Wie is Miranda Terpstra?

“Ik ben een gelovige getrouwde heteroseksuele vrouw en moeder van 2 zonen. Meestal ben ik een positief, vrolijk en imperfect iemand die graag onderneemt en creëert. Naast schrijven heb ik de passie fotograferen, werk ik als gastouder en zorgverleenster. In mijn vrije tijd ben ik sinds een poosje actief als vrijwilligster voor de afdeling zingeving van het Leger des Heils en verzorg daarvoor op een locatie koffie, koffie met aandacht, zoals dat wordt genoemd.”

Ben je gelovig?

“Ja ik ben gelovig. Ik ben niet kerkelijk in de zin van dat ik van een vaste gemeente lid ben. Ik bezoek wel regelmatig kerkdiensten als gast of bekijk studies op internet. Ook luister ik graag gospelmuziek. Ik was dan ook dolgelukkig dat Sharon Kips muzikaal wilde bijdragen op de boekpresentatie van Hartenvrouw.”

Waarom Hartenvrouw?

“Allereerst werd ik op een wintermorgen wakker met dit boek voor ogen. Ik geloof dat het me gegeven is. Een diepe innerlijke drive maakte dat ik ermee aan de slag ben gegaan. Ik geloof dat het heel belangrijk is een naaste te zijn van mensen. In de bijbel wordt ook uitgelegd dat je dit doet door mee te voelen met je naasten. Je bent verdrietig om het verdriet van de ander en voelt blijdschap om de vreugde van de ander. Ik heb zelf lesbische vriendinnen, zowel gelovige als ongelovige, en wil het hart van ieder kennen. Wat beweegt hen en wat geeft hen kracht en inspiratie, zoals ik ook hoop dat vriendinnen mijn hart willen kennen.”

Maar… er zijn de laatste jaren toch al tig boeken over geloof en homoseksualiteit verschenen?

“Ik geloof dat ieder mens wat te brengen heeft in de wereld en voel me bevoorrecht dat ik dit werkje heb mogen samenstellen, in de hoop dat het de gelovige en ongelovige medemens ongeacht geaardheid wat brengt. Maar de allereerste motivatie ligt in mijn vriendschap met een ongelovig lesbisch stel. Twee lieverds die mij regelmatig bevragen over mijn geloof en hoe ik de dingen daarin zie. Voor hen zocht ik een aantal jaren terug een boekje met daarin verhalen van lesbische dames die ook God kennen. Ik heb het niet kunnen vinden helaas, althans niet naar mijn zin. Nu moet ik ook zeggen dat ik er nog niet zo in thuis was. Verrassend genoeg werd ik een jaar of twee later wakker met dit idee.”

Gaan God en homoseksualiteit samen?

“De homoseksuele dames in het boek hebben allen een persoonlijke relatie met God. Zij ervaren kracht en liefde van Hem. Zij ervaren Hem naast hen en wandelen samen door het leven. Dus God en deze dames gaan samen.”

Waarom is in veel kerken homoseksualiteit nog steeds niet bespreekbaar? 

“Ik ervaar juist dat, doordat ik me heb aangesloten bij www.verscheurd.nl, het gesprek wel degelijk gaande is. Verscheurd organiseert eind dit jaar een aantal seminars waaronder ook een toerustingsdag ‘Gemeente en homoseksualiteit’ op 28 november van 10.00 tot 16.00 uur te Ermelo. Dit is voor voorgangers, jeugdleiders, kerkelijk werkers, oudsten, pastoraal werkers en iedereen die in zijn/haar gemeente met homoseksualiteit te maken kan krijgen. Ook is een aantal seminars georganiseerd voor iedereen die in zijn/haar eigen omgeving, functie in de kerk of werk te maken heeft met homoseksualiteit. Seminars zijn overigens een prima manier om in gesprek te zijn met elkaar.
Ook het onderwijs is een belangrijke schakel lijkt mij. Maar de allergrootste kracht ligt naar mijn idee tussen God en homoseksuele mensen zelf, als zij hun waarde kennen in God en weten wie zij ten diepste zijn en hoe geliefd ze zijn. Dan is er niemand die tussen God en hen kan komen. Dan ben je overal thuis, namelijk in je eigen hart, en kun je met iedereen het gesprek aangaan. Het is belangrijk dat er niet over deze medemensen wordt gesproken maar met deze medemens! LKP, CHJC, Contrario en speciaal voor de dames Holy Females en netwerk Mirre zijn plekken waar mensen met hun homoseksuele geaardheid met en onder elkaar over God kunnen spreken, in de hoop dat op een dag al die stichtingen niet meer nodig zijn.”

Wie heb je geïnterviewd voor je boek?

“Ik heb onder andere Marjon van Dam geïnterviewd, een 50-jarige spreekster die voorheen zeer actief was en ook bekend is binnen de evangelische wereld. En Bea en Julia, een bejaard stel dat de oprichting van de Kringen heeft meegemaakt en daaraan hun steentje hebben bijgedragen. Maar ook Jasmijn Ruijzendaal, een twintiger die werkzaam is bij het Leger des Heils en Els Voorwinden die een reformatorische achtergrond heeft. Natasja Hendriks komt juist weer uit een katholiek gezin. Heel verschillende en boeiende dames, stuk voor stuk.”

Welk gesprek heeft je het meest geraakt? 

“Ik zou niet kunnen kiezen, maar als het per se moet kies ik het verhaal en hart van Jasmijn Ruijzendaal. De wijsheid en liefde die zij mij toonde, naar de gelovige mens die moeite heeft met homoseksualiteit, heeft mij verwonderd en ontroerd! Uit haar antwoorden proefde ik die liefde, die ik ook ken van God. Het raakt me ook omdat ik bij haar mijzelf terug zie op die leeftijd. Ik wist nog amper wie ik was en kende God ook niet zoals nu. Ik kan dan heel blij zijn dat zo’n jongedame Zijn liefde al zo goed kent en in Zijn kracht staat. Jasmijn durft te zijn wie ze is. Daar heb ik veel bewondering voor. Het verbaasd me niet als deze jongedame nog groots werk gaat verrichten.”

Wanneer is het boek een succes?

“Succes is een woord dat bij mij een beetje allergie opwekt. Omdat de hang naar succes in mijn ogen uiteindelijk ‘leeg’ is. Als kind droomde ik zeker van succes. Ik wilde toen graag schrijfster worden zoals Thea Beckman. Maar dat was dan vooral om de gouden griffel te winnen met de bijkomende aandacht. Ik heb nu als volwassene geen hang naar succes in die zin. Het is voor mij wel waardevol als ik van mensen terug hoor, dat de verhalen in het boekje hen heeft verrijkt. Verrijkt in hun blik, geloof, naar de medemens of zichzelf. Ook zou ik het gaaf vinden als mensen proeven van wie God nou is voor verschillende mensen. Dat het hen aan het denken zet over Hem. Dat ze God leren kennen, de God die niet veroordeelt. Kon ik maar meereizen straks met elk boek en zien bij wie het in handen komt en wie die personen zijn. Mensen zijn boeiende schepsels. God boft maar dat hij ze allen kent!”

Al plannen voor een ander boek?

“Ja, deze maand begin ik aan twee boeken tegelijk. Gaandeweg zal wel duidelijk worden welke het eerste af komt. De onderwerpen houd ik nog even voor mijzelf maar de basis is voor beide boeken in ieder geval het geloof. Mede om deze reden ben ik samen met Ellen van Rooijen Miel uitgeverij begonnen en wie weet wat daar uit voortkomt. Misschien kunnen we ook andere mensen helpen bij het uitgeven van hun boek? Het is een spannend avontuur en ik geniet met volle teugen!”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.