Wie is Oodje eigenlijk?

“Oodje is een kleine letter o, geboren bij mama Norma en papa Ward. Zij staan symbool voor normen en waarden en leren haar wat wel en wat niet mag, en wat het belangrijkste is in deze wereld. Omdat ze heel veel van elkaar houden. Oodje heeft dus in feite een maatschappelijke boodschap: we moeten belangrijke kernwaarden als liefde, rekening houden met elkaar en dankbaarheid weer terug geven aan onze kinderen. Oodje ziet in het boek dat deze normen en waarden steeds minder nadruk krijgen in onze maatschappij en soms zelfs worden vergeten. Vaak zijn we vooral met onszelf bezig en lijken we niet te beseffen dat we met z’n allen samenleven en elkaar ook nodig hebben. Samen leven betekent elkaar ruimte geven, maar ook luisteren naar elkaars grenzen, onafhankelijk van huidskleur en geloofsovertuiging.”

En hoe uit zich dat in de verhaallijn van het boek?

“In haar eerste prentenboek wordt Oodje geboren. Omringd met liefde voelt ze dat ze van grote waarde is voor haar ouders. Maar die kunnen niet altijd bij haar zijn. Net als bij alle pasgeboren baby’s komt de tijd dat ze in hun eigen bedje gaan slapen. Oodje vindt dat heel spannend, maar ontdekt hierdoor wel haar eerste vriendje en leert dat het helemaal niet eng is even zonder papa en mama. De waarden die in dat verhaal naar voren komen zijn liefde, veiligheid en geborgenheid. In het volgende prentenboek leert ze meer over vriendschap en rekening houden met elkaar, respect dus. Oodje groeit op die manier langzaam op, en dat wordt weer gevolgd met iedere keer een nieuw verhaal.”

Waarom heeft u besloten dit boek te schrijven?

“Ik vind dat er weer aandacht mag komen voor een aantal belangrijke waarden, zoals ik eerder noemde. Het is tijd voor een ommekeer! Zelf, als moeder van twee jonge kinderen, vind ik dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen, zodat onze nieuwe generatie er weer mee zal opgroeien. Oodje kan daarbij helpen! Ik hoop zo ook de weerstand op de woorden normen en waarden weer om te zetten naar vertrouwen.”

U richt zich met uw boek, maar ook met de workshops die u geeft, in eerste instantie op kinderen. Vindt u het belangrijk dat er solidariteit tussen generaties is?

“Natuurlijk! Ik denk dat we veel kunnen leren van voorgaande generaties. We kunnen van ze leren hoe we het niet willen, maar ook wat we wel weer terug willen zien. Mijn onderwerp over normen en waarden is daar een mooi voorbeeld van. Alleen zal dat niet op dezelfde manier meer terugkomen als in het verleden. Ik denk dat we eerder een soort combinatie zullen maken van onze ervaringen erna.”

Is het idee achter Oodje ook toepasbaar op de kleurrijke, multiculturele samenleving?

“De vader van Oodje heeft een donkere huidskleur, terwijl mama blank is. Samen symboliseren ze een soort Yin & Yang, balans! Ik vind van kinderen zo mooi en puur dat ze zich pas rond hun vierde levensjaar bewust worden van verschillen, in huidskleur, haarkleur, etcetera. Voor die tijd zien ze daar geen onderscheid in! Aan ons, als ouders, dan ook de taak om kinderen daar zonder oordeel en puur in te blijven begeleiden en ze hun eigen visie te laten ontwikkelen. Vaak neemt een kind onbewust het oordeel van de ouders daarin over. Neem de zogenaamde ‘grapjes’ van ouders over bijvoorbeeld buitenlanders. We hebben elkaar juist nodig om in balans te kunnen leven. Ik wil me dan ook graag verdiepen in de normen en waarden van alle culturen binnen onze samenleving, en die dan weer verwerken in de verhalen van Oodje. We moeten voor elkaar zorgen, maar elkaar ook vrij kunnen laten, elkaar helpen én van elkaar leren. Dáár zet Oodje zich voor in, want zij vindt juist dat die normen en waarden bijdragen aan het gelukkig opgroeien van kinderen. Op die manier kan onze nieuwe generatie opener en vol begrip met elkaar samenleven, en lief zijn voor elkaar!”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Jan-Albert-Hootsen

Jan-Albert Hootsen

journalist, gespecialiseerd in Latijns Amerika

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.