Wie is Mpanzu Bamenga?

“Mijn naam is dus Mpanzu, ik ben 32 jaar en een pleitbezorger van fundamentele waarden en mensenrechten. Ik ben jurist (Nederlands recht, Europees Recht op gebied van Immigratie en Asiel en coördinator Den Haag Wereldhuis), activist (mede-oprichter en coördinator van Incleaders – the Inclusion Leaders Network) en politicus (gemeenteraadslid D66 Eindhoven, politiek talent van het jaar 2015 in Eindhoven en D66 Kandidaat-Kamerlid). Bij de Universiteit van Leiden ben ik werkzaam als Diversity & Inclusion Officer.”

Ben je religieus/godsdienstig?

“Ja, christelijk.”

Oorspronkelijk kom je uit Congo. Hoe is het op dit moment in Congo?

“Congo is op dit moment onrustig. President Kabila heeft zijn volle termijn als president uitgezeten. Volgens de grondwet mag hij zich niet meer verkiesbaar stellen, maar hij wil niet weg. Verkiezingen heeft hij daarom uitgesteld. Dit zorgt voor veel onrust. Er is dagelijks sprake van grove mensenrechtenschendingen en er wordt massaal misbruik gemaakt van de grondstoffen die Congo rijk is.”

Komende zaterdag in Utrecht de ‘Dag van de Verdraagzaamheid’. Wat is jouw definitie van verdraagzaamheid? En: hoe verdraagzaam ben je zelf?

“Mijn definitie van verdraagzaamheid is: mensen die anders zijn dan jezelf tolereren en accepteren zoals zij zijn. Zolang zij geen inbreuk maken op je persoonlijke vrijheid of die van een ander. Anderen dus, voor zover mogelijk, behandelen zoals zij behandeld willen worden. Goed luisteren en geduld opbrengen naar elkaar. Elkaars talenten, diversiteit, goede bedoelingen en kwaliteiten zien.
Ik vind mijzelf heel erg verdraagzaam.”

Daan Savert, hij verzorgt ook een workshop op 28 oktober tijdens de ‘Dag van de Verdraagzaamheid’, gaf in een eerder interview op Nieuw Wij aan: Misschien moeten we soms leren wat onverdraagzamer te zijn. Ben je dat met hem eens?

“Volgens mij is het niet zwart of wit. Verdraagzaam of niet. Alles heeft een grens. Als mensen bijvoorbeeld inbreuk maken op iemands persoonlijke vrijheid, dan kan een grens bereikt zijn. Aan de andere kant is er geen mens die geen fouten begaat. Dus iedereen verdient – en indien noodzakelijk na straf: leedtoevoeging – een tweede kans.”

Wat vind je van de plannen van het nieuwe kabinet als het gaat om vluchtelingen, de zwakkere groepen in de samenleving en de multireligieuze samenleving?

“Het is duidelijk een compromis van verschillende partijen die niet dezelfde uitgangspunten hebben. Het is knap om te zien dat deze partijen in het algemeen belang en het belang van de democratie eruit zijn gekomen. In hoofdlijnen lijkt het voor veel mensen een goed akkoord te zijn.

Voor een goede beoordeling van de plannen van het kabinet moet specifiek gekeken worden naar de afzonderlijke maatregelen. Bijvoorbeeld bij vluchtelingen. De plannen zijn er om vanaf dag één Nederlandse lessen aan te bieden en intensiever in te zetten op inburgering. Dat lijkt mij zeer positief voor de integratie en kansen van de vluchtelingen.”

Waar maak je je zorgen over als je naar de toekomst van Nederland kijkt?

“Ik maak mij zorgen om de toekomst van onze kinderen, de enorme zorgkosten, de omgang met de zwakkeren in de samenleving, het realiseren van een duurzame wereld, de ongelijkheid in de wereld, de uitsluiting van mensen die mee willen en kunnen doen, de onmenselijkheid in de wereld, de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, een onderwijs die kinderen beter voorbereid op de maatschappij van nu, het tegengaan van polarisatie en hoe gaan we om met verschillen in Nederland.

Hoewel de verschillen meer en meer uitvergroot worden, lijken we stappen voorwaarts te maken. Er is een zwijgende meerderheid die voor kansengelijkheid is, voor de toepassing van mensenrechten en diversiteit als kwaliteit ziet. Die meerderheid moet meer van zich laten horen. Deze zorgen zie ik meer als een uitdaging die we samen moeten aanpakken. Niet door de verschillen te vergroten, maar meer door naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en connecties te maken.”

Voor meer informatie over de ‘Dag van de Verdraagzaamheid’: klik hier.

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.