René, kun je kort iets over jezelf vertellen?

“Ik ben predikant van de Protestantse gemeente te Haarlem-Noord en Spaarndam. In 2015 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over het denken van de filosoof Derrida in relatie tot de homiletiek. Verder ben ik redactielid van Preekwijzer en Toer – een serie boekjes voor vooral kerkelijke gespreksgroepen.”

Wat is en wat doet Op Goed Gerucht eigenlijk?

“Op Goed Gerucht staat voor creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk. Voor vernieuwende – niet per se vrijzinnige – theologie midden in de samenleving en vrijheid en ruimte in theologie en geloof. En dat gevoed door zorgvuldige aandacht voor Schrift en traditie.

We organiseren twee keer per jaar een studiedag. Daarnaast laten we – zo nodig – van ons horen in de media en proberen we invloed uit te oefenen op de koers van de kerk.

Wat zijn in jouw eigen gemeente ‘hete hangijzers’?

“We zijn in Haarlem gelukkig niet zo snel aangebrand, maar zoals overal hebben ook wij onze zorgen over verschillende vormen van extremisme. We zouden graag een goede relatie hebben met moslims in de stad, maar merken dat dit lastig is door wantrouwen en onbegrip van beide kanten – ook binnen mijn eigen gemeente dus.

Misschien is het juist ook wel een probleem dat we hete hangijzers liever uit de weg gaan, omdat we geen goede manier weten om met verschillen om te gaan.”

De Verenigde Staten hebben Trump, krijgen wij straks Wilders?

“Ik hoop het niet… Wilders staat voor een zeer onzalige manier om met verschillen om te gaan, namelijk alles wat ‘anders’ is uitbannen, over de grens zetten, monddood maken.”

Moeten predikanten en theologen in actie komen, vind je?

“Ja. Al weet ik nog niet goed hoe. Precies daarom hebben we die studiedag georganiseerd. De tijd dat je als predikant een stemadvies kon geven, is wel voorbij, maar ik vind niet dat je je als theoloog op je eigen kleine kerkelijke erf moet terug trekken en de wereld maar de wereld moet laten. We zullen ergens tussen het geheven vingertje en een tamelijk bloedeloze oproep tot ‘lief zijn voor elkaar’ door moeten manoeuvreren.”

De theologen Janneke Stegeman en Alain Verheij schreven onlangs een Manifest voor een christendom zonder moslimhaat. Wat vind je van dit manifest?

“Het is, denk ik, een goede eerste stap om je te realiseren dat je eigen geschiedenis ook de nodige zwarte bladzijden kent. In dat opzicht sta ik volledig achter het manifest. Maar ik zou liever kiezen voor een positieve insteek. We hebben het te weinig over wat de islam, het jodendom, het christendom of welke andere godsdienst dan ook de samenleving te bieden heeft. Elke religie heeft zijn eigen wijsheid, die bijgedragen heeft aan de samenleving zoals zij nu is – ook het verhaal dat we alleen dankzij de Verlichting de mensen zijn die we nu zijn en dat de islam een Verlichting nodig heeft, is een mythe – en die bij kan dragen aan veranderingen in de samenleving. Ik zou graag meer horen van bijvoorbeeld moslims of joden over hoe zij de samenleving wijzer kunnen maken.”

Kun je én theoloog zijn én PVV-stemmer?

“De meeste Amerikaanse christenen hebben op Trump gestemd. Dus ja, waarschijnlijk kan het wel, maar ik zou daar wel heel graag het debat over willen voeren. Ik zie het bij Wilders vooral om het eigen belang gaan en naar mijn idee gaat het in het christendom toch ergens anders over.”

Critici zullen zeggen: het demoniseren van mensen is niet christelijk…

“Door alle kritiek op hem ‘demoniseren’ te noemen, maakt Wilders zich immuun voor kritiek zoals Fortuyn dat voor hem al deed. Ik nodig hem van harte uit om op 27 januari het debat met ons aan te gaan!”

Hoe kijk je terug op de enorme aantallen vluchtelingen die de afgelopen jaren naar ook Nederland zijn gekomen?

“‘Wir schaffen das….’ Ook hier geldt: vluchtelingen worden veel te vaak als probleem gezien. We kijken te weinig naar de bijdrage die vluchtelingen Nederland te bieden hebben en reageren te vaak uit angst. Ik vraag me ook af hoe het komt dat we met name de oorlog in Syrië al zo lang voort laten duren. Ervan uitgaande dat niemand wil vluchten, moeten we niet de instroom, maar de uitstroom proberen in te dammen.”

Welke ‘hete hangijzers’ worden volgende maand nog meer besproken?

“Het gaat meer in het algemeen over de vraag hoe je als kerk/theoloog reageert op maatschappelijke kwesties en op gebeurtenissen die ‘in de achtertuin’ van de kerk plaats vinden. Ruth Peetoom, predikante en voorzitter van het CDA, komt het hebben over ‘staat en kerk’. René de Reuver, scriba van de PKN, zal spreken over ‘kerk en staat’. ’s Middags komen diverse collega’s vertellen over hoe zij omgegaan zijn met een ‘crisis’ in hun eigen dorp of stad. Bijvoorbeeld een aanslag, of de opening van een asielzoekerscentrum.”

Klik hier voor meer informatie over de Geruchtdag op 27 januari a.s.

Greco Idema

Greco Idema

Hoofdredacteur

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.