Wie is Aart Mak?

“Een dominee in de traditie van de bedelmonniken, zonder vaste gemeente, op veel plaatsen op zondag en doordeweeks aanwezig in groepen en bij mensen persoonlijk. Ik ben bezig met religie en spiritualiteit en in de weer met mensen op de grenzen. Dat is al lang mijn favoriete positie: grensganger. In de huidige tijd waar zoveel religieuze zwervers zijn en mensen die aan spirituele zoektochten doen, kan het niet anders of ik kom die mensen tegen. Prima en graag. Ik kan voor hen als een verbindingsofficier tussen oud en nieuw, tussen traditie en eigen gevoel functioneren. Ik ben verbonden aan de stichting Kerk Zonder Grenzen, veel pratend voor het oude medium radio en meer en meer bezig met de nieuwe media.”

Wat zijn tuimelteksten?

“Tuimelteksten zijn in maximaal 140 tekens passende gedachten die te denken geven over het menszijn en het leven, over het geheim achter alles en de mogelijke dubbele bodem van het bestaan en over vragen die altijd zonder antwoord zullen blijven. Met een glimlach als het even kan! We kozen voor het nieuwe woord ‘tuimelteksten’ omdat dat woord goed weergeeft waar het omgaat: een gedachte tuimelt je leven binnen, je wordt even op het andere been gezet en verder ga je weer, wie weet met een glimlach, om jezelf bijvoorbeeld.”

Hoe loopt het project?

“We zijn in mei 2011 begonnen met stationsreclames, hier en daar een radiospot en vooral met Twitter en Facebook. En natuurlijk de website waarop ieder met #ttekst kan binnenkomen: www.tuimeltekst.nl. Wij zijn voor nu tevreden met de belangstelling, de creativiteit en ook de erkenning: een Zilveren Webfish Award! Op Twitter tegen de 3000 volgers, op Facebook een 1000 ongeveer en dan zijn we nog maar net begonnen voor ons gevoel. Er blijkt dus – denk aan Loesje en vergelijkbare sites, behoefte te bestaan aan wijsheid, humor, verdieping en zelfinzicht. Zo kort als mogelijk, passend bij deze tijd. Een tikkie spiritueel en toch verstaanbaar.

Wat is uw favoriete tuimeltekst?

“Mijn favoriet is eigenlijk te lang voor het huidige format (140 tekens) en komt ook uit de voorfase van het project: Franciscus van Assisi moet eens aan een amandelboom hebben gevraagd of deze over God wilde spreken. Op deze vraag begon de amandelboom te bloeien. Dit gaat de woorden te boven. Het is precies als de nachtegaal die William James ergens in zijn werk beschrijft. De nachtegaal die boven alle menselijke overwegingen over godsdienst en spiritualiteit uit, blijft herinneren aan een schoonheid die niet in woorden te vangen is. Joep de Hart noemt dit aan het einde van zijn boek Zwevende gelovigen, een boek trouwens dat uitstekend de stand van zaken in Nederland op religieus en spiritueel gebied beschrijft.”

Wat zou een goede tuimeltekst over Aart Mak zijn?

“Lekkere vraag, maar vooruit, een goede tuimeltekst is als een spiegel waarin je even naar jezelf kijkt en verrast of verlegen weer je weg vervolgt. Daar komt ie, met dank aan Stephan de Jong: Verdwalen is een goede manier om bij jezelf uit te komen.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.