U schrijft boeken voor mensen als life-tools zodat ze zelf spiritualiteit in hun eigen leven kunnen toepassen. Kunt u merken dat mensen daar in deze tijd veel behoefte aan hebben?

“Jazeker, het is een van de grootste markten op het moment. Als je ziet dat een blad als Happinez de meest gelezen glossy is, dan kun je daar wel je conclusies uit trekken. De behoefte aan spiritualiteit is enorm en dat is ook logisch, omdat we op zoek zijn naar wie we zijn. Mensen zoeken naar de essentie van het leven en daarvoor hebben ze spirituele boeken nodig als leidraad.”

Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

“Onze wereld is een vreselijk onzekere wereld. Er zijn oorlogen, natuurrampen en er is grote economische onzekerheid. Dat soort dingen maken mensen kwetsbaar en kwetsbare mensen zoeken houvast. De drie belangrijke levensvragen zijn: Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat is het doel van mijn leven? Mensen zoeken antwoorden op die vragen.”

Spelen de traditionele religies ook nog een rol hierin?

“Ja, absoluut, die spelen ook een belangrijke rol. Vroeger had je ouders en grootouders die allemaal bij elkaar woonden. Gedurende de week werd er gewerkt en op zondag gingen ze samen naar de kerk om hun ziel op te laden. Wat je nu ziet is dat families niet meer zo hecht zijn en de kerk wordt nog maar zelden bezocht. Mensen zijn dus op zoek naar een nieuwe basis, naar een fundament om hun levens op te bouwen.”

Wat vindt u van mensen die zeggen dat we weer terug moeten naar de traditie?

“Worden we daar blij van, het idee van een God met een witte jurk en een baard die hel en verdoemenis preekt? Dat een homoseksueel als een foutje wordt gezien. Worden we daar nou blij van? Moeten we daar naar terug? Op dit moment sterven er in Afrika collectief mensen aan aids, omdat er een meneer in Rome zit die roept dat condoomgebruik verboden is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat staat voor mijn gevoel zo ver weg van de essentie van de bijbel.”

In The Life Codes verwerkt u onder andere lessen uit de bijbel. Vindt u de bijbel een spiritueel boek?

“Ik vind de bijbel het mooiste boek wat ooit is geschreven. Het is een ongelofelijk wijs boek, maar het is alleen in code geschreven. Je moet niet alles letterlijk nemen wat er staat. Wij mensen leggen elkaar dingen uit, moeilijke spirituele begrippen, en dat doen we aan de hand van verhalen. De bijbel is het boek van God aan zijn mens. God gaf Adam het boek cadeau via de engel Gabriël. Vervolgens is er door de jaren heen heel creatief omgegaan met de teksten die erin stonden. Er zijn hele testamenten uit de bijbel weggehaald, omdat men vond dat die teksten teveel macht gaven aan het volk. Daarna is er een instantie gekomen die de bijbel uit is gaan leggen aan het volk, maar de bijbel is in essentie voor ieder mens te begrijpen. In de bijbel staat waarom we hier zijn en wat ons doel is op aarde.”

Hoe ziet u dan de relatie tussen spiritualiteit en religie?

“Het gaat erom dat we een verbinding vinden tussen spiritualiteit en kerk en dat we de handen naar elkaar uitsteken en er samen iets moois van maken. In de bijbel staat een grote mooie boodschap en dat is vrede. Daar draait het om. Bij mijn workshops komen heel veel mensen die totaal zijn afgeknapt op de kerk, omdat ze er vroeger gedwongen naar toe moesten. Die mensen kunnen niks met de begrippen schuld en zonde. Mensen worden daar doodongelukkig van. Wat ik heb geprobeerd in mijn boek The Life Codes is juist weer die verbinding te maken tussen kerk en spiritualiteit. God is het meest essentiële in ons leven en via God zijn we allemaal met elkaar verbonden.”

Is je eigen pad vinden te combineren met een ‘nieuw wij’?

“Een mens die zichzelf vindt is een vreedzaam mens en vreedzame mensen maken een vreedzame wereld. En daarom is het hard nodig dat we onszelf vinden. Mensen die zichzelf niet vinden gaan oorlogen uitvechten, omdat ze denken dat ze in een wereld wonen waarin er van niets genoeg is. Mensen die op Geert Wilders stemmen bijvoorbeeld hebben een gat in hun ziel, ze zijn zo boos op het leven dat ze overal tegenaan schoppen. Die mensen zouden we nou eens moeten helpen door ze een handreiking te doen en te vragen: Hoe kan ik jou helpen? Waar komt die woede vandaan? Ik denk dat je niet verantwoordelijk bent voor wat je overkomt, maar dat je wel verantwoordelijk bent voor hoe je ermee omgaat.”

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.

Fatiha Bazi

Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.