Graag vertelt Kauthar Bouchallikht over wie ze is, wat haar inspireert en wat haar idealen zijn. “Tijdens de Klimaatmars stonden we in de kou en stromende regen. Verbonden door de wil tot verandering lieten we ons niet uit het veld slaan.”

Hoe is de traditie waarin je opgroeide voor jou een inspiratiebron? Zijn er gaandeweg nieuwe inspiratiebronnen bij gekomen? Hoe kleurt dit jouw politieke keuzes?

“Het woord traditie wordt soms gebruikt om te begrenzen. Om te duiden hoe dingen gingen en zouden moeten gaan, zonder stil te staan bij waarom. Ik zie traditie als een doorgaand proces: je bewust verhouden tot het verleden, heden en toekomst. Jezelf daarin blijven ontwikkelen. Mijn geloof is daarin een belangrijke inspiratiebron.

Het allereerste woord in de Koran dat werd geopenbaard is: ‘Lees’. Dat was 1400 jaar geleden. De oorsprong van een religieuze traditie is met deze opdracht ook een doorgaand proces. Dat lezen doe ik niet alleen sowieso met plezier en liefde, het is ook onderdeel van mijn relatie met God om aan die boodschap gehoor te geven.

In dat lezen kwam ik ook het zwart feminisme uit de VS tegen. Ik vind het belangrijk daarvan te blijven leren, het intersectioneel denken verder te ontwikkelen en daarnaar te handelen. Zo probeer ik onder andere het werk van Audre Lorde mee te nemen in mijn kijk op de wereld en mijn politieke keuzes. Een mooie quote van haar vind ik: ‘There is no such thing as a single-issue struggle, because we do not lead single-issue lives’.“

Waarom wil je de Tweede Kamer in? En waarom voor GroenLinks?

“Als scholier heb ik als bestuurslid van het LAKS een landelijke demonstratie mee georganiseerd. Ik besefte toen hoe tof en belangrijk het is om actief te zijn. Het vuurtje begon toen feller te branden, en ik ben sindsdien maatschappelijk actief gebleven op verschillende manieren.

Bij de Klimaatmars en de Klimaatstaking die ik ook mee organiseerde was een van de leuzen die we scandeerden: ‘Waar is het draagvlak, hier is het draagvlak.’ Ik keek toen om me heen en dacht wow, al deze mensen willen ook verandering en klimaatrechtvaardigheid.

Die verbondenheid voor een betere samenleving, die energie, is een reden dat ik nu sta waar ik sta. Omdat het kan, omdat heel veel mensen ook positieve verandering willen. In de Tweede Kamer wil ik daarmee verder, en GroenLinks is de partij die hetzelfde wil.”

Hoe probeer je zelf in je dagelijks leven vorm te geven aan een duurzame levensstijl en hoe is je moslimachtergrond hierbij een inspiratiebron?

“De strijd voor klimaatrechtvaardigheid en gelijkwaardigheid is voor mij ook verbonden met mijn geloof, denk aan rentmeesterschap, een waarde die in verschillende religies terugkomt.  Ik geloof dat de aarde een geschenk is en we daar goed voor moeten zorgen, dat betekent bijvoorbeeld bewust consumeren.

Ook geloof ik dat mensen gelijkwaardig zijn geschapen, dus waarom zou iemand anders onder mijn levensstijl, ideeën of vooroordelen moeten lijden? We zijn allemaal in onze menselijkheid verbonden.”

Denk je dat individuele gedragsverandering de oplossing biedt of is er meer nodig?

“Een beter klimaat begint bij jezelf? Niet helemaal. Natuurlijk is het belangrijk dat we als individuen verantwoordelijkheid nemen om de klimaatcrisis aan te pakken, maar tegelijkertijd is het ook een slogan die de grote vervuilende bedrijven van hun verantwoordelijkheid ontslaat.

Denk aan Shell, die de aarde en mensenlevens beschadigt, en tot verantwoordelijkheid gedwongen moet worden via de rechter. Het is daarom zo belangrijk om ook bewust te stemmen, zodat we op grotere schaal kunnen werken aan een beter milieu. Met oog voor elkaar, de toekomst en onze aarde.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste beleidswijzigingen die nodig zijn voor een duurzamer en klimaatvriendelijker Nederland?

“Het kan niet zo zijn dat burgers zwaardere lasten dragen dan grote bedrijven die de meeste CO2 uitstoten. Dat is niet eerlijk. Vervuilers moeten meebetalen, met beleid kunnen we dat regelen.

Ook is het belangrijk om oog te hebben voor degenen die het zwaarst worden getroffen, al helemaal nu met corona nogmaals blijkt hoe een crisis mensen onevenredig raakt. Dat geldt voor een klimaatcrisis net zo, en in onze Green New Deal houden we daarom rekening met deze verschillen.”

Veel mensen denken dat een moslima met een hoofddoek niet progressief kan zijn. Wat zou je deze mensen, om wat helderheid te verschaffen, willen meegeven?

“Ik wil meegeven dat ze bij zichzelf te rade kunnen gaan over waar deze ideeën vandaan komen en daaraan werken, om te leren anderen in al hun gelaagdheid te kunnen zien. Mensen zijn meer dan vooroordelen en projecties.

We leven in een diverse samenleving, dat is de realiteit. Als iemand daar niet tegen kan, dan is dat reden voor reflectie en zelfontwikkeling. Het lezen van het boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’ van Sinan Çankaya kan daarbij helpen.

Kauthar Bouchallikht – staand
Kauthar Bouchallikht

En als het om mij specifiek gaat: ze kunnen kijken naar wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en met wie ik heb samengewerkt. Eind vorig jaar tekenden meer dan 120 verschillende organisaties een steunbetuiging als reactie op de aantijgingen die ik kreeg. Dat laat ook zien hoe krachtig het is als we ons verenigen in de strijd voor gelijkwaardigheid en ons niet tegen elkaar laten uitspelen.”

Naast duurzaamheid en klimaat houd je je ook bezig met thema’s als diversiteit, inclusie en religie. Zijn dit ook thema’s waar je je in de politiek mogelijk mee bezig gaat houden?

“Voor mij hangen al die thema’s met elkaar samen, ook persoonlijk. Laatst sprak ik me via Twitter uit tegen KLM, waarna ik allerlei nare opmerkingen kreeg: dat ik mijn mond moest houden en geen recht van spreken had, om wie ik ben en hoe ik eruit zie. En dan druk ik me zacht uit in het parafraseren.

Zo maak ik direct mee hoe klimaat en inclusie met elkaar samenhangen, hoe belangrijk intersectionaliteit is: het maakt namelijk uit in hoe we met elkaar omgaan, naar wie wel en niet geluisterd wordt.

Vanuit die blik naar politiek en samenleving blijven kijken, zal ons helpen samen de verschillende uitdagingen te verslaan. Belangrijk daarin is ook het blijven leren kennen van elkaar als persoon en gesprekken voeren, zowel binnen de politiek als daarbuiten.”

Aan welk Nederland wil je graag werken?

“Tijdens de Klimaatmars stonden we in de kou en stromende regen. Verbonden door de wil tot verandering lieten we ons niet uit het veld slaan, op weg naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Dat is het Nederland dat we ook kunnen zijn, dat is het Nederland waar ik samen aan wil werken.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Al 3 reacties — praat mee.