurtenis. We willen graag een blijvende herinnering neerzetten.
Ook willen we graag rituelen opzetten in het buitenland en reizen organiseren waarbij we gebruik maken van een ritueel, bijvoorbeeld een initiatieritueel. Daarbij willen we onderzoek doen naar rituelen in het buitenland en daarover schrijven om anderen te inspireren.
Voor ons is het belangrijk dat wat wij doen blijft ontstaan vanuit pure, oprechte motivatie. Juist omdat we bezig zijn met iets wat te maken heeft met diepgang, willen we het niet forceren, maar het laten ontstaan. Het is een meer intuïtieve manier van werken, niet gericht op het doel en niet prestatiegericht. Today’s Rituals is a constantly moving concept. Het is als een golf: er gebeurt iets en wij reageren daar op. We deinen mee op de golven van de stroom. Het verliest zijn schoonheid als we dit gaan pushen.”
Lynn: “Ik doe graag iets waarin zingeving en mijn passie voor creëren bij elkaar komen. Ik wil de wereld positief beïnvloeden met het werk wat ik doe. Ik denk dat veel mensen niet beseffen dat ze met hun werk de wereld aan het vormen zijn, dat hun werktijd hun leven is. Voor mij is het belangrijk dat mijn werk een verlengstuk is van mijzelf.”
Nalan: “Op dit moment wil ik een nieuwe manier van intuïtief werken introduceren, waarbij we niet zozeer gericht zijn op status en het uitschakelen van concurrentie, maar meer gericht zijn op ons eigen groeiproces en dat van anderen. Hierbij maken we vooral gebruik van de kracht van samenwerken. Vanuit die visie werk ik. Daarnaast wil ik Today’s Rituals op de kaart zetten en ondertussen vooral kunnen genieten van het proces en de dingen die we doen.”

Bovenstaande foto met lintjes is gemaakt door Lyan van Furth

Ina Veldman

Ina Veldman

Ritueeldeskundige

Ina Veldman studeerde aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.