Waarom besloot je een paar maand geleden eigenlijk om samen met Eric van den Berg geld in te gaan zamelen voor nieuwe zonnepanelen? Woon je in een klooster of ben je voornemens te gaan intreden binnenkort?

“In 2012 heb ik met de Oranjekerk in Amsterdam een bezoek gebracht aan de Abdij van Egmond. Het bezoek was een bijzondere ervaring. In het SBS6-programma Hart van Nederland zag ik in mei een item over de gestolen zonnepanelen. Na het zien van deze reportage heb ik meteen mijn hart laten spreken en besloten om online actie te ondernemen om de monniken te helpen. Eric van den Berg is vanaf het begin aangehaakt om ook een sprankje zonlicht in de abdij te brengen.
En nee, ik woon niet in een klooster en ben ook niet van plan om te gaan intreden. Mijn eigen huis is prima en het celibaat trekt me niet. Leuke vrouwen zonder een relatie kunnen zich melden bij mij, eventueel via de redactie van deze website.”

Wat een geweldig bedrag hebben jullie al binnengehaald zeg! 15.000 euro… Gaan jullie de laatste 5000 euro halen voor het eind van deze maand?

“Het is fantastisch dat er op dit moment 15.000 euro is opgehaald. Zonder verwachtingen en spontaan ben ik dit avontuur aangegaan. Het resultaat tot nu toe is fabuleus. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar 5000 euro als einddoel is mogelijk met de hulp van iedereen. Doneren kan via Geef.nl of postgiro 231619 t.n.v. Vrienden van Egmond o.v.v. ‘Zonnepanelenactie’.

Geven broeders en zusters van andere kloosters ook geld?

“Het is heel goed mogelijk dat andere kloosters geld geven. De onderlinge verbondenheid tussen de diverse kloosters en abdijen is erg groot volgens mij. Van elke gift word ik blij, het geeft universele verbondenheid aan. Bij enkele online donaties staan prachtige opmerkingen: ‘Het is mooi om het kwade zo met het goede te vergelden’, ‘… Deze tegenslag is naar, maar we kunnen het samen aan…’, ‘Als we allemaal een klein bedrag geven, komen we er wel uit!’ en ‘Veel zon toegewenst’.”

Crowdfunding: is dat fenomeen een hype of een blijvertje?

“Crowdfunding is een blijvertje. Doordat allerlei subsidiekranen dichtgaan is er een alternatieve manier van fondsen werven nodig. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding mogelijk. Op het moment worden vooral startende projecten op deze manier geholpen, maar er is veel beweging op deze markt. In diverse branches begint er nu van alles te bloeien op dit gebied. Het is de toekomst. De zonnepanelen-actie voor de abdij van Egmond is een crowdfunding-project op basis van sponsoring.”

Voor welk crowdfunding-project kunnen mensen jou vanaf augustus/september benaderen?

“Ik heb nog geen concreet plan voor een crowdfunding-project in het najaar. Wat niet is, kan nog komen. Voorwaarde voor zo een project is dat het me raakt. Ik ben een gepassioneerd hardloper. De marathon van Essen loop ik in oktober 2013, misschien koppel ik dit persoonlijke hardloopdoel wel aan een boeiend project op mijn manier.”

Greco Idema

Greco Idema

Eigenaar Bureau Intermonde

Greco Idema is eigenaar van Bureau Intermonde, een interreligieus advies- en organisatiebureau. De afgelopen jaren ontwikkelde hij (soms …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.