Kun je kort iets over jezelf vertellen?

“Jazeker. Ik ben coach, inspirator, geestelijk begeleider, theoloog en creëerder. Ik maak van alles en ‘leef’ mijn begeleidingspraktijk Zin in mijn Leven. Dat betekent voor mij: werken aan een liefdevolle samenleving! Ik ben predikant in de marge, regelmatig in de kerk als voorganger werkzaam maar vaker daarbuiten.

Ik ben een mensen-mens en puzzel met hen mee als het dagelijks leven te veel van hen vraagt. Als ze de zin daarin – dat wil dus zeggen het plezier en gevoel van voldoening en betekenis – dreigen kwijt te raken. Ik help mensen ruimte te vinden om zichzelf te zijn.

Aandachtig luister ik naar hun verhaal – ook tussen de regels door – en stimuleer en inspireer hen graag om zich (meer) te verbinden met zichzelf en met anderen. Ik leef om Liefde te concretiseren. En dat geef ik ook vorm in het maken van gedichten, abstracte schilderijen en iconen.”

Voor christenen begint zondag 1 december de adventsperiode. Wat betekent advent voor jou?

“Advent is voor mij een bijzondere tijd van het jaar. Al meer dan vijfentwintig jaar hangen we in onze huiskamer de advents-ster op en zetten we onze houten adventsmolen met kaarsen neer en branden die ‘s avonds bij het eten. Zo markeren we de advent. Het is voor mij een tijd van verwachting én van aandacht voor wat mijn verwachtingen juist vaak ondermijnt.

Elke dag mediteer ik minstens een half uur en lees ik de teksten die met advent verbonden worden. Gedeelten uit de profeten – Jesaja en Micha – en uit de evangeliën. Ik focus op de thema’s donker en licht en vrede. Ik mediteer erover en stel mijzelf de vraag waar voor mij de duisternis in zit en waar ik licht en vrede verlang. En ik mediteer en bid erover hoe er meer licht in mijn dagelijks leven en mijn omgeving kan komen. Dat helpt mij om ook concrete plannen te maken en uit te gaan voeren.”

Advent is voor mij een tijd van verwachting én van aandacht voor wat mijn verwachtingen juist vaak ondermijnt.

Mooi! Op 30 november gaat jouw tweede zelf geschreven digitale adventsretraite van start. Wat moet ik me hier precies bij voorstellen?

“Deelnemers krijgen twee keer per week per e-mail een document met diverse pagina’s waarin voor elke dag ‘brandstof’ zit voor hun meditatieve momenten. Het is een aantrekkelijke mix van stukjes Bijbeltekst, eigen gedichten, meditatieve foto’s, muziek en tips, met daarbij uitnodigende vragen en praktische opdrachten om er persoonlijk mee in gesprek te komen. Ik neem er ook aandachtspunten vanuit de bijeenkomsten van de uitwisselingsgroep in mee en soms ook actualiteiten.

Als deelnemer kun je daaruit halen wat je aanspreekt en daarmee dagelijks een kwartier of half uur stil zijn. Ik kies teksten waarin ieder iets van zichzelf kan herkennen. Hierin kan zij of hij de eigen verlangens en ook weggestopte teleurstellingen op het spoor komen. Ik nodig op een liefdevolle manier uit om daar niet oordelend naar te kijken. Door die meditatiemomenten kun je er sensitief voor worden wat er in jezelf omgaat, en werkelijk gaan merken hoe het licht soms even doorbreekt. Zo kun je als deelnemer Liefde met een hoofdletter – het goddelijke – gaan ervaren. En dit zie ik ook werkelijk bij deelnemers aan deze retraites gebeuren!

Voor deze advent hoop ik dat er nog veel meer mensen mee gaan doen. Ze zullen verrast worden door de ruimte die er ontstaat in henzelf. En door ervaringen van licht en Liefde! Die ga je zeker krijgen als je meedoet, daar geloof ik in.”

Hoe is het idee van een digitale adventsretraite ontstaan?

“In het voorjaar van 2014 deed ik voor het eerst mee met een ignatiaanse 40-dagenretraite in Nijmegen met persoonlijke begeleiding. Hierdoor heb ik beter leren luisteren naar wat er in mijzelf leeft en ruimte gekregen voor verlangens naar liefde en heelheid. Ik heb daarna steeds meegedaan aan de digitale ignatiaanse retraites.

Vanaf advent 2015 heb ik daarbij wekelijkse uitwisselingsgroepen begeleid. Ik ging steeds meer materiaal bijschrijven voor de deelnemers hieraan, toegespitst op de vragen en behoeftes waarmee zij kwamen. Ik schreef gedichten, aandachtsvragen, verwees naar muziekfragmenten en filmpjes op internet.

Dat werd erg gewaardeerd bij de evaluatie van de adventsretraitegroep vorig jaar. Toen vroeg een deelneemster mij of ik voortaan het materiaal helemaal zelf wilde samenstellen, omdat ze het zo goed vond. Dat heb ik dit voorjaar gedaan: mijn eerste digitale 40-dagenretraite was geboren!

Geraakt gesneden- foto Annet Hogenbirk
Beeld door: Annet Hogenbirk

En… werd deze eerste digitale retraite een succes? 

“Ruim dertig mensen deden mee, zelfs enkele deelnemers in België en Zuid-Afrika! Sommigen begeleidde ik daarnaast per mail. Een van hen gaf mij daarover terug het haar goed hielp met haar eigen proces en dat ze milder werd voor zichzelf. Als feedback gaven diverse deelnemers dat ik authentiek ben, schrijf waarin ik zelf geloof, hen op fijne manier aanmoedig te vinden waarin het voor hen zelf zit en ook heel concrete haalbare opdrachten geef.

Ik werkte met de Naardense Bijbel, die zet je door de manier van vertalen vaak goed aan het denken, maar is soms ook te moeilijk. Daarom ga ik nu twee vertalingen opnemen: ook de Bijbel in Gewone Taal.”

Voor wie is deze adventsretraite vooral bedoeld? En: kunnen niet-gelovigen ook meedoen of…?

“Voor ieder die aandachtig naar kerst toe wil leven en daar meer inhoud aan wil geven. En het mooie is dat het werkt voor zowel gelovigen als niet-gelovigen.

Wat ik aanbied blijkt door mijn brede opzet heel toegankelijk en uitnodigend te zijn. Ieder kan er op z’n eigen manier mee bezig gaan en doet dat ook. Aan de uitwisselingsgroep doen vooral niet-kerkelijk betrokken mensen mee. Meestal hebben ze ooit wel met het christelijk geloof kennisgemaakt, maar dan wel op zo’n dwingende manier dat ze al lang geleden zijn afgehaakt.

Ze reageren verrast op wat het hun nu doet. Een vaste deelnemer is zelfs minder gaan werken en religiewetenschappen gaan studeren omdat hij zo gegrepen is door de meditaties! Een abonnee gaf mij terug dat ze zich niet meer thuis voelt in de kerk, en dat de retraite vaak troostend werkte. Dat ze daardoor het gevoel kreeg dat haar weg ook goed is. Van geoefende Bijbellezers hoorde ik dat ze erdoor geboeid raakten en de verschillende invalshoeken inspirerend vonden. Bezig zijn met de retraitethema’s maakt iets moois in je wakker. Dat merk ik ook zelf!”

Het gaat mij om groei van de Liefde in mensen persoonlijk.

Zijn er andere (digitale) adventsretraites en zo ja, wat is het eigene van jouw adventsretraite?

“Ja, er zijn diverse andere adventsretraites of adventskalenders. De digitale retraite van de Jezuïeten is een bekende. Voorbeelden van boekjes zijn de adventskalender die door de PKN wordt uitgegeven en ‘Op weg naar kerstmis’ van de Abdij van Berne. En zo zijn er nog wel meer boekjes te bestellen.

Wat de retraite die ik maak vooral kenmerkt, is dat het uit het leven gegrepen is. Het is heel eigen materiaal dat voor iedereen te volgen is, het is dichtbij: niet algemeen gesteld, maar persoonlijk. En het heeft een mooie afwisseling door verbinding van Bijbelteksten met gedichten, foto’s, aandachtsvragen en muziek of filmpjes. Je moet niets. Je mág!”

Je vraagt een vergoeding voor deelname. Ben je niet bang dat mensen je initiatief als commercieel zullen gaan zien?

“Kwaliteit heeft zijn prijs en die € 10,- is een mooie investering in jezelf. Je maakt zelf een bewuste keuze om het digitale materiaal te ontvangen en er iets mee te willen doen. Het is niet bedoeld om ongelezen in de (digitale) prullenbak te verdwijnen. Voor mijn Zin-in-mijn-Leven-werk word ik niet betaald door een kerk of andere organisatie. Goed begeleiden kost naast veel aandacht en tijd ook bijscholing, materialen en communicatie- en gewone kantoorkosten.

Het gaat mij om groei van de Liefde in mensen persoonlijk. Dat jij en ik onszelf durven zijn en steeds meer mogelijkheden zien en benutten om liefdevol te leven in deze ingewikkelde tijd en samenleving. Dat krijgt effect in onze relaties en in hoe we met werk, kwetsbaarheid, natuur en de andere gebieden van het leven omgaan.”

Hoe kunnen mensen zich aanmelden?

“Belangstellenden kunnen zich tot 27 november voor drie varianten aanmelden. Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de retraite inclusief uitwisselingsgroep. Maximaal 10 mensen kunnen via de e-mail persoonlijke begeleiding krijgen. Een derde optie is intekenen op het basisabonnement. Via deze link.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.