Waarom schrijft u over het onbedwelmd slachten?

“Omdat het misschien verboden wordt. Marianne Thieme heeft een wijzigingsvoorstel ingediend van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dat kwam 16 februari voor het eerst ter sprake in de Tweede Kamer. Ze wil dat alle dieren die in Nederland worden geslacht in het vervolg eerst worden bedwelmd, verdoofd. In de week van 21 maart gaat het debat in de Kamer weer verder.”

Wat kunnen we op uw website lezen?

“Ik schrijf over hoe de kosjere en halal slacht in zijn werk gaat, en wat het verschil is met de ‘gewone’ slacht, met allerlei links. Deze artikelen zijn bedoeld voor diegenen die weinig van dit onderwerp weten. Ik vertel wat het wetswijzigingsvoorstel van de PvdD precies inhoudt, en welke argumenten men gebruikt. Vervolgens spreek ik de voorstanders toe, en de joodse gemeenschap. En ik doe suggesties voor een compromis.”

Verdoven, wat is daar mis mee?

“Het is tegen de regels van de sjechieta, het joodse slachten, en de dhabihah, het islamitische slachten. Joden en moslims slachten onverdoofd, omdat zij vinden dat het zo snel en pijnloos mogelijk moet gebeuren. Als een dier eerst is verdoofd en vervolgens mechanisch wordt geslacht, gaat er van alles mis. Joden en moslims zeggen dat het onverdoofde dier vrijwel direct het bewustzijn verliest en niets meer voelt. Anderen zeggen dat dat niet zo is. Het is een beetje welles-nietes tussen voor- en tegenstanders van een verbod.”

Er staat toch in de wet dat het slachten ‘volgens de Israëlitische en islamitische ritus’ wèl mag?

“Tot voor kort gold die uitzondering inderdaad voor de hele Europese Unie (EU). In de nieuwe richtlijn voor slachtdieren van de EU uit 2009 staat nu dat de afzonderlijke landen het zelf mogen regelen. Marianne Thieme grijpt nu haar kans.”

Wat zijn Thieme’s argumenten?

“In het kort: dat de vrijheid van godsdienst ophoudt wanneer het dierenrecht in het geding is.”

De tegenstanders van het verbod… wat zeggen zij?

“Zij beroepen zich op de vrijheid van godsdienst.”

Wat vindt u er zelf van?

“Ik denk dat de tegenstanders van het verbod zich niet bedienen van de juiste argumenten. Je moet seculiere mensen niet vragen een uitzondering voor je te maken op basis van de vrijheid van godsdienst, omdat veel seculiere Nederlanders menen dat die vrijheid van godsdienst nog wel wat verder ingeperkt mag worden. Je moet seculiere Nederlanders die zich zorgen maken over dierenwelzijn, proberen te overtuigen van het feit dat je als gelovige jood of moslim óók bezig bent met dierenwelzijn. Dat je aan dezelfde kant staat, maar dat je een technisch verschil van mening hebt over het verlies van bewustzijn bij het doodbloeden van het dier.”

En nu, wat denkt u dat er gaat gebeuren?

“Ik denk dat het voorstel het nu niet gaat halen, omdat CDA, CU en SGP tegen zijn, D66, PVV, GroenLinks en SP voor, en de VVD en de PvdA nog onbeslist. Ik denk dat de PvdA en de VVD uiteindelijk tegen gaan stemmen, of liever gezegd: ik hoop ‘t. Ik vind wel dat er een bredere discussie moet komen tussen voor- en tegenstanders, om tot een oplossing te komen die zowel het dierenwelzijn verbetert, als aan de religieuze eisen voldoet. Er is in de VS veel onderzoek gedaan op dit punt, dus de voorstellen liggen in feite klaar. Maar hier in Nederland hebben voor- en tegenstanders zich verschanst in de loopgraaf van hun eigen gelijk.”

Wat wilt u hier nog over kwijt?

“Dank voor de kans om te vertellen dat ik het heel raar vindt dat de Partij van de Dieren in haar ‘Memorie van Toelichting’ het onbedwelmde slachten vergelijkt met de meisjesbesnijdenis. Dat vind ik echt niet kunnen. Ook vind ik het belangrijk erop te wijzen dat de PvdD net doet alsof er heel veel onbedwelmde slacht is, maar het gaat om een fractie van de gewone slacht. Er worden in totaal maximaal 2 miljoen dieren per jaar onbedwelmd geslacht. Er worden in Nederland alleen al 14 miljoen varkens geslacht ieder jaar, en 458 miljoen kippen.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.