Fatima Akchar is founder van Rolmodellen Bureau.
Fatima Akchar is founder van Rolmodellen Bureau.

Rolmodellen. Wie heeft ze niet? De een zoekt zijn rolmodel binnen zijn familie, de ander bij een superster. Anderen laten zich inspireren door religieuze boegbeelden of door mensen die enorme tegenslagen hebben overwonnen. Rolmodellen vind je kortom in allerlei soorten en maten. Fatima Akchar richtte onlangs het Rolmodellen Bureau op. De naam maakt nieuwsgierig. Wie zijn deze rolmodellen en wat is het doel van haar initiatief? Nieuwwij sprak met Akchar, die met haar bureau een stevige spotlight wil zetten op mensen: “Het is broodnodig ,omdat de samenleving vraagt om inspirerende figuren.”

Wie is Fatima Akchar?
“In de Marokkaanse cultuur betekent de vraag vaak: ‘wie is jouw familie?’ Ik ben de dochter van Tamimount en Abdelkader Akchar en nummer zeven in de rij van negen kinderen. Ik ben geboren in Beni Bouayach in Marokko. Toen ik drie jaar oud was zijn we in 1987 in het kader van de gezinshereniging naar het Centrum van Den Haag verhuisd, waar mijn vader werkte. Na de Mavo ben ik tegen de zin in van twee onderwijzers en coördinatoren van zowel onder en bovenbouw toch naar de Havo doorgestroomd omdat ik grote dromen had en eigenlijk ook nog naar de universiteit wilde om psychologie te studeren. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogische Hulpverlener aan de Haagse Hogeschool. Een oud-leraar van de Haagse Hogeschool die ik vorig jaar tegenkwam noemde mij ook wel praktijkpsycholoog. Ik kan me daar eigenlijk wel in vinden.”

Grote dromen?
“Ja, ik wilde vooral maatschappelijk actief en betrokken zijn. Hierdoor raakte ik al op jonge leeftijd intensief ondergedompeld in de Nederlandse cultuur. Een bi-culturele opvoeding is niet altijd eenvoudig, maar ik ben wel trots op mijn bi-culturele identiteit en de persoonlijke ‘smeltkroes’ die ik er bewust van heb gemaakt. Wanneer ik een probleem signaleer wil ik graag iets doen en omdat zaken mij enorm kunnen raken wil ik dan overgaan tot actie. Ik ben daarom altijd betrokken geweest bij interreligieuze dialogen of ik zet ze zelf op, zoals United Lights. Ik maak me dan zorgen om de radicaliserende moslimjeugd, framing door de media en de spanningen tussen joden en moslims in Den Haag. Ik geloof dat we allemaal gelijkwaardig zijn en hecht aan onze vrijheden. Ik ben misschien zeer idealistisch, maar idealen bestaan niet als je je er niet actief voor inzet.”

Gefeliciteerd met de lancering van Rolmodellen Bureau. Kun je vertellen wat het precies inhoudt?
“Dank je wel. We zijn er super trots op. Met ‘we’ bedoel ik ook Arthur van de Graaf als co-founder van Rolmodellen Bureau. Vanuit ons bureau verenigen, verbinden en belichten wij positieve rolmodellen van deze tijd. Deze rolmodellen zijn changemakers, peacemakers, social innovators en pioneers. Mensen met lef, durf en een boodschap die anderen positief inspireren wanneer hen een podium wordt gegeven. Met hun verhaal, projecten en organisatie zetten zij zich in voor onze samenleving, de wereld van nu en die van de toekomst. Zij zijn specialisten binnen hun eigen vakgebied en beschikken over veel kennis, ervaring en inzichten. Wij bieden professionele ondersteuning door hun podium te vergroten, zodat zij beter in staat worden gesteld kennis te delen en groepen en individuen te inspireren.”

Hoe gaat dat in zijn werk?
“We maken rolmodellen zichtbaar en vindbaar voor boekingen, zoals inspirational speakers, presentators and teachers voor bedrijven, onderwijsinstellingen, andere organisaties en individuen.”

Waarom is dit bureau nodig? Was er een aanleiding om juist nu te beginnen?
“Het is juist vreemd dat het er nog niet was. Het is broodnodig omdat de samenleving vraagt om inspirerende figuren. We moeten niet met de rug naar elkaar toe staan, maar gebruik maken van elkaars talenten. Dat tij moet gekeerd worden en dat kan door deze rolmodellen een platform te bieden waar zij hun kennis, ervaringen en expertise kunnen delen met een groot publiek zodat zij een nog groter groep kunnen inspireren en kunnen aanzetten tot positief gedrag. Zij doen het goede werk.”

Moet een rolmodel altijd zichtbaar zijn?
“Ik vind van wel. We hebben juist nu mensen nodig die voorop durven te lopen en die zijn er! De berichtgeving in de media heeft een grote invloed op onze samenleving. In het informatietijdperk waarin wij nu leven is het tijd voor een nieuwe educatieve vorm. Op Google zul je niet vinden hoe onze rolmodellen hun authentieke kennis en unieke ervaring inzetten en wat ze op hun pad zijn tegengekomen. Door hen een platform te bieden, hen zichtbaar en vindbaar te maken brengen we veel nieuwe kennis en ervaringen bij elkaar. We moeten hoorbaar en zichtbaar zijn, en met het Rolmodellen Bureau wil ik een beweging in gang zetten.”

Bij het begrip ‘rolmodel’ denk ik al snel aan rolmodellen uit de migrantengemeenschap. Of is mijn beeld achterhaald?
“Dat is een stereotypering die wij wel vaker tegenkomen. Vaak denken mensen ook aan een man. Met het begrip rolmodel verwijzen wij dus naar een persoon of persoonlijkheid die een positief voorbeeldfunctie heeft op een individu of een groep mensen. Zij zijn vaak leiders, zij inspireren en nodigen andere bewust of onbewust uit tot ander gedrag en om te volgen. Er is wel een algemene profielschets te vinden in de rolmodellen van het Rolmodellen Bureau. In het profiel is geen onderscheid te maken tussen etnische achtergrond en het geslacht, dat gaat vrijwel gelijk op. De rolmodellen stammen voornamelijk uit generatie X en Y (millenia’s) die risico’s durven te nemen en niet per definitie meer voor de zekerheid van bijv. een baan gaan maar een maatschappelijk doel vooropstellen.”

Het woord rolmodel plak je niet zo snel op jezelf. Wie bepaalt wanneer iemand een rolmodel is?
“Haha, dat is inderdaad zo. De meeste rolmodellen die wij benaderd hebben reageren dan ook met ‘Ik? Een rolmodel?’ Al beseffen ze wel dat ze anderen inspireren. Maar men is toch bescheiden. Rolmodellen doen wat hen ingegeven wordt, leven hun droom, doen wat ze leuk vinden en staan ergens voor. Je fans, je supporters, je klanten, je volgers bepalen of je een rolmodel bent voor hen. Wij hebben bewust gekozen voor de naam Rolmodellen Bureau, zoals een modellenbureau modellen bemiddelt voor hen en hen in de spotlights zet, doen wij dat met rolmodellen.”

Fatima-Akchar

Wie is jouw rolmodel, en waarom?
“Mijn grootste rolmodellen zijn mensen die geweldloos streden voor rechtvaardigheid en vrijheid; Marting Luther King en Nelson Mandela. Van jongs af aan inspireerden ze mij en dat doen ze nog steeds. King had een droom en streed er geweldloos en succesvol voor. Nelson Mandela leefde in ballingschap voor zijn idealen, zijn mensen en zijn land om daarna Zuid-Afrika te bevrijden en tenslotte president van zijn land te worden. Ik vind dat profetisch. Martin Luther King zei: “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that,” en “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.” Mijn antwoord hierop is – the time is now.

De eerste openbaring van de engel Gabriel aan de profeet Mohammed inspireert mij ook enorm. De eerste woorden naar hem toe, terwijl hij hem omarmde met zijn vleugels, waren ‘Iqra, iqra, iqra!’. Deze woorden kun je vertalen naar ‘onderwijs je’ of ‘lees’ als in onderwijs je en zo heet de eerste geopenbaarde koranvers ook. Of je nou in dit verhaal gelooft of niet, hier kreeg een rolmodel voor miljarden moslims een goddelijk bevel die nadrukt legt op het belang van onderwijs en het vergaren van kennis. Nergens wordt vermeld dat je dit enkel moet doen in het religieuze maar juist in dit Koranvers het bevel krijgt je te onderwijzen in Zijn creatie. Als God één is, alles en overal is, zit hier de oplossing naar verbinding toe en wil ik ook graag met name jonge moslims uitnodigen alles te bestuderen, te bevragen en bekritiseren. Om kennis te maken met de wereld en een openhouding te blijven hebben. Al is het om dichter bij de God te komen waarin je gelooft. Nieuwsgierigheid, onderwijs en kennis vergroten je wereld en kunnen daarmee de wereld veranderen.”

Kun je een tipje van de sluier lichten en enkele namen van rolmodellen benoemen? Aan wie moeten we denken?
“Natuurlijk! We zijn begonnen met ons eigen netwerk en hebben al een hoop enthousiaste rolmodellen. Om te beginnen Arthur van de Graaf (Generous Mind, Get a Crowd). Maar je kunt ook aan namen denken als Ilco van der Linde (Bevrijdinsgpop, Dance4Life, Masterpeace, Be a Nelson), Jan ten Cate (humanistisch vrijdenker, veganist), Hanneke Gelderblom-Lankhout (onafhankelijk adviseur international affairs, voormalig eerste kamer lid), Laurens Waling (founder Part-up, zwermorganiseren), Shervin Nekuee (socioloog, publicist en pragrammamaker), Roeland Lelieveld (Africa Wood Grow), Ronald Beuk (Generous-Minds) Floor Nagler (Empowering refugees), Abdessamad Taheri (initatiefnemer #nietmijnislam, PitFit), Azar Moshaver (voorzitter Amnesty Den Haag), Winston Scholsberg (WES methode, public speaker), Rachid Ait Hammou (Ext-Ra organisatiebureau, opiniemaker en presentator) Yasir Sayed (Culture Clash 4 You) en meer. Daarnaast worden we steeds vaker benaderd door innovatieve social entrepreneurs.

Zo zie je hoe divers onze rolmodellen zijn. De rest houden we nog even als verrassing en iedereen kan zichzelf of andere rolmodellen aanmelden, wij maken graag kennis.”

Fatima Akchar is afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener aan de Academie voor sociale Professies van de Haagse Hogeschool. Zij is founder van Rolmodellen Bureau en United Lights.

Enis Odaci is eindredacteur van Nieuwwij.nl

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Publicist

Enis Odaci is voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme die hij mede naar aanleiding van het …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.