Kun je kort iets over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Joachim Vreeman, ik ben 38 jaar en heb sinds twee maanden een relatie met Christa. Oorspronkelijk kom ik uit Amersfoort en inmiddels woon ik alweer zo’n 14 jaar in Amsterdam. Na mijn studie Religiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, wilde ik meer de praktische kant op. Daarom deed ik eerst de master Geestelijke Verzorging aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarna de 5-jarige counselor opleiding aan de Psychosynthese Academie. Sinds juli ben ik officieel gestart met mijn eigen bedrijf Geïnspireerd Leven. Ik geef nu workshops, cursussen en counselsessies op het gebied van zingeving en inspiratie. Hierbij maak ik vooral gebruik van het gedachtegoed van Joseph Campbell (De Reis van de Held), psychosynthese en algemene principes uit diverse religieuze en spirituele tradities.”

Je bent opgevoed binnen de christelijke traditie. Noem je jezelf ‘christelijk’?

“Het ligt er aan wat je bedoelt met christelijk. Ik geloof in de transformerende kracht van bijbelverhalen, Jezus’ boodschap van onderlinge verbondenheid en de fundamentele Eenheid die in de christelijke traditie met het woord ‘God’ wordt aangeduid. Ik beschouw mezelf echter niet als traditioneel religieus. Mijn christelijke opvoeding was ook niet standaard: de ene week gingen we naar de katholieke mis en de andere week naar de protestantse kerk. Vanuit de katholieke traditie heb ik een gevoel voor mystiek ontwikkelt en vanuit protestantse kant was er altijd veel aandacht voor bijbelverhalen. Dankzij psychosynthese zie ik bijbelverhalen vooral als wegen voor persoonlijke en maatschappelijke transformatie. Wegen die niet zozeer dogmatisch geloofd dienen te worden, maar eerder persoonlijk ervaren en praktisch geleefd. Ik geloof in de liefde die mij verbindt met mezelf, de ander, de wereld en het goddelijke. Mezelf ‘christelijk’ of ‘religieus’ noemen, voelt in dit opzicht veel te beperkt. Het lijkt te suggereren dat ik geloof dat het goddelijke alleen in het christendom of in het religieuze te vinden zou zijn.”

Nergens komt wat mij betreft het mysterie zo persoonlijk dichtbij als in de woorden ‘Ik Ben’

Op je website heb je het dikwijls over het ‘mysterie’. Wat bedoel je daarmee?

“Het ‘mysterie’ bedoel ik iets minder mysterieus dan het misschien klinkt. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Sterker nog: er gaat geen seconde voorbij dat het mysterie niet aanwezig is. Wat ik ermee bedoel is een gebied dat verder gaat dan het rationele denken en het tegelijkertijd omvat en doordringt. Goed beschouwd is het hele leven een mysterie. Vraag het maar aan de kwantumfysica-wetenschappers die zich bezig houden met de allerkleinste deeltjes van het bestaan. Of aan de astronomen die berekenen hoe groot het universum is. En wat te denken van het mysterie van het bewustzijn? Daar is tot op heden nog geen sluitende wetenschappelijke verklaring voor gevonden.
Nergens komt wat mij betreft het mysterie zo persoonlijk dichtbij als in de woorden Ik Ben’. Het feit dat ik besta, heb ik gedurende mijn leven grotendeels als iets normaals beschouwd. Inmiddels ontdek ik steeds meer het wonder van ‘Ik Ben’. Door me er bewust mee te verbinden, merk ik dat het me losmaakt van oordelen, problemen en identificaties. Dat wil zeggen: vooraf bepaalde ‘ik ben dit of dat’. Dit geeft me de ruimte om creatievere en meer liefdevolle keuzes in het dagelijks leven te maken. Waar de hersenen het fysieke orgaan zijn voor het verstand, is het hart het fysieke orgaan van ‘Ik Ben’. Nu ik vaker de leiding van mijn eigen hart volg, krijg ik steeds meer feeling met het mysterie van het bestaan.”

Je schrijft ook op je website: “Waar ik voor mezelf achter ben gekomen is dat de heiligheid van het Leven, nergens anders zo goed naar voren komt dan in de ervaring van onderlinge verbondenheid.” Wat bedoel je met ‘onderlinge verbondenheid’?

“We gaan wel meteen behoorlijk de diepte in met dit interview! Ik vind het lastig om dit soort termen uit te leggen, zonder er een ervaringsmoment aan te koppelen. Wanneer ik denk aan onderlinge verbondenheid, komen er kwaliteiten op als liefde, compassie, barmhartigheid, mededogen, de moed om voor anderen en voor de Aarde op te komen, vriendschap, kracht, vrede, etc. Stuk voor stuk waardevolle kwaliteiten waar ik veel respect en eerbied voor heb.
Het hoofdprincipe uit het verhaal van Jezus, is dat de heiligheid van het Leven op magnifieke wijze via de menselijke vorm tot uiting komt en dan specifiek in relatie tot de medemens. In de christelijke traditie wordt dit meestal gezien als voorbehouden aan alleen Jezus, in wie we dan vervolgens moeten geloven om naar de hemel te gaan. Zelf ben ik van mening dat het verhaal van Jezus een staat van zijn weerspiegelt, die voor ieder mens bereikbaar is en dat verder gaat dan welke religie dan ook. Het is eerder een levenswijze en een manier van samenleven, vanuit en gericht op het bewustzijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is.”

Zou je die ‘onderlinge verbondenheid’ ook op samenlevingsniveau kunnen realiseren?

“Zeker weten! Sterker nog: het is noodzakelijk. De vluchtelingenstroom uit Syrië, het in elkaar storten van beurzen, de milieuproblematiek, terroristen en nog veel meer andere zaken, maken één ding duidelijk: we zijn onderling verbonden. Mijn voorkeur zou zijn dat we ons dit realiseren vanuit een positieve engagement in plaats vanuit een soort noodzakelijk kwaad. Pro-actief in plaats van reactief. Een keuze vanuit het hart in plaats van gedwongen vanuit het verstand. Dat je het goede doet vanuit jouw besef van onderlinge verbondenheid en niet omdat de omstandigheden, autoriteiten, de kerk, Jezus of wie dan ook dat van je eisen. Vrijwillig. Niet uit angst voor straf of vanwege een beloning in het hiernamaals. En het gebeurt al, op dit moment. Nederlanders nemen het heft in eigen hand en openen hun huis voor vluchtelingen of gaan werken als vrijwilliger bij het Rode Kruis.”

In het weekend in Heeswijk zijn o.a. Bijbelverhalen belangrijk. Wat heb je precies met Bijbelverhalen?

“Bijbelverhalen beschrijven volgens mij de ups en downs van het leven met en in het mysterie van het bestaan. Bij mijn workshops gebruik ik ze als wegen voor persoonlijke transformatie. Ik vind het bijzonder om te zien hoe het lezen, mediteren en stoeien met de verhalen zulke mooie inzichten kunnen opleveren. Soms lijkt het wel alsof een bepaalde passage precies op het juiste moment komt. Bijna als een live gesprek op zielsniveau. Dat ik via de Bijbel in contact kom met mijn innerlijke kracht, leiding, inspiratie en weten. Zoals je merkt, kan ik daar heel blij en enthousiast van worden.”

Wat staat er allemaal op het programma van het weekend?

“We gaan op een innerlijke reis via bijbelverhalen, de Stilte, ademwerk, meditatie, vieringen, een natuurwandeling en visualisatie oefeningen. Dan ontstaat er vanzelf ruimte waar mensen kunnen ontdekken wie zij zijn in relatie tot zichzelf, de ander, de wereld en het goddelijke. De focus ligt hierbij op persoonlijke ervaring, praktische toepassing en co-creatie. Het credo hierbij is: “Je moet het zelf doen, maar niet alleen.”

Wanneer is het weekend voor jou geslaagd?

“Wanneer het besef van onderlinge verbondenheid een stukje gegroeid is. Dit gaat volgens mij sowieso gebeuren. Dus eigenlijk is het weekend bij voorbaat al geslaagd.”

Al bezig met andere (klooster)projecten?

“Ja, volgend jaar organiseer ik weer een aantal inspiratieweekenden in verschillende kloosters. Dit jaar staan er nog een aantal dagworkshops, lezingen en een meditatiecursus gepland.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
joachim2

Joachim Vreeman

Religiewetenschapper en psychosynthese counselor

Joachim Vreeman is religiewetenschapper, psychosynthese counselor en geestelijk verzorger. Vreeman heeft een eigen bedrijf Geïnspireerd …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.