Op de website van de Plantagekerk in Zwolle geef je aan: “De missie van waaruit ik werk is: ‘Mensen bij Jezus brengen, te beginnen bij mezelf’”. Kun je aangeven wat je hiermee bedoelt?

“Ik vind Jezus de meest boeiende persoon die ooit heeft geleefd. En hij leeft nog. In contact met hem en zijn manier van zijn bloeit het leven op: er komt meer vrede, rust, stabiliteit, kwetsbaarheid en inspiratie. Ik noem dat ook graag: het goede leven. Mensen bij Jezus brengen betekent voor mij dus mensen brengen op plekken en in momenten waar iets van goedheid, waarheid en schoonheid oplicht. Omdat dat voor mezelf ook nog altijd een zoektocht is, vul ik graag aan met: te beginnen bij mezelf.”

Op je eigen website las ik iets over lectio divina. Kun je uitleggen wat dat is en wat jou daarin zo aanspreekt? 

“Lectio divina is een manier van Bijbellezen die in de kloosters al eeuwenlang beoefend wordt. In de kern gaat het daarin om vier stappen: eerst zorgvuldig lezen van een veelal korte tekst (lectio), dan er over nadenken en ontdekken waar het je persoonlijk raakt (meditatio), vervolgens de woorden tot gebed maken en in dialoog met God komen (oratio) wat uitloopt op – hopelijk – een ervaring van Gods aanwezigheid die je tot rust en stilte brengt. Het spreekt me vooral zo aan omdat het een manier van lezen met het hart is, terwijl ik opgegroeid ben in een traditie waarin ik vooral met mijn hoofd leerde lezen. Kloosters staan voor mij vooral voor plekken waar het verlangen naar God, naar stilte, vrede en verdieping en echte ontmoeting met God wordt gevoed en geoefend.”

Je bent een van de organisatoren van de inspiratiedag over ‘Monastiek: anders missionair!?’ op 18 februari. Wat is het doel van deze dag?

“Op deze dag komen veel mensen bij elkaar die zelf al iets ontdekt hebben van de waarde van het monastieke perspectief en die het vermoeden hebben dat dit heel relevant is en nog steeds meer wordt voor de kerk in de 21ste eeuw. Kerken zijn vandaag sterk bezig met een terugkeer naar de kern, een kern die in kloosters misschien beter is en wordt bewaard dan in kerken zelf. God liefhebben. De naaste liefhebben. Kerken zijn vaak overgeorganiseerd en er moet vaak zoveel. Er is veel behoefte aan rust en verstilling. En daar zit ook een belangrijke missionaire kans: wat zijn er ook buiten kerken veel mensen hier naar op zoek!”

Waarom komen vooral protestanten graag in kloosters?

“Protestanten vinden in kloosters de stilte, de rust en de verdieping die in het protestantse kerkelijke leven vaak wat zoek is geraakt. Protestanten kunnen vaak heel goed praten en organiseren. Kloosters zijn oefenplekken voor zwijgen en zijn. Misschien kun je het ook zo zeggen: de kerk zet je al snel in de doe-modus, het klooster verleidt je tot de zijn-modus.”

andij

Ligt de toekomst van de protestantse kerken niet vooral buiten die kerken en vooral in nieuwe vormen van kloostergemeenschappen?

“De toekomst van de protestantse kerk ligt denk ik toch vooral in die kerken. De nieuwe vormen van kloostergemeenschappen zullen uiteindelijk maar voor een heel klein percentage van de protestanten bereikbaar zijn. Wel kunnen deze kloostergemeenschappen een belangrijke inspiratiebron vormen voor het leven in de lokale kerken, maar ze zullen dat kerkelijke leven niet vervangen. Het monastieke verlangen (God zoeken, verstillen, orde aanbrengen in je leven, gebed) kan in allerlei verschillende beddingen stromen, ook in die van de lokale protestantse kerk.”

Hoe ziet jouw droomkerk eruit?

“Ik zie geen droomkerk voor me. Van Bonhoeffer leerde ik om niet te houden van de (droom)kerk die er (nog) niet is (en er ook nooit zal komen) maar van de kerk zoals die nu is. Uiteindelijk gaat het ook niet om de kerk maar om mensen die God zoeken, die samen Jezus proberen te volgen in hun dagelijkse leven. Eerder ben ik dus op zoek naar waarden en deugden die de kerk meer zou kunnen koesteren en vorm geven: gastvrijheid, kwetsbaarheid, verbondenheid en authenticiteit.”

Je bent behoorlijk actief op internet, de social media. Waarom eigenlijk en wat is er monastiek aan Facebook?

“Ik ben actief aanwezig op internet en de social media om daar dingen te doen en te delen en te ontdekken die direct in het verlengde van mijn predikantschap liggen. Internet en social media zijn bij uitstek geschikt om verbinding te zoeken met anderen die je fysiek niet zo snel zou tegenkomen en om er inspiratie uit te delen en te ontvangen. Aan Facebook is helemaal niets wat specifiek monastiek is. Maar het monastieke verlangen kan ook op Facebook vorm en inhoud krijgen door het delen van monastieke gedachten en het elkaar helpen monastieke momenten in je leven aan te brengen.”

Terug naar de inspiratiedag. Kunnen mensen zich daar nog voor aanmelden?

“De dag is al enkele weken volgeboekt met de maximaal 100 deelnemers waar we als organisatie op gemikt hebben. Dat verraste ons, maar was tegelijk wel een bevestiging van ons vermoeden: er is erg veel behoefte in de kerken om te putten uit monastieke bronnen. Of er een vervolg op de dag komt en in welke vorm, dat is nog helemaal open.”

Wanneer is deze dag een succes?

“Als de dag voor de deelnemers inspiratie biedt om het monastieke verlangen verder te omhelzen en te verkennen als misschien wel een van de belangrijkste bronnen voor authentiek kerk zijn vandaag.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.